Loading...

Rozhovor s Richardem Etrychem, partner, NSG Morison znalecký ústav s.r.o.

17.06.2019

Jako znalec v oblasti ekonomiky a jeden z porotců v soutěži Ocenění českých lídrů, existuje podle Vás určitý jednotný postup, jak hodnotit firmu z hlediska její úspěšnosti a přínosu pro společnost?

Hodnocení firem má svá interní pravidla a postup, to však neznamená, že bych hodnotil úspěšnost firmy čistě technokraticky podle finanční dat, které společnosti vykazují za poslední období. Z pozice znalce, který stanovuje hodnotu podniků, mám jistě pozitivní vztah k číslům a finančním analýzám, ale ze své zkušeností vím, že čísla představují pouze statický pohled, kterým musíte porozumět v souvislostech, ať už jde o vývoj a strategické směřování firem či jejich postavení na trhu. Stejně jako v případě znalecké činnosti při určování hodnoty firem, tak i v rámci ocenění českých lídrů je velmi přínosné osobní hodnocení a možnost poznat zakladatele, jejich podnikatelský příběh a seznámit se blíže s jejich businessem. Ano, v tomto směru může být osobní hodnocení do určité míry subjektivní a míra hodnocení úspěchu a společenského přínosu individuální. Díky rozmanité skladbě a odbornosti téměř dvou desítek porotců jsem však přesvědčen, že jsou vybráni skuteční lídři ve svém oboru. Přestože vítězem může být jen jeden, upřímně pro mě jsou vítězi všichni ti, kteří dokázali vybudovat své úspěšné firmy a těší mě, že těchto firem přibývá.

Ve své praxi znalce se setkáváte s nejrůznějšími firmami napříč různými odvětvími. Spatřujete při své práci nějaké obecné nedostatky ve finančním řízení podniků na českém trhu?

V dnešním zrychleném a globalizovaném světě jsou firmy prakticky nepřetržitě vystaveny neustálému tlaku inovovat, hledat nové příležitosti či přizpůsobovat se novým trendům. Dochází tak ke zvýšeným nárokům na rozhodování a řízení firem včetně finančního řízení. Určitě nelze paušalizovat, některé firmy mají dnes již zavedený komplexní informační systém pro své řízení, který poskytuje průběžné a relevantní informace pro hodnocení a řízení firemních procesů. Z mého pohledu jisté rezervy a nedostatky shledávám zpravidla v oblasti plánovaní, kdy některé společnosti buďto nezpracovávají finanční projekce a business plány vůbec či velmi omezeně. Vezmeme-li v úvahu, že většina firem je oceňována na bázi budoucích čistých výnosů (cash-flow) pomocí základních generátorů hodnoty (tržby, marže, investice, pracovní kapitál, dluhové financování…), pak absence těchto informací snižuje možnost sledovat hlavní cíl finančního řízení, kterým by měla být maximalizace hodnoty firmy. S efektivním finančním řízením souvisí i struktura a výše dluhového financování. Existuje celá řada rodinných firem, které vykazují finanční stabilitu a ziskové hospodaření, kdy provozní i investiční činnost je financována převážně vlastními zdroji a majitelé ponechávají podstatnou část vygenerovaných finančních prostředků ve firmě. Přestože patří k velmi solventním firmám s vysokou mírou likvidity, z pohledu rentability tohoto kapitálu a hodnoty firmy nemusí být udržování vysoké hladiny vlastních zdrojů efektivní a žádoucí.

Do soutěže Ocenění českých lídrů se hlásí především středně velké podniky, jejichž majitelé mohou dříve či později řešit otázku exitu z firmy. V čem spatřujete největší rizika předání firmy a jak se podle Vás dá na danou situaci připravit?

V posledních letech čím dál více slýcháme o problémech v předávání žezla a nástupnictví nových generací. Jednak generace zakladatelů stárne a současně se projevuje nedostatek rodinných nástupníků, kteří by měli zájem pokračovat a měli patřičné vzdělání a zkušenosti pro řízení firmy. Příčinou neúspěšného nástupnictví je pak primárně nepřipravenost a neexistence plánu předávání v dostatečném časovém předstihu. V případě, kdy majitelé se rozhodnou prodat svoji firmu platí stejné pravidlo – být připraven. Samozřejmě jsou to transakce, které nejsou řešeny v rámci běžné provozní agendy a jde o významné rozhodnutí vlastníků prodat svůj business, který budovali řadu let. I zde platí připravit se na prodej v předstihu a doporučuji využít odborníky, kteří mají zkušenosti s prodejem firem. Součástí standardního procesu je finanční, daňová a právní prověrku stavu Vaší společnosti, kterou bude chtít potenciální kupující realizovat a pokud nebudete schopni pružně a v krátkém čase zajistit požadované podklady a informace či budou shledány nesrovnalosti a nedostatky v předložených dokumentech, snižuje se pravděpodobnost realizace takovéto transakce, případně její uzavření proběhne za méně výhodných podmínek.

V současné době se již vyskytují obavy ze zpomalení ekonomického růstu a možného budoucího ochlazení, vnímáte zmíněné obavy například ve finančních plánech Vámi oceňovaných společností?

Pokud se podíváme na aktuální makroekonomická čísla a projekce ve vztahu k posledním rokům, lze pozorovat zpomalení české ekonomiky i českého exportu k čemu přispívá i ochlazení průmyslu našeho německého souseda. Je tedy logické, že určitou opatrnost pozoruji i v rámci finančních výhledů firem. Na druhé straně v rámci komunikace s klienty i majiteli firem přihlášených do soutěže Ocenění českých lídrů mám pozitivní pocit, že české firmy se daleko více věnují výzkumu, inovacím, hledání nových trhů a zákazníků s cílem budovat úspěšné firmy, které jsou schopny zvládnout tato ekonomická rizika. Přál bych si, aby úspěchy českých lídrů byly pozitivní inspirací i pro ostatní začínající či stávající podnikatele.

 

Ing. Richard Etrych, partner
NSG Morison znalecký ústav s.r.o.
T +420 224 800 930, M +420 605 821 758
E richard.etrych@nsgmorison.cz

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020