Loading...

Kvalitní celní broker pomůže vyvarovat se chybám

04.09.2018

Poskytování celních služeb je v dnešní době sofistikovanou činností s dopadem napříč celou logistikou, navíc se silným provázáním s daňovou oblastí. Proto je dobré využít při exportu služeb profesionála, říká Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach. Ta je partnerem projektů Ocenění Českých Lídrů a Exportní cena DHL UniCreedit pod záštitou CzechTrade.

Jaká je historie Vaší společnosti na našem trhu?

Gerlach byl založen panem Gerlachem v městečku Bad Bentheim v roce 1881. Expanze na český trh započala v roce 1991 postupným rozšiřováním od hraničních přechodů Folmava a Rozvadov až po pokrytí celé České republiky sítí 42 kanceláří. Významným milníkem byl vstup České republiky do EU, kdy jsme uzavřeli téměř všechny kanceláře na hraničních přechodech a dále provozovali jen osm kanceláří. Od té doby jsme se díky rychlým a kvalitním službám s maximální digitalizací stali největším neutrálním poskytovatelem celních služeb v ČR, kdy prostřednictvím integrované sítě 17 kanceláří celně odbavíme ročně více než půl milionu zásilek,tedy zhruba čtvrtinu trhu.

O jaké služby je mezi Vašimi zákazníky největší zájem?

Jelikož má Česká republika proexportně orientovanou ekonomiku, zhruba 60procentní podíl obratu tvoří celní služby tuzemským exportérům. Zbytek představují služby dovozcům a takzvaný intrastat, statistický systém sběru a zpracování dat plynoucích z obchodu mezi členskými státy Evropské unie.

Pro jaké zákazníky jsou Vaše služby primárně určeny?

Pro všechny zákazníky, velké i malé, nabízíme řešení šitá na míru tak, abychom se co nejvíce přiblížili jejich potřebám. Svým zákazníkům nabízíme rychlé a spolehlivé služby naší sítě ve 12 zemích Evropy prostřednictvím více než 450 vysoce kvalifikovaných celních odborníků. Naše zkušenosti a neustále aktualizované znalosti klientům zajistí maximální úroveň zabezpečení a mohou se tak plně soustředit na svůj vlastní byznys s minimalizací rizik.

Proč by společnosti měly využívat služeb celního brokera?

V dnešní době je poskytování celních služeb sofistikovanou činností s dopadem napříč celou logistikou a jsou výrazně provázány s daňovou oblastí. Stále se vyskytují privátní poskytovatelé celních služeb, tzv. „garážové firmy“, kteří jsou schopni pouze vystavit celní prohlášení, avšak bez jakékoliv zodpovědnosti, poradenství či zajištění celního dluhu nebo následného vyřešení vzniklé komplikace, kterou mnohdy sami způsobí. Některé firmy si celní oblast zajišťují vlastními silami. Zde je spíše výjimkou, kdy toto efektivně funguje na odpovídající úrovni. Nejhorší situace nastává, pokud si vývozce či dovozce ve výběrovém řízení nevybere jednoho či dva důvěryhodné celní brokery na dlouhodobou spolupráci a celní odbavení svých zásilek svěří do rukou komukoliv, kdo zrovna jejich zásilku přepravuje. Zde je vhodné vždy položit otázku, zda jsou si vědomi rizik nejen v celní, ale i daňové oblasti a zda stejně nezodpovědně postupují i u daňového poradce.  

Jednou ze skupin vašich klientů jsou jistě také čeští exportéři. Lze u nich pozorovat nějaké speciální požadavky? Jsou zvyklí využívat při svém vývozu služeb, jako jsou ty vaše?

Exportéři tvoří většinu našich tržeb, kdy zhruba každé čtvrté vývozní celní prohlášení vystavuje naše společnost. Větší část exportérů si již uvědomuje riziko zpětného zdanění spojené s chybějícími doklady prokazujícími vývoz zboží do zahraničí, kdy fakturují bez DPH. Profesionální celní broker by také měl vývozci poradit, jakým způsobem a po splnění jakých podmínek udělá své zboží pro kupujícího levnějším. Jedná se zejména o vybavení dalšími doklady, které prokáží původ, preferenční původ či status zboží, díky kterým lze v některých zemí dosáhnout nulového cla. I v dnešní době se setkáváme se situacemi, kdy i renomovaní výrobci podepíší kontrakt na dodávky do zahraničí, aniž by konzultovali s nějakým skutečným odborníkem celní oblast. Nejednou jsme se setkali například s dodacími podmínkami, které nebylo možné použít bez rizika v oblasti DPH. Nebo požadavky na tzv. legalizaci faktur či dokladů o původu, přičemž ambasády zemí určení vůbec nejsou v ČR, což my následně řešíme prostřednictvím našich kolegů v zahraničí, ale mezitím mohou vzniknout skladovací poplatky v přístavech. Také není ojedinělá situace, kdy vývozce odešle několik kamionů zboží vybavených celními prohlášení od zmíněných garážových firem bez předchozího předložení na českém celním úřadě s tím, že je mají dát v Hamburku německému celníkovi. Ten je však pošle zpět, jelikož je měli předložit celnímu úřadu v místě nakládky nebo svému celnímu brokerovi. Tyto situace naštěstí již nejsou tak časté, ale je jisté, že opět budou po několik měsíců na denním pořádku, pokud Velká Británie splní slib účastníkům referenda o Brexitu a opustí společný trh, a tedy i celní unii.  

Jste partnerem projektu Ocenění Českých Lídrů. Co Vás na tomto projektu zaujalo?

Ocenění Českých Lídrů je zajímavé svou unikátností, jelikož sdružuje výhradně české podnikatele a je tak místem, kde dochází k zajímavým setkáním s výraznými českými osobnostmi.

Projekt  OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ  hodnotí největší ryze české společnosti, zástupce úspěšných a transparentních firem, které mají roční obrat převyšující 200 milionů korun a alespoň 50 zaměstnanců. Ocenění se udělují v rámci všech krajů České republiky. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Firmy jsou sdružené v Klubu Lídrů, díky kterému vznikla platforma pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychlidru.cz

Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade od roku 1997 nachází a oceňuje středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila společnost DHL Express. Při soutěži vznikl Klub Exportérů, ve kterém si podnikatelé mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. Více informací o projektu najdete na www.exportnicena.cz.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020