Loading...

FARMAK: KVALITA JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

08.08.2017

Jak těžké je dnes najít vhodné kvalifikované zaměstnance ve farmaceutickém průmyslu a jak se prosadit ve velké konkurenci zahraničních výrobců? Nejen to prozrazuje v rozhovoru předseda představenstva společnosti FARMAK Jiří Žák se svými kolegy z managementu.

Můžete nám prosím představit historii společnosti FARMAK?

Historie společnosti FARMAK, a.s. se začíná psát již v 19. století, kdy se ve zdejších budovách a na pozemcích začal vyrábět slad a později se zde produkovala jedlá sůl. Ve 30. letech 20. století se tehdejší majitelé rozhodli zaměřit se na chemický obor. Začínalo se výrobou rozpouštědel a později byla spuštěna výroba léčiv. Po válce společnost rozjela velkokapacitní výrobu farmaceutických substancí chemickou syntézou. V 50. letech byla společnost přejmenovaná na Farmakon n. p. a byl k němu připojen závod na výrobu veterinárních léčiv, doplňků biofaktorů a krmných přípravků v Uničově. V této době Farmakon n. p. vyrábí vitamíny řady B a následně dosahuje největších objemů ve výrobě vitamínu C. Ovšem nejúspěšnějším produktem se stává o dvacet let později prothiaden a také protizánětlivé a protirevmatické substance, přípravky určené ke snížení srážlivosti krve, antidepresiva a jiné. V roce 1992 byla založená zaměstnanecká akciová společnost FARMAK, a.s. V této době je výrobní program rozšiřován o nové léčivé látky, např. tizanidin, brimonidin, alfuzosin, tamsulosin, zolpidem, zopiclon a další. Jde o produkty s vysokou mírou přidané hodnoty, s výrazně menšími nároky na kapacitu zařízení a ekologickou likvidaci odpadů. Společnost také prošla několika úspěšnými zahraničními audity, což podpořilo zvýšený zájem o její produkty. V současné době je FARMAK, a. s. ryze česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing výrobků ze dvou produktových skupin: aktivní farmaceutické ingredience – léčivé látky a chemické meziprodukty a speciality. FARMAK, a. s. má rovněž zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí  ISO 9001 a  ISO 14001, několikrát již obhájila certifikát RESPONSIBLE CARE – odpovědné podnikání v chemii.

Jak těžké je uspět v oblasti výroby a následném prodeji léčivých látek v konkurenci nadnárodních farmaceutických společností?

Jiří Raška, obchodní ředitel: V současnosti, kdy je obrovský tlak na cenu generických léčivých látek, je velmi náročné obstát v konkurenci nejen nadnárodních farmaceutických firem, ale zejména velkého množství indických a čínských výrobců, kteří mnohdy nabízejí ceny pod úrovní našich výrobních nákladů. Otázkou však je, co za danou cenu tito výrobci vlastně nabízejí, protože kvalita prostě musí mít svou cenu a není možné ji vyrobit a garantovat za každou cenu. To je i naší strategií, která nám pomáhá být na tomto poli úspěšní, protože nabízíme velmi vysokou kvalitu, srovnatelnou se západními zeměmi, ale za přijatelnou cenu, na rozdíl od vysokých cen firem ze západních zemí. Samozřejmě jsme pořád pod tlakem obrovských farma firem, které skupují menší společnosti a implementují je do svých korporátních struktur. Tím nám docela výrazně ztěžují vyjednávací pozici, protože se navenek tváří, že jsou pořád jednou společností. Nicméně tomu tak není, a i když jednáte s různými pobočkami jedné firmy, ale z různých zemí, musí obě strany respektovat lokální pravidla v dané zemi, a to je vždy prostor pro nalezení vzájemně výhodné dohody. Pravdou ale je, že díky své velikosti mají nadnárodní společnosti skutečně pocit, že Vám mohou diktovat podmínky. Snažíme se ale, abychom se nedali tímto agresivním chováním převálcovat a jedním ze základních pilířů obchodní strategie je nikdy neuhnout v kvalitě dodávaného výrobku. Jen tak si na trhu udržíte dobré jméno a povědomí o Vás a zachováte si výhodnou pozici pro tvorbu obchodních podmínek. Přece jen se vyšší ceny platí lépe někomu, u koho víte, že Vám vždy a včas dodá, co potřebujete, než tomu, kdo má problém s každou druhou dodávkou. A na to sázíme i u nás.

Jaké máte plány pro období následujících pěti až 10 let?

Leopold Doubek, výrobní ředitel: Hodláme maximálně využít potenciál stávajících produktů za účelem vytvoření prostředků pro naše vývojové a investiční aktivity zajišťující budoucnost firmy. Vytváříme tak zákaznicky orientovaný profesionální tým, abychom pro naše zákazníky byli společností první volby ve všech oblastech našeho podnikání.

Je i ve Vašem oboru problém sehnat kvalifikované pracovníky? Jak je hledáte?

Jitka Žižlavská, personální manažerka: Ano, i v chemické branži je velký problém získat kvalifikované pracovníky zejména na dělnické pozice. Hledáme je prostřednictvím inzerce v médiích, ale také v rámci sociálních sítí, přímým vyhledáváním a oslovováním vhodných kandidátů již na školách atd. Doba, kdy si zaměstnavatelé vybírali zaměstnance, se poněkud změnila a dnes platí, že zaměstnanci si vybírají svého zaměstnavatele. To je nový trend, který je třeba si uvědomit a přizpůsobit mu strategii náboru resp. personálního marketingu. Kvalifikované zaměstnance nyní poptávají téměř všechny firmy, proto je třeba se mezi nimi něčím odlišit a zatraktivnit. Jsme si vědomi, že přesvědčivým a  účinným nástrojem pro získávání nových pracovníků je síla naší značky a s ní spojená pověst dobrého zaměstnavatele, kterou nám aktivně pomáhají tvořit naši stávající zaměstnanci tím, že nás jako kvalitního zaměstnavatele doporučují v rámci svých sítí kontaktů, vazeb a známostí.

Je česká legislativa pro podnikání ve vaší branži dostatečná?

Leopold Doubek: S dostatečností problém není, spíše naopak. Požadavky na správnou výrobní praxi (jde o součást zákona o léčivech, což je pro naše podnikání jeden ze stěžejních zákonů) totiž nepřetržitě přibývají. Rovněž problematika Nařízení REACH (zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek) je mimořádně spletitá, a to obzvláště v současné době, kdy je nutno zajistit pro vybrané chemické látky jejich registraci do konce května 2018.

Vaše firma se stala jedním z vítězů v projektu Ocenění českých lídrů. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Jiří Žák: V první řadě si takového ocenění velmi vážíme, zvláště s přihlédnutím ke konkurenci, která v této soutěžní kategorii byla. Je to pro naši firmu zároveň velká motivace a závazek pokračovat v nastavené firemní strategii, v neustálém zlepšování a dosahování vyšších pracovních výsledků. V neposlední řadě je ocenění také velkým poděkováním našim zaměstnancům.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020