Loading...

TOUHA ZANECHAT STOPU

18.12.2023

Jana Zimová toho má v podnikání i v životě hodně za sebou, a díky své cílevědomosti a činorodosti má velké plány. Sama o sobě říká, že naplněná vize je nuda, protože potřebuje být hybnou silou změny, zhmotňovat výsledky a neustále se posouvat. Svoje dosavadní zkušenosti a poznání se rozhodla vložit do něčeho, co láskyplně nazývá „můj životní projekt“.

Mít věci v pořádku 

Když byla Jana malé děvčátko, milovala Lego. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale pozoruhodná byla podstata jejího hraní. Spočívalo v neustálé inventuře Lego kostiček, aby se ujistila, že jsou všechny a ona má vše v pořádku. Potřeba mít a dělat věci tak, aby pro ni byly v pořádku, jí zůstala dodnes. Možná to je určitý kompas vnitřní pravdivosti k sobě a k lidem, který jí pomáhá kormidlovat její vášeň měnit věci k lepšímu, být jejich hybnou silou a nevzdávat se. Baví ji mít mysl a srdce otevřené, příležitosti smysluplně přijímat, zpracovávat a užitečně se na ně adaptovat. To vše má zarámované mezilidskými vztahy, fascinací jinakostí, poctivostí, respektem a laskavostí v srdci.

Není divu, že toužila studovat psychologii, proniknout do toho, co se děje v mysli člověka. Nakonec se ale vrhla do vod obchodního vzdělání a obor Business and Finance na Nottingham Trent University završila titulem Ing. na VUT v Brně. Po několika letech praxe v podnikání získala MBA v oboru Commercial Law.

Podnikatelské začátky Jany Zimové formovala skandinávská firemní kultura, která jí hodně dala zejména v tom, jak důležité jsou poctivé obchodní vztahy, spolehlivost a péče o značku, kterou zastupovala. Franšíza dánské společnosti na výrobu a prodej šperků se rozvíjela a Jana do ní vložila nejen obchodního ducha, ale i vášeň pro estetiku a krásno. Krátce po narození syna obchody odprodala a když pak nastoupil do školky a opět se jí uvolnily ruce, začala z Anglie do České republiky a na Slovensko importovat výrobky určené pro ženy po porodu. Jeden z nich neměl na těchto trzích žádného konkurenta. To byla pro jejího tvůrčího ducha naprostá euforie a také možnost objevit svět zdravotnictví. Ve firmě byla dlouho úplně sama a dělala všechno od a do zet. Když se dnes ohlíží zpět, je za tuto zkušenost vděčná, sama si odpracovala celou cestu na nový trh, vše se naučila a zorientovala v nové oblasti.

Pilíř, který pomáhá

Cesta samostatného podnikání nabrala před deseti lety nový kurs a Jana Zimová spojila svůj podnikatelský příběh s manželem. Jejich firma Respilon na vývoj, výrobu a prodej nano vlákenných výrobků je krásným příkladem toho, že je možné jako start-up se silnou vizí a kvalitním produktem nejprve uspět na mezinárodních a vysoce konkurenčních trzích v Asii a Americe a pak postupně směřovat do Evropy a domů do Česka. 

Pro naplnění vize využil Roman Zima svého obchodního ducha a Jana se starala o přesah a dosah, tedy marketing, komunikaci a CSR. Začali jako garážovka, v jejich případě kuchyňovka, prošli si červenými čísly i obraty přes půl miliardy. Oblast nanovlákenných aplikací je obrovsky široká a z velké míry nevytěžená. „Baví mě objevování nepoznaného, jeho zhmotňování a zasazování do každodenního běžného života.  S oblibou říkám, že nanovlákno je kouzelná věc a všude tam, kam ho nacpeme, přináší značný užitek a zvyšuje celkovou kvalitu lidského života,“ je přesvědčená Jana Zimová.

Díky svým výrobkům se Respilon pohybuje i ve zdravotnickém sektoru. Příběhy pacientů, lékařů a pacientských organizací vedly manžele Zimovy přirozeně k rozhodnutí věnovat se smysluplně a soustavně pomocným, nadačním a edukačním aktivitám. Je to jeden z pilířů, na kterých Respilon pevně stojí. „Jsem hrdá a vděčná za všechny naše dlouhodobé spolupráce a smysluplná partnerství v neziskovém sektoru, která jsme za ta léta vytvořili,“ potvrzuje Jana, která se po deseti letech ve společné exekutivě rodinného podnikání rozhodla jít dál. Podařilo se jí pustit hromadu operativy a začala se učit být v roli dobrého majitele.

Přemýšlím v širších souvislostech 

V lince pomocných a edukačních aktivit se rozhodla pokračovat, jak pro Respilon, tak pro další firmy. Pomoci jim dostat výrobky a služby na místa, kde zajistí pomoc a užitek lidem, kteří jsou zdravotně, či jinak znevýhodnění. Uvědomila si, že propojovat svět byznysu a neziskového sektoru ji naplňuje a vidí v tomto spojení dosud nevyužité možnosti a příležitost pro systémovou změnu. „Seberealizace s pozitivním dopadem do okolí, zanechat stopu, je pro mě naprosto klíčovou součástí mě samé a kdyby nebyla, prostě bych vadla a hynula,“ říká upřímně a dává nahlédnout do svých plánů: „Přemýšlím v širších souvislostech nad kvalitou svého života. Jsem člověk, který je rád aktivní a rád pracuje. K tomu abych si tento zápal a tempo mohla udržet co nejdéle, potřebuji dělat to, co mě baví, co je postavené na mých životních hodnotách a teoriích, vychází ze mě. S užitečným dopadem pro lidi. Z toho čerpám energii a inspiraci pro svou užitečnost. Rozhodla jsem se proto vytvořit svůj sociální systém, s kterým chci dožít, a který mě, doufám, i přežije, Nadační fond Jany Zimové. Byznysový svět, v němž se více jak patnáct let pohybuji jako podnikatelka a spolumajitelka, má pro mě drive, výzvu, rezonuje s určitými mými silnými vlastnostmi. Vedle toho jsem řadu let propojená s neziskovým sektorem, který mi nabízí hlubší hodnotu, silnější smysl, přesah, jiné motivace. Je mi v něm dobře.

Propojení, které mění přemýšlení lidí

Tak vznikla myšlenka vytvořit synergický ekosystém, kde si svět byznysu podává ruku se světem nezisku. Po letech v podnikání vnímám, že byznys stojí na určitých hodnotách, motivacích, mluví vlastním jazykem, má svá pravidla, potřeby a cíle. Stejně tak neziskový sektor. I ten se opírá o určité hodnoty, motivace, má také svá pravidla, potřeby, účel a svůj jazyk. Díky osobní zkušenosti a dobré znalosti obou prostředí je mým záměrem tyto dva světy v Nadačním fondu Jany Zimové propojovat tak, aby vznikl nový společný záměr, nový smysl, nové přemýšlení. Společná dlouhodobá motivace nebo chcete-li nový normál. „Mým záměrem je dosáhnout systémové změny, změnit přemýšlení lidí“, vysvětluje poslání svého nadačního fondu Jana Zimová a mimoděk se tím vrací ke svým kostičkám Lego a potřebě mít věci tak, aby byly v pořádku.

„Za prvé chci zvýšit reálné povědomí a pochopení neziskového sektoru, přivést k němu pozornost a rozšířit jeho možnosti,“ vysvětluje. Vychází ze zkušenosti, že lidé mají jakousi představu o tom, jak to v neziskovém sektoru v České republice vypadá. Panuje zažitá představa, že ten, kdo pracuje v neziskové oblasti, dělá málo a zadarmo, protože to přece není práce. Když je něco zadarmo, tak to nemá žádnou hodnotu. A kam ty darované peníze jdou? Neznalost a nedostatečná informovanost nenese důvěru a zájem. „Když umožníme osvětu, neziskovému sektoru přineseme další subjekty, které budou chtít participovat na něčem, co znají, čemu věří a k čemu se chtějí připojit,“ je přesvědčená. „Jde o změnu uvažování nad neziskovým sektorem v České republice.“

Značka v rukách dobra, dobro v rukách značky

„Za druhé chci zvědomit majitelům firem užitečnost a hodnotu CSR aktivit, které firma realizuje nebo realizovat může. Vést je k přijetí nové zodpovědnosti podnikatele.“ Nadační fond Jany Zimové vytváří CSR strategii firmám a jejich majitelům na míru. Strategie je sestavená z potřeb vycházejících z byznysu firmy a z konkrétních potřeb vnitřního světa majitele, zakladatele. Každý má svůj osobní příběh, své vnitřní motivace, pnutí, nebo touhu něčemu pomoci a chce po sobě zanechat víc. Člověk něco prožil v osobní rovině, rezonuje s ním určité téma, nebo vidí problém a chce se podílet na jeho řešení. To vše lze pomocí CSR aktivit velmi autenticky, přijatelně a smysluplně podtrhnout nebo naplnit. „Jde o to navázat na téma, které je pro majitele osobní a najít prolnutí s potřebou jeho firmy a značky,“ vysvětluje svůj přístup Jana Zimová. „Na tomto základě nabízí můj nadační fond propojení k odpovídajícímu tématu v neziskovém sektoru.“

„Ověřila jsem si, že neziskový sektor pak získává mnohem více pozornosti, protože daná aktivita nestojí na plytkém musíme to dělat, ale na hlubokém přesvědčení majitele firmy a jeho spolupracovníků, že to chceme dělat, jelikož tomu rozumíme a je nám to blízké. Vím, že podnikání může být silou v rukách dobra. To je okamžik zvědomění, přijetí odpovědnosti podnikatele takovým způsobem, že jde zevnitř ven, a ne zvenku dovnitř. V tom považuji službu Nadačního fondu Jany Zimové za naprosto unikátní. Tímto způsobem přirozeně vytváříme ambasadory konkrétního tématu a už nás to posouvá o úroveň výš, a to ke změně pohledu na neziskový sektor a změně pohledu na vnímání hodnoty nadačních a pomocných CSR aktivit ve firmě. Značka je v rukách dobra, dobro je v rukách značky, a to mi dává obrovský smysl,“ shrnuje svůj životní projekt Jana Zimová.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020