Loading...

Aktuální dotační programy_výzkum a vývoj

12.03.2021

Dovolujeme si vás informovat o aktuálně vyhlášených dotačních programech, PODPORUJÍCÍ DLOUHODOBĚ VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY.

Program INOVACE je zajímavý pro zákazníky, kteří mají vlastní portfolio výrobků a plánují pořízení nových výrobních strojů, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licencí a patentů nutných pro uvedení inovovaného výrobku na trh. Důležitou podmínkou přijatelnosti je, aby byl vývoj ukončen před podáním žádosti o dotaci.
Příjem žádostí pobíhá do 30. 4. 2021!
 
Program COUNTRY FOR THE FUTURE podporuje zavádění inovací produktů či výrobních procesů v malých a středních podnicích působící na úrovni celé ČR včetně hl. m. Prahy. Musí se však jednat pouze o právnické osoby.
Do způsobilých výdajů je možné zahrnout mimo jiné výdaje na pořízení výrobních technologií či náklady na zpracování žádosti – pouze však v režimu de minimis. Dále pak osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje, potřebné vybavení související s projektem, poradenské a podpůrné služby výzkumného charakteru.
Příjem žádostí probíhá do 31. 3. 2021!

Program INOVAČNÍ VOUCHERY podporuje rozvoj a sdílení poznatků, know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, měření, diagnostiku, testování, certifikace nových systémů technologických postupů či konstrukčních řešení, modelování a vývoj softwaru atd.
Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2022!

Pro členy Podnikatelské platformy Helas máme BEZPLATNÉ PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ vašeho investičního záměru.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na paní Pavlínu Torhanovou, jednatelku společnosti 201 consulting s.r.o., Pavlina.Torhanova@201.cz, 602 751 392. www.201consulting.cz

Další články

Partneři

Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Health+
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - Česká Informační Agentura - ČIANEWS
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Reg TV
Logo - S-presspublishing
Logo - Trade
Výsledky 2020