Loading...

PROPOJENÁ SPOLEČNOST

22.04.2022

Rodinná firma Gordic je dnes předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů s komplexní uživatelskou podporou. Již od roku 1993 vytváří prostor a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí a organizací. Povídali jsme si s jejím zakladatelem a majitelem Ing. Jaromírem Řezáčem

Vaše firma je ve svém oboru lídrem na trhu a může se pochlubit dlouhou historií. Jaké byly její začátky? 
Podnikat jsem začal v roce 1990, jako fyzická osoba, a to za významné morální a odborné podpory manželky Hany a dvou mých kolegů, kamarádů. Všichni tři mě potom trpělivě směřovali na ekonomické agendy, zejména na účetnictví, které jsem nejdříve nerad chápal a později aktivně rozvíjel. Zaměstnali jsme první lidi, tvořili první ceníky, první faktury, jezdili za prvními zákazníky „doktorovým“ trabantem, který v zimě, na rozdíl od mé Š120, nezamrzal. Tvořili jsme první marketingové strategie, které byly dlouho naší slabinou. Moje tehdejší strategie být tak dobrý až si nás někdo všimne, evidentně nebyla tak skvělá. Ale vymysleli jsme tehdy název firmy a první logo. To už nás bylo osm. Když jsem mimoděk tento první „marketingový“ úkol zadával svým kolegům, ani jsem nepřestal „bušit“ do klávesnice. „Něco musíme rychle vymyslet.“ Všichni samozřejmě nic neudělali a já také ne, až na jednoho zodpovědného kolegu. Přinesl dva návrhy, a to jak v textové, tak i grafické podobě, dokonce i s hudebním podtextem. Oba pěkné, dokonce v 3D, to vše v DOSu, Windows ještě nebyly na světě. Jeden z nich měl krásný symetrický tvar a národní barvy, tak jsem jej vybral. Logo a název GORDIC je doposud naší chráněnou značkou. To je velmi krátký začátek našeho charakteristického vizuálu. Samotný začátek Gordicu byl sice velký risk, ale zároveň adrenalinová výzva.

Co pro vás bylo tenkrát tou největší motivací? 
Naší motivací však byla zejména radost z práce, radost z úspěchů. Zisk, peníze jsme cítili jako velmi příjemnou věc, ale nebyl to v té době prioritní cíl. V 90. letech se nebylo od koho učit. Pokud člověk chtěl uspět, musel být sám sobě vizionářem, stratégem, taktikem, a hlavně mít podporu rodiny a loajálních a nadšených kolegů. Možná i díky odvaze se nám podařilo postavit se zahraniční konkurenci, která měla nabroušené zuby ke vstupu na nově otevřených trh. Vsadili jsme na to být kvalitním a spolehlivým partnerem pro českou veřejnou správu, a to se nám vyplatilo.

Dokázali jste obstát v konkurenci především díky spokojeným klientům. Dnes nabízíte dokonce ke svému produktu test, který by měl odhalit v daném prostředí jeho slabiny. Nejdete trochu sami proti sobě?  
Vycházíme z toho principu, že například pořízení nejbezpečnějších vchodových dveří domu také není všespásné, pokud máte nekvalitní okna či bezpečnostní systém, chybně řešené větrací šachty, přístupný zadní vchod nebo „zfušované“ usazení samotných dveří. A i kdybyste tohle všechno bravurně podchytili, může nebezpečí číhat v procesním nastavení – děti mohou půjčit klíč od vchodu pochybnému kamarádovi nebo si je snad kamarád může „půjčit“ sám během hodiny tělocviku. Takhle nějak to funguje i ve světě IT. Kompletní výčet slabých míst informačního systému a bezpečnostních rizik lze získat až testováním v prostředí organizace. A přesně k tomu slouží penetrační testy. Jedná se o podrobnou a komplexní analýzu zabezpečení infrastruktury, systémů i samotných aplikací, využívající zátěžové a další formy testů včetně simulací principů potenciálních útoků zevnitř i z externího prostředí, tedy z internetu. Aplikace jsou v našem pojetí podrobeny jak manuálnímu, tak i automatizovanému testování v režimu „black box“. Výstupem je nejen report hrozeb a nedostatků, ale i soubor návrhů opatření k eliminaci či minimalizaci existujících rizik. Gordic zajišťuje takové testování většinou v souvislosti s nasazením či rozvojem platformy GINIS u konkrétních organizací, dovedeme však tento typ služeb zprostředkovat i pro ostatní využívané aplikace jiných dodavatelů. Samozřejmě za předpokladu, že nám organizace a dodavatelé zajistí potřebné přístupy.

Klientům zdůrazňujete, že by měli posilovat kybernetickou gramotnost svých zaměstnanců. Kde vidíte největší rizika? 
Největší riziko nepředstavují technologie, ale jejich uživatelé. Nízké povědomí zaměstnanců, bez ohledu na jejich funkci, o kybernetické bezpečnosti vede k častým bezpečnostním problémům jako jsou úspěšné útoky a následný únik dat. Kvůli nízkému povědomí zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti se hrozby mohou rychle proměnit v realitu a vaše organizace utrpí ztráty. Řada lidí podceňuje vynalézavost útočníků a jsou přesvědčeni o tom, že jich se tento problém netýká. Hackeři se přitom mohou vydávat za velmi známou instituci což v některých lidech vzbudí důvěru a donutí je kliknout na odkaz, pod kterým se hrozba skrývá. Tato rizika lidé často berou na lehkou váhu. Přitom ve srovnání s ochranou svých domovů se chovají zcela odlišně. Pořizují si kvalitní zabezpečovací systémy, aby ubránili své majetky před zloději. Přitom by si měli uvědomit, že je potřeba podobný postoj zaujmout i v online prostředí. Úskalím organizací veřejné správy je práce s aktuálně asi nejcennější komoditou – s daty. Bezpečnost se tak stává nutností a liknavý přístup cestou do pekel. Pekel v podobě ztráty či krádeže dat nebo paralýze úřadu a nákladného návratu do normálu. Penetrační testování by proto nemělo chybět v mozaice preventivních bezpečnostních opatření organizace jakékoliv velikosti.

Nedávno se součástí partnerského programu gordic (gpp) stala společnost o2 it services, povězte nám k tomu něco více. . . 
Společnost O2 IT Services bude moci poskytovat produkty a služby rozvoje a integrace organizacím, které používají gordický systém GINIS v edici Enterprise. Ten provozují především velké instituce veřejného sektoru a zahrnuje ERP, správu dokumentů a HR subsystém. O2 IT Services už dnes dodává pro své zákazníky technologie všech významných světových dodavatelů HW a SW, jako jsou například Microsoft, IBM, Oracle, HP nebo Cisco. Projekty nad Ginisem mohou O2ITS přinést nové příležitosti v oblasti státní správy, kde má tato platforma silné postavení a využívá ji například šest ministerstev. Gordic si od nového partnerství slibuje využití know-how dceřiné společnosti O2 v oblasti projektového managementu, Enterprise Architecture a především systémové integrace. Nový partner by tak podle firmy mohl plně využít potenciál robustního API Ginisu u stávajících i nových zákazníků.

Dnes předáváte zkušenosti mladší generaci. Jaké jsou výhody a úskalí rodinného podnikání? 
Řešit generační kontinuitu je nezbytnost, pokud má firma přežít své zakladatele. Jejích řešení i neřešení je mnoho. Opět se ukazuje, že nejdůležitější na každé firmě, na každé společnosti, jsou lidé. Pro budoucnost zejména mladá a střední generace. Výhod rodinného podnikání je mnoho a nevýhod také. Mezi výhody patří společná radost z práce, ze svých týmů a jejich rodinné sdílení. Výhodou je také organizace vlastních i společných osobních aktivit a dovolených, finanční nezávislost a stabilita. Nevýhodou naopak je to, že při rodinných setkáních se těžko odtrháváme od práce. Několikrát jsme si zakazovali o práci mluvit jinde než ve firmě a na obchodních setkáních. Prozatím jsme vždy tuto úmluvu porušili. Příchod našich synů do firmy nás určitě posunul do vyšších kvalit. Firma se dynamizovala a rodina uklidnila. S manželkou si užíváme více času na relaxaci, rekreační sport a na péči o zdraví.

V čem se dokážete v rámci rodinného podnikání navzájem obohatit? 
Těším se z toho, že mohu svým synům předat zkušenosti. Marka a Michala jsme vychovávali podle stejných hodnot, které byly promítnuty i do kodexu naší firmy, našich firem. Dnes jsou jejich organickou součástí a věřím, že postupně převezmou plnou odpovědnost za svá i kolektivní rozhodnutí a v neposlední řadě i moji životní filosofii.

Naopak synové mi dodají vždy čerstvý vhled do nových směrů a prezentují mi nové trendy v oblasti IT.

Co byste rád ze svých zkušeností předal mladší generaci? 
V každé firmě je přirozeně se měnící prostředí, někdy se něco zlepší, někdy naopak zhorší. Je ale potřeba, aby si člověk udržel pozitivního ducha. To je jeden z důležitých parametrů, který bych chtěl mladší generaci předat. Není dobré si kolem sebe udržovat lidi, kteří budou svým negativismem kazit kolektiv a pracovní morálku. I v těžké chvíli se člověk musí umět zasmát, nesmí být neustále ve stresu. Pouze s optimismem chci věci rozvíjet dál.

Nesmíme v práci, ale i v životě zapomínat na slušnost, na pokoru. Vždycky je někdo chytřejší, rychlejší, lepší než jsme my.

Na co jste ve firmě hrdí? 
Podařilo se nám dosáhnout úspěchů bez jediné koruny dotace či úvěru, vždy s důrazem na slušnost, odpovědnost a vysokou odbornost. Jsme hrdá česká firma, všechny daně platíme v České republice.

A hrdost požaduji i po ostatních. Proto, když už zaměstnanec do Gordicu nastoupí, měl by na svou firmu být hrdý i loajální. Jsem hrdý i na to, že jsem Čech.

Na která svá osobní manažerská rozhodnutí jste pyšný? 
Zejména na ty, které jsem si nevymyslel sám. Je důležité klást otázky a umět poslouchat. Stále se to učím.

Musel jste se něčeho kvůli kariéře vzdát? 
Vlastně ani ne. Moje práce byla plně a s pochopením sdílena a podporována mojí rodinou i kolegy. Možná jsem se vzdal trochu spánku. Hodně a rád ponocuji u počítače, pracuji, přemýšlím a poslouchám u toho hudbu a doháním to potom ráno. Stačí mi však pár hodin hlubokého spánku. Přesto všechno si rád občas i hodně přispím, zvlášť když je za okny ošklivě a tma.

Vaše osobní filozofie, nebo pomyslné desatero, něco, čeho se v tomto směru držíte celý život? 
Jsem patriot, česká rodina, česká firma a český stát jsou mými osobními prioritami. Mezi moje osobní hodnoty, tvořící firemní kodex, patří zejména slušnost, pokora, loajalita, optimismus, angažovanost, odpovědnost, odbornost. Snažím se jimi sám řídit a ohleduplně jej vyžaduji i po svých spolupracovnících. I proto si dodnes osobně vybírám kolegy, kteří k nám mají nastoupit. Opravdu každého, než jej přijmeme, chci v posledním kole vidět a přivítat ho. Moji kolegové mají jiné oči a uši než já, a tak se stává, že často hodnotí více technickou stránku než morální, povahovou tedy lidskou stránku osobnosti.

Jsem hrdý na mnoho významných Čechů, politiků, vědců, techniků, učitelů, řemeslníků a ještě více „obyčejných“ lidí, o kterých jsem četl nebo které dnes a denně potkávám v pracovních i mimopracovních aktivitách.

Český stát by měl být hrdým, sebevědomým, svobodným a plnoprávným členem EU, nikoli její nesvéprávnou kolonií. České rodiny a české firmy jsou nebo by měly být, opravdovým základem a smyslem českého státu, českým národním zájmem.

Co považujete za úspěch? 
Každou radost, že se nám něco společně povedlo, že jsme společně na něco hrdí.

Co je pro vás v životě a podnikání nejdůležitější? 
Vytvořit a udržet svoji rodinu, prožívat všechny starosti i radosti jejích členů. Vytvořit a udržet své firmy, své spolupracovníky a jejich rodiny, s radostí s nimi pracovat a žít.  Na závěr života si oddychnout s vědomím, že něco po mně zůstalo a mělo to smysl. Láska, radost a práce.

Jak se vám osobně daří relaxovat, ventilovat stres, jak odpočíváte, jaké máte koníčky? 
Moje práce, můj obor byly a jsou mým koníčkem. Ale to nestačí. Mám velmi rád moře, takže relaxuji na vodě, u vody i pod vodou. Dobíjí mě také hudba, v širokém spektru, ale zejména ta metalová. A nesmím zapomenout také na sport, ale to už jsem říkal. Rád čtu a brouzdám internetem. Negativním dílům, skutečným i vymyšleným hororům se vyhýbám, pozitivní díla, která pohladí nebo kterým se zasměji vyhledávám. Líbí se mi hrané i animované komedie. Svým přátelům a kolegům připomínám, že je třeba aktivně vyhledávat a tvořit pozitivní prožitky a balancovat práci a odpočinek.

Jaké máte plány a vize v souvislosti s vaší firmou a co je pro vás prioritou? Kam by měla podle vás společnost ještě dojít? 
Vše se v informačních a komunikačních technologiích (ICT) giganticky zrychlilo, zmenšilo a výpočetní výkon a kapacita se stále razantně zvyšují. Ohromné množství informací a rychlost jejich dostupnosti zásadně změnily a nezadržitelně budou měnit celou společnost. Nastartovaly „Epochu informací“. Je to nádherné, ale také i trochu děsivé, zejména když jsem se učil o Epoše páry a žil v Epoše elektřiny. Naší vizí je propojená společnost, ve které bezpečné technologie usnadňují život.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020