Loading...

Ochrání vás AML zákon proti podvodným fakturacím?

03.06.2022

Nejvyšší soud se ve svém čerstvém rozhodnutí zabýval otázkou, zda má AML zákon (nástroj v boji proti tzv. praní špinavých peněz) povahu ochranné normy.

V tomto případě zřídila banka klientovi bankovní účet v rozporu s AML zákonem. Na tento účet následně žalobce převedl na základě podvodného emailu obsahujícího fakturu s falešnými údaji odpovídající platbu. Žalobce se poté s odkazem na druhou větu ustanovení § 2910 občanského zákoníku domáhal po bance náhrady škody. Zmíněné ustanovení totiž chrání také relativní práva poškozeného, a to za předpokladu, že škůdce poruší zákonnou povinnost stanovenou ochranou normou – tedy předpisem, který chrání individuální zájmy poškozeného.

Nejvyšší soud v tomto případě rozhodl že účelem AML zákona je ochrana finančního systému státu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu, a nikoliv ochrana individuálních zájmů poškozeného.

Žalobci, který se stal obětí podvodu, tudíž právo na náhradu škody vůči bance, jež zřídila účet v rozporu s AML zákonem, nevzniklo.

(NS 25 Cdo 418/2022 z 17. května 2022)

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020