Loading...

ÚCTA K LIDEM A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

12.11.2021

Od prvopočátku kdy Jozef Anovčín v devadesátých letech zakládal Stavební firmu Plus, byla pro něj zásadní kvalita práce, kvalifikace a odpovědný přístup společně s ochranou životního prostředí. Dnes již v rodinné firmě pracují i jeho synové a on sám stále přirozeně motivuje okolí svým nasazením i poctivým přístupem.

Váš profesní život je spojen s FIRMOU PLUS. Co přesně v rozhodnutí podnikat hrálo největší roli a jaké milníky cítíte v životě společnosti jako ty zásadní?
Ve stavebnictví jsem se pohyboval od základní školy. To, že jsem musel začít podnikat, způsobily změny ve společnosti i ve firmě, kde jsem do té doby pracoval, které nastaly po roce 1989. Základním milníkem tedy bylo rozhodnutí osamostatnit se jako OSVČ a potom samozřejmě i to, že se mi to podařilo, aniž bych ztratil mou rodinu. Těmi dalšími významnými okamžiky je založení STAVEBNÍ FIRMY PLUS a také vstup mých dětí do firmy a jejich zapojení do práce ve firmě.

Čemu momentálně ve firmě věnujete největší pozornost?
Poté, co se rozrostla skupina našich sesterských společností, věnujeme velkou pozornost ekonomické stabilizaci a procesům řízení naší holdingové struktury. Součástí této práce je i vytváření stabilního a profesionálního týmu spolupracovníků, bez nichž si nelze naši další práci představit. I v této oblasti chceme splňovat nejpřísnější kritéria, aby díky vytvořeným pracovním podmínkám byla fluktuace zaměstnanců co nejnižší.

Na jakých projektech aktuálně pracujete?
V současné době je to kromě standardní stavební výroby projekt výstavby vlastní multifunkční výrobní haly, kterou bude užívat nadnárodní výrobce klimatizace a vzduchotechniky. Je to naše dosud největší investice a zároveň i náš příspěvek k vytvoření nových pracovních míst v regionu. Vedle toho připravujeme realizaci několika zajímavých developerských projektů v oblasti bydlení a služeb.

Dnešní doba je plná změn a je potřeba pružně reagovat. Hledáte nové cesty pro své podnikání, chystáte ještě nějaké novinky?
Vnímáme nejrůznější problémy, s nimiž je stavebnictví spojeno, a snažíme se na ně reagovat tím, že vyplníme mezeru na trhu. Konkrétně se jedná o zpracování stavebních sutí na certifikované výrobky pro stavebnictví a výrobu betonu, založenou na klasických i inovativních postupech, v nichž je nahrazováno stále méně dostupné kamenivo druhotnými surovinami.

Které vlastnosti vás vynesly do role lídra?
Kdo mě zná, ví, že to bylo mým nasazením, ať už jsem dělal cokoli, zejména pro rozvoj firmy. A potom možná i schopnost motivovat správné lidi okolo mě.

Pokud se zeptám na pomyslné desatero, nebo možná lépe filozofii či kodex vaší společnosti – za čím si pevně stojíte a co tvoří základy firmy Plus v tomto směru?
Především stavíme na tom, že jsme rodinná firma. A to v několika významech tohoto sousloví. Rodinná proto, že nám nejen patří, ale všichni v ní i pracujeme. Ale rodinná i proto, že chceme, aby byla rodinou pro naše spolupracovníky. No a za třetí proto, že do ní naši spolupracovníci přivádějí i své rodinné příslušníky. Z toho plynou ostatní hodnoty, které ctíme, a to je úcta k lidem a jejich práci, spravedlivé odměňování a poctivý přístup k našim klientům.

Řízení lidí je velmi složitá oblast, stejně tak komplexní plánování jednotlivých zakázek a ovlivňuje je spoustu aspektů. Měl jste někdy za svou kariéru pocit, že jste v situaci, kterou nezvládnete?
Naštěstí jsme dosud zvládli všechny výzvy, před které jsme byli postaveni. Ale přiznávám se, že byly situace, které byly na hraně. Znovu ale musím říct, že právě v těchto chvílích jsem se mohl spolehnout na lidi kolem sebe, kteří mi je pomohli zdárně vyřešit.

Co vám pomáhá krizové situace překonávat?
Určitě je to – vedle opory rodiny a kolektivu – i jakási děděná houževnatost, s níž se snažíme před problémy neutíkat, ale řešit je.

Kdo vás nejvíce ovlivnil na vaší osobní a pracovní cestě?
Pokud jsem uvedl jako důležitý́ milník rozhodnutí osamostatnit se, pak hlavní roli při něm sehrál můj přítel a posléze i společník inženýr Jaroslav Čtvrtníček. Zorientoval mě v bující spleti problematiky soukromého podnikání, jeho výhodách i rizicích a díky němu jsem tento riskantní krok učinil.

Jakou situaci z vašich začátků si dokážete vybavit živě i dnes?
Z těch úplných začátků je to uzavření mé první smlouvy o dílo, ale také situace, kdy jsem napjatě čekal na platby za odvedenou práci, protože na peníze ode mě zase čekali moji spolupracovníci. Vlastně si vybavuji celkově podmínky, za nichž jsme tehdy pracovali a které se dnes zdají téměř neuvěřitelné.

Často nás dokáže posunout pozitivním směrem i špatná zkušenost. Máte podobný zážitek?
Už to, co jsem právě řekl – podmínky v začátcích a to, že jsme překonali tyto problémy, nás posunuly tam, kde jsme. Pokud bych měl zmínit něco konkrétního, pak jedna stavba, k níž jsme přistoupili s menší pozorností, než bylo potřeba. Důsledky se táhly dlouhou dobu. Tomu se snažím od té doby vyhnout. A obecně se dá říct, že je to i zkušenost s několika jedinci, kteří nejednali tak, jak jsem od nich očekával. I u mě už platí: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Někdy lidé vnímají úspěšného člověka jako dítě štěstěny, někoho, komu prostě bylo dopřáno.

Jak velkou roli hrálo štěstí a kolik je ve vašem příběhu dřiny?
O tom by měli mluvit jiní, protože mě samotnému se to špatně měří. Ale řeknu to takto: Dřina byla základem všeho a při ní mě štěstí provázelo.

Co všechno jste musel pro svou kariéru/podnikání obětovat?
Musím přiznat, že práce pro firmu byla velmi často na úkor rodiny. Rozhodně musím konstatovat, že jen díky pochopení manželky a dětí jsem mohl pracovat tak, jak firma a situace vyžadovala.

Litujete nějakého rozhodnutí ve své kariéře? Vzal byste některé ze svých rozhodnutí zpět?
Litovat je nesprávné slovo. Všechno, co člověk udělá, má nějaký́ smysl. Vždyť člověk nikdy neví, jak by se jeho život odvíjel, kdyby mohl některá svá rozhodnutí změnit. Takže bych spíš řekl, že o některých rozhodnutích zpětně přemýšlím.

Co je pro vás v životě nejdůležitější?
Určitě je to na prvním místě rodina. Má vlastní. To je nejtolerantnější manželka na světě a děti, které byly motorem mého snažení. Dále je to i rodina, z níž jsem vzešel, která mě formovala a byla pro mě oporou. A potom jsou to přátelé v tom pravém smyslu slova, a ti tvoří mou širší rodinu.

Nejtěžší okamžik?
Některé chvíle byly opravdu těžké, ale jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí.

Největší satisfakce?
Když vidím, že firma i pod vedením mých synů roste a daří se plnit to, co od ní já chci a zaměstnanci očekávají.

Co pro vás znamená úspěch?
Spokojenost moje i mých blízkých.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020