Loading...

Pomáháme firmám rozvíjet se rychleji

28.07.2022

Majitelka poradenské společnosti 201 consulting Pavlína Torhanová pomáhá už více jak deset let rozvíjet české podnikání. Společně se svým expertním týmem již zpracovala téměř 400 projektů v celkové investiční výši téměř za 5 miliard korun. Úspěšná podnikatelka, máma dvou malých dětí, žena s povahou vytrvalce ve své ryze české rodinné firmě staví na vzájemné důvěře, lidskosti a transparentnosti.    

Jaký je váš podnikatelský příběh?
Už během studia Vysoké školy ekonomické jsem získávala zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu. Můj otec tenkrát podnikal s Ruskem a Iránem. Do těchto států jeho společnost 201 s.r.o. vyvážela komodity pro oblast výroby flexibilních obalových materiálů. Po ukončení studia jsem pak několik let pracovně působila v Moskvě, kde jsem pracovala pro společnost MOST-1, která je mimo jiné své činnosti významným producentem obalových materiálů na ruském trhu. Měla jsem tak možnost nahlédnout do problematiky výroby, která mě oslovila. 
Zakotvit však navždy v Rusku mě nelákalo, a tak jsem se vrátila zpátky do Prahy. Tenkrát jsem měla představu, že si najdu práci, díky které se služebně sem tam zpátky na východ podívám. Nicméně karty osudu se zamíchaly jinak a já si našla práci v oblasti strukturálních fondů EU. Práce mi přišla neuvěřitelně zajímavá, a to hlavně z toho důvodů, že jsem si připadala při jednáních s firmami něco jako dobrá víla, která jim přinese finanční podporu na rozvoj jejich podnikání. Byl to konec roku 2008 kdy jsem s dotacemi začínala. Řádící krize mě tenkrát vůbec neodradila a já s velkým nadšením úspěšně obchodovala nové a nové příležitosti. Na konci roku 2009 jsem se rozhodla osamostatnit.

Vaše firma je ve svém oboru jedním z lídrů na trhu a může se pochlubit dlouhou historií. Jaké byly její začátky? 
První dva roky mé samostatné činnosti byly ještě pod záštitou společnosti otce. V roce 2012 jsem si pak založila vlastní společnost 201 consulting s.r.o. Já osobně jsem v rámci běžného provozu své firmy vždycky zajišťovala přísun obchodních příležitostí a projektový tým následně pak zpracování dotačních projektů. Na začátku jsem spolupracovala s externisty, časem ale přibylo práce tolik, že jsem začala nabírat stálé zaměstnance. V roce 2013 jsem si zřídila první kancelář ve VZLÚ v Letňanech. Minulý rok jsme se přestěhovali do areálu LETOV, kde máme nové, větší a reprezentativnější prostory, ve kterých je radost pracovat.

Můžete prosím upřesnit, co je hlavní náplní Vaší společnosti? 
201 consulting je převážně poradenská společnost, která zajišťuje zpracování veškeré potřebné dokumentace spojené s podáním žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní poradenské služby v rámci čerpání dotací. Každý projekt posuzujeme individuálně a zakládáme si na důvěryhodném a pevném vztahu s klienty tak, aby se na nás opakovaně obraceli. Pravidelně komunikujeme s patřičnými orgány, abychom měli vždy nejnovější informace týkající se jednotlivých dotačních programů. Náš tým tvoří zkušení projektoví manažeři s dlouholetými zkušenostmi v oboru, kteří zpracovávali projekty napříč všemi operačními programy.

Patříte mezi rodinné firmy?
Ano. Jak už jsem uvedla na začátku rozhovoru, mé pracovní začátky byly právě přes firmu mého otce. Sama nyní ve své společnosti zaměstnávám bratra. Bratr je na jedné z pozic seniorních projektových manažerů a zároveň funguje jako prokurista firmy.

Jak se Vám podnikalo v letech 2020–2022. Byla pro Vás tato doba a s ní spojené okolnosti velikou výzvou?
Naši firmu naštěstí krize spojená s pandemií příliš nezasáhla. Zprvu jsme byli v rozpačitých očekáváních, co se bude dít a jak tato nejistá doba a omezení zasáhnou zpracovatelský průmysl. Nicméně jsme výrazně nepocítili žádný negativní efekt na investiční apetit našich zákazníků.  Klienti, kteří odstoupili od realizace projektů bych díky bohu mohla spočítat na prstech jedné ruky. Paradoxně za rok 2021 jsme dosáhli zatím nejlepších hospodářských výsledků v naší historii. 
Charakter našich služeb navíc umožňuje práci na home-office. Naše činnost tedy nebyla výrazně omezena, i přesto že někteří zaměstnanci mají děti a potýkali se s online výukou v době zavřených škol. Vykonávat činnost bylo v tomto období sice náročnější, ale ne nemožné. Za tento proaktivní přístup mých kolegů a jejich zápal jsem moc vděčná.

Vylepšili nebo zavedli jste nějaké unikátní digitální, IT řešení či jiné technologické řešení, které zásadně ovlivnilo chod firmy a fandíte moderním technologiím? 
V posledních dvou letech jsme investovali do nového CRM systému, jelikož stoupající množství rozpracovaných projektů vyžadovalo detailní monitoring, na což již excelovské tabulky nestačily. Implementace byla zprvu kostrbatá s ohledem na množství proměnných, které musíme hlídat, nicméně vše jsme dovedli do zdárného cíle a nyní jsme za tento posun velmi rádi. Nové IT řešení zefektivnilo obchodní činnost, řízení projektů i marketing firmy. Je to opravdu skvělý manažerský nástroj, který ušetří spoustu času a přináší větší přehled.

Současná stále se měnící situace v lidech vyvolává obavy, často i strach o zaměstnání a u zaměstnavatelů naopak rozporuplné pocity v souvislosti s efektivitou práce a loajalitou zaměstnanců na home-office. Jak motivujete své zaměstnance? 
Mám velké štěstí, že mám zaměstnance, kteří mají tah na branku a chtějí se aktivně podílet na rozvoji firmy. I když mi mé mateřské povinnosti v současné době nedovolují plně se věnovat obchodním aktivitám a firmě, kolegové mě spolehlivě zastupují, což se odráží i do hospodářských výsledků. Nemám proto pochybnosti ani o efektivitě práce v režimu home-office. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci projektů vázáni termíny ve všech jejich fázích, není zde ani prostor pro prostoje a veškeré odpovídající úkony je nezbytné provádět včas. Motivace je jednoduchá, čím více se bude dařit firmě, tím více budu moci odměnit i své zaměstnance.

Jaké máte plány a vize v souvislosti s vaší firmou a co je pro vás prioritou? 
V minulém roce, jak už jsem uvedla, jsme přestěhovali kancelář do větších a reprezentativnějších prostor. Tím, že se letos spouští nové 7leté programové období, které s sebou přináší širokou škálu nových dotačních programů, tak plánuji rozšíření týmu. Ráda bych tedy zaměstnala dalšího projektového manažera, díky kterému budeme moci zajistit poradenské služby při zpracování dotačních programů i v oblastech, do kterých jsme se dosud s ohledem na omezené kapacity projektového týmu nepouštěli. Jedná se například o dotace pro města a obce. V roce 2015 se mi podařilo pořídit areál bývalého rekreačního střediska společnosti Montas na kopci Turov na Broumovsku. Kopci se říká Blaník Jiráskova kraje, jedná se opravdu o výjimečné místo opředené pověstmi, které celou mou rodinu vzalo za srdce. Aktuálně je rekreační středisko před rekonstrukcí. Přiznám se, že kvůli mateřským povinnostem se nyní do větších akcí nechci pouštět, nicméně v budoucnu, až děti budou větší, bych areál ráda opravila a vnesla do něj zpátky život.

Často se v souvislosti s podnikáním hovoří o společenské odpovědnosti, odpovědném podnikání a udržitelnosti. Jaké jsou vaše cíle v této oblasti? 
Naším cílem je bezesporu zrealizovat mnoho úspěšných projektů, abychom uspokojili naše zákazníky a dokázali jim, že spolupracovat s námi se vyplácí a přináší to řadu benefitů. Dovoluji si říci, že se nám to i daří, což dokazuje řada zákazníků, kteří s námi zrealizovali dva i více projektů a opakovaně se na nás obrací. Takovým hodně potěšujícím momentem bývá, když nám zavolá stávající zákazník s tím, že by nás rád doporučil dále.

Na co jste ve firmě hrdí? 
Jsem hrdá na to, že mohu naši firmu označit jako ryze českou. Ctíme hodnoty jako je vzájemná důvěra, lidskost a transparentnost, což se odráží i v tom, že se na nás mnoho zákazníků obrací opakovaně. Za více než 10 let existence jsme úspěšně zpracovali téměř 400 projektů v celkové investiční výši téměř za 5 mld. Kč. Můžeme se také pochlubit velkou mírou úspěšnosti. 
Jsem také ráda, že náš tým tvoří zkušení projektoví manažeři s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou vůči firmě loajální a baví je podílet se na jejím růstu.

V mottu u loga máte uvedeno „Podporujeme české podnikatele“. Můžete nám přiblížit, co pro Vás tato slova znamenají? 
Při přípravě projektů často od žadatelů slyšíme, že pokud dotační projekt bude schválen, tak si budou moci koupit dražší a technicky sofistikovanější řešení, než když by podporu nečerpali. Jsme tedy v průběhu dotačních případů, často svědky rozzářených očí majitelů výrobních firem, kdy jsou vděční za to, že do své firmy pořídili řešení, které je rychleji v jejich vývoji posune dále. Při realizaci projektů tedy cítíme velkou zodpovědnost a děláme maximum proto, aby k čerpání došlo. 
Také se setkáváme s případy, kdy k nám přijde klient už s nějakým hlubokým přesvědčením, že se chce přihlásit do určitého programu, který si sám vybere. Během úvodních konzultací, ale zjišťujeme, že takové řešení by v budoucnu pro něho nemuselo být výhodné. Zkrátka neženeme se do zpracovávání jakýchkoliv projektů. Někdy žadatelům i poradíme, jak se na čerpání dotace připravit a vstupujeme s nimi do spolupráce třeba až za dva roky. 
Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni s klienty na začátku spolupráce velmi podrobně probrat všechny skutečnosti, které s sebou vyřízení dotace nese a nastavit společně tzv. optimalizace projektového záměru tak, aby byla žádost ohodnocena co nejvyšším počtem bodů. Velmi podrobné předběžné posouzení provádíme zcela bezplatně. Touto naší časovou investicí do spolupráce chceme přesvědčit klienta, že jsme my ten jeho správný partner pro podniknutí dalších kroků k vyřízení dotace.

Kdybyste měla charakterizovat krátce samu sebe. Jaké vlastnosti vás předurčily k tomu, že jste ve svém oboru dnes úspěšným člověkem? 
Nerada chodím kolem horké kaše a mám ráda, když se věci řeší narovinu bez jakýchkoliv tanečků kolem. Vím, že tato moje přímost může být pro někoho překvapivá, nicméně já opravdu neumím fungovat jinak. Myslím, že se tato moje vlastnost vyplatila právě v oboru podnikání, který jsem si vybrala, a to z toho důvodu, že jsem dokázala zavčasu vyhodnotit, kterým projektům se budeme věnovat a kterým ne. Někdy je opravdu důležité umět říci člověku narovinu, že jeho projekt zrovna není kvalitní a neslibovat nesplnitelné. 
Řekla bych, že k rozvoji mé firmy přispěla také moje vytrvalost. Pamatuji si dny, které byly jako přes kopírák, kdy jsem denně jezdila po republice stovky kilometrů a měla třeba pět schůzek. Nikdy mě při plánování nenapadla myšlenka, že bych měla zvážit, v jaké restauraci se ten den najím, nebo zdali se stihnu domů vrátit v pět a půjdu si někam třeba zacvičit. Osobní život tenkrát šel hodně stranou a já opravdu žila jenom rozvojem firmy.

Co je pro vás v životě a podnikání nejdůležitější? 
Na prvním místě pro mě je určitě jako u mnoha jiných žen umění správného skloubení pracovního a rodinného života. S mým životním partnerem máme dva malé syny, kterým se oba snažíme věnovat, jak jen to jde. Oba si hodně uvědomujeme, že práce není zajíc, zkrátka neuteče, ale jejich dětství ano. Naplno strávený čas společně s rodinou považujeme za ten nejplnohodnotnější. 
V práci jsou pro mě hodně důležité vztahy se zaměstnanci. Je pro mě podstatné vědět, že mám v partě stejně smýšlející a slušné lidi, kteří s klienty při jednáních budou ctít stejné životní hodnoty jako mám já.

www.201consulting.cz

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020