Loading...

Zaměstnance si budeme muset vzdělávat sami

22.05.2019

Řešením nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců je intenzivní komunikace s učilišti a školami s cílem nabídnout žákům a studentům 1. ročníku vybraných oborů učňovskou nebo středoškolskou praxi v našem závodě a provést předběžnou dohodu o uzavření pracovního poměru po vyučení nebo ukončení studia, říká Milan Chvalina, majitel společnosti CHVALIS.

Představte nám, prosím, společnost CHVALIS.
Těsně po revoluci, na jaře roku 1990, jsem jako fyzická osoba založil firmu s názvem Milan CHVALINA-CHVALIS.  Akt založení firmy byl tehdy na základě "povolení národního výboru" ve Štětí, neboť v té době ještě Živnostenský úřad neexistoval. Své podnikání jsem postavil na základech odborných zkušeností a praktických dovedností získaných v odborném učilišti a následným denním studiem na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze, a především z mého předchozího působení v Severočeských papírnách n.p.  Štětí, kam jsem, po absolvování dvouleté základní vojenské služby, v roce 1980 nastoupil zpět do zaměstnání v oboru mechanik měřících a regulačních přístrojů, kterému jsem se vyučil. Tento obor mě velice bavil, nicméně mne vedení národního podniku oslovilo s výzvou využít dosaženého vzdělání "ÚSO" z průmyslové školy elektrotechnické - obor automatizační technika a zabývat se tehdy poměrně novým oborem "hydraulické , pneumatické  a mazací systémy papírenských strojů". V nově vytvořené pozici technika jsem měl v celém závodě na starost plánování údržby hydraulických-pneumatických a mazacích systémů, včetně nárokování materiálního zabezpečení náhradních dílů. Tento obor mne zaujal natolik, že jsem rád využil možností přicházet se zlepšovacími nápady. Také díky tomu jsem měl po revoluci v roce 1989 na co navázat a co dále rozvíjet.

Vaše firma působí na trhu od roku 1990. Jakých bylo těch 28 let?
Na začátku jsme se věnovali zejména outsourcingu údržby hydraulických-pneumatických a mazacích systémů v provozech papírenských strojů a technologií v papírnách Štětí.  V podnikání mne od začátku podporovala moje manželka Dana, která se velmi záhy zapojila do rodinného podniku jako hlavní účetní a personalistka. V roce 1997 jsme ze Štětí přesídlili do nedalekého nově vybudovaného vlastního zázemí a sídla firmy v Hoštce u Roudnice nad Labem. Reagovali jsme tak na aktuální poptávku bouřlivě rozvíjejících se průmyslových firem a nových zahraničních společností v České republice. Rozšířili jsme také své aktivity o nové služby, o skladování a dodávky náhradních dílů, expresní opravy hydraulických válců a čerpadel i zakázkovou výrobu hydraulických agregátů a válců, včetně zabezpečení 24hodinového servisu. Z důvodu zásadních změn právního rámce podnikání v České republice byla v červnu 2001 založena společnost CHVALIS s. r. o., která od ledna 2002 převzala veškeré aktivity firmy Milan Chvalina – CHVALIS. Na podzim roku 2006 bylo slavnostně otevřeno vlastní školicí centrum vybudované za podpory dotačního programu EU. Toto centrum působí v oblasti odborného vzdělávání a školení našich zaměstnanců, ale především také pro odborné zaměstnance údržby našich zákazníků. Nemalý přínos poskytujeme žákům a studentům vybraných odborných škol. Velkým pomocníkem pro řízení společnosti bylo zavedení nového Informačního systému Microsoft Navision v roce 2008. V té době měla společnost již cca 90 zaměstnanců, včetně zázemí 20ti vybavených servisních vozů, které pracují pro naše zákazníky 24 hodin/365 dnů v roce. V roce 1999 firma zavedla systém managementu kvality dle normy ISO 9001:1994, který je "udržován " v aktuální podobě a aplikován i na všechny naše externí pobočky. Postupem let se firma vypracovala na významného dodavatele hydraulických systémů a komponentů pro kolejová vozidla, dieselové lokomotivy a motorové vozy, kdy od roku 2002 postupně vyrobila a dodala stovky kompletních funkčních sad-systémů a realizací pro významné české výrobce kolejových vozidel. V oblasti železničního průmyslu je naše společnost držitelem Certifikátu technické způsobilosti dodavatele Českých drah a Certifikátu dodavatele SŽDC. Od roku 2010 se firma začala vážně zabývat rozvojem lokálního pokrytí území ČR a postupně budovala své pobočky s cílem pružné a efektivní reakce na požadavky našich stávajících i nových či potenciálních zákazníků. Do roku 2018 firma postupně otevřela pět poboček se statutem "CHVALIS – Prodejní centrum", ve kterých je kromě servisního zázemí vždy umístěna prodejna, prodejní sklad-hydrauliky a pneumatiky "ParkerStore", kompletně vybavená technologií pro výrobu hydraulických hadic a službou 24 hodin výjezdového havarijního servisu dle požadavku zákazníka 365 dní v roce. Tyto pobočky zákazníci naleznou v Liberci, Rokycanech, Sušici, Českých Budějovicích a Prostějově a nově v Jihlavě. V současné době naše firma zaměstnává zhruba 110 lidí.

Jaké všechny služby svým klientům nabízíte nyní? 
V současné době nabízíme komplexní služby nejen v oblasti hydrauliky a pneumatiky, ale i v oblasti systémů centrálního mazání. Naše společnost patří mezi nejvýznamnější systémové integrátory v České republice. Naše služby nyní využívá mnoho významných výrobních firem automobilového, papírenského, chemického, dřevařského, hutního a stavebního průmyslu, strojírenství i dalších oblastí, včetně výrobců a provozovatelů kolejových vozidel­ na celém území České a Slovenské republiky. 

Řada firem dnes poukazuje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu. Trápí tento problém i Vaši společnost?
Naše rodinná firma vždy kladla důraz na vytváření dobrých mezilidských vztahů na pracovišti při zachování vysokého pracovního nasazení a loajality k firmě a tomu odpovídající platové a bonusové ohodnocení zaměstnance. Díky tomuto trendu jsme v minulosti vcelku neměli o kvalitní zaměstnance nouzi. Nicméně v roce 2006 jsme na základě zkušeností a doporučení našeho zahraničního partnera vybudovali vlastní školicí centrum pro odbornou výuku hydraulických a pneumatických systémů, které průběžně využíváme ke školení a přezkušování našich zaměstnanců v našem nosném oboru podnikání, tedy v oblasti výroby, oprav a servisu, kde je výsledná odborná dovednost zaměstnance klíčová pro udržení a rozvoj konkurenceschopnosti společnosti. V posledních zhruba pěti letech však již registrujeme výrazně nižší profesní úroveň nově příchozích, tedy čerstvě vyučených či odmaturovaných žadatelů o práci. V některých tradičních strojírenských oborech, jako např. obráběč kovů, CNC strojů začíná být situace více než kritická. To vnímám v horizontu blízké budoucnosti jako velké ohrožení našeho podnikání.

Jaké vidíte řešení tohoto problému?
Jedinou cestou, jak tomu čelit, je intenzivní komunikace s učilišti a školami s cílem nabídnout žákům a studentům 1. ročníku vybraných oborů učňovskou nebo středoškolskou praxi v našem závodě a provést předběžnou dohodu o uzavření pracovního poměru po vyučení nebo ukončení studia. Toto vidím jako jedinou cestu do budoucna, aby byla zajištěna požadovaná profesní a odborná kvalita a budoucí sounáležitost a úspěšnost nového pracovníka v zaměstnání. Naše firma také úzce spolupracuje s řediteli ředitelkami okolních základních škol, kdy pro žáky 8. a 9. ročníků pořádáme "dny otevřených dveří", případně ukázky praktických činností v naší výrobě. Od roku 2006 udržujeme úzkou spolupráci s Průmyslovou školou v Ústí nad Labem, pro kterou provádíme v našem školicím centru v Hoštce dvoudenní bezplatné certifikované kurzy "Základy hydrauliky a pneumatiky" pro studenty 3. ročníků čtyř studijních oborů. Dle mého přesvědčení a zkušeností, je nejdůležitější aktivně pracovat také se žáky základních škol, nejlépe již od 5.třídy a motivovat je v manuálních dovednostech ve školních dílnách a zájmových kroužcích, aby si dítě a jeho rodiče včas ujasnili, na co se v budoucnu zaměřit, co mu bude tzv. sedět. Toto je klíčové. Je potřeba hlavně rodičům připomenout staré české přísloví, že "řemeslo má zlaté dno". Na toto se v posledních desetiletích zapomnělo. Bohužel nás to jako společnost bude v budoucnu "hodně bolet". Je proto potřeba "v hodině dvanácté" udělat maximum pro návrat důležitosti zmíněného přísloví do celkového povědomí rodičů a celé společnosti. Musíme zajistit vhodný výběr a kvalitu výuky zaměřenou především více pro praxi.

Jaké jsou Vaše plány v horizontu následujících pěti let?
Především je to stabilizace a konkurenční posílení našich aktivit, zvyšování efektivity ve všech oblastech činností, také ve všech našich pobočkách. V budoucnu počítáme s dalším rozšířením počtu lokálních poboček dle lokálních potřeb a požadavků našich zákazníků.  

Společnost CHVALIS zvítězila v soutěži Ocenění Českých Lídrů v Ústeckém kraji. Co pro Vás tento úspěch znamená?
Je to pro nás významné morální ocenění za naši dlouholetou poctivou snahu být profesně a obchodně nejlepší při zachování ducha fair-play i ocenění našich aktivit pro odbornou výchovu mládeže i podpory projektů pro seniory. Velký význam ocenění také vnímáme ve zvýšení kreditu naší společnosti v očích našich stávajících i potenciálních zákazníků a obchodních partnerů i dodavatelů.

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020