Loading...

5 zásad dobře zpracované žádosti o dotaci

10.11.2023

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili 5 hlavních zásad pro úspěšné zpracování a podání žádosti o dotaci.

1) PŘIJATELNOST ŽADATELE
Základní podmínkou přijatelnosti žadatele je, že musí mít obvykle min. 2letou historii, tedy uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období. Na jejich základě je poté hodnoceno jeho finanční zdraví a solventnost. Finanční výkazy včetně přílohy účetní závěrky je nutné pravidelně uveřejňovat v obchodním rejstříku a bez zápisu v evidenci skutečného majitele již nyní nelze o dotaci ani zažádat.

2) PŘIJATELNOST MÍSTA REALIZACE PROJEKTU
Ve většině dotačních programů platí, že místo realizace je způsobilé v rámci celé České republiky vyjma hl. m. Prahy. Dále je nutné mít provozovnu zapsanou v registru živnostenského podnikání. Některé dotační programy pak mají svá specifika i co se týká způsobu využití nemovitosti v katastru nemovitostí. Například programy Úspory energie či Technologie neumožňují realizovat projekty v objektech pro bydlení, v rodinných či bytových domech.

3) PŘIJATELNOST PROJEKTU
Základním kamenem úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Na začátku je potřeba si stanovit detailní plán investic a v rámci optimalizace projektového záměru zvolit pro tyto investice vhodný dotační program. Zcela zásadní je vyhodnotit, zdali daný dotační program, resp. jeho podmínky a závazky z něj vyplývající, jsou pro žadatele přijatelné a splnitelné.

4) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST PROJEKTU 
Počátek způsobilosti projektu začíná momentem zaregistrování žádosti o dotaci v el. systému příslušného ministerstva či agentury. Dotaci nelze uplatnit na investice realizované zpětně. Výjimku tvoří pouze doprovodné aktivity, které mají podstatný vliv na podání žádosti samotné, například projektová dokumentace, energetický posudek, organizace výběrových řízení apod.

5) FINANCOVÁNÍ A HOSPODÁRNOST PROJEKTU 
Hlavní zásadou je mít na danou investici dostatek finančních prostředků, ať už z vlastních zdrojů nebo pomocí úvěru. Při výběru vhodného dodavatele dané investice postupovat jako řádný hospodář, tedy si provést průzkum trhu a mít k dispozici min. 2 nezávazné nabídky na danou položku. Na závěr pak vždy mít na paměti, že rozpočet projektu po zaregistrování již nelze navýšit. Pokud žadatel podává žádost o dotaci na investici, kterou plánuje realizovat v delším časovém horizontu, je zapotřebí vždy kalkulovat s potenciálním navýšením dané zakázky. 

 

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?

  • Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu. Nastavení optimalizací Vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
  • Realizace téměř 550 projektů v investiční výši za více jak 5,6 mld. Kč.
  • Velké zkušenosti, jak ve firmách nastavit posun v digitalizaci a naplnit tak cíl programu.
  • Působnost po celé ČR!


V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020