Loading...

Palatinum do Česka přiváží zahraniční prostředí, kompetence i metodu rozvoje

09.10.2019

„Pomáháme firmám nastartovat a dosáhnout dvouciferného růstu pomocí “Oxfordského modelu koučování”, který vychází z přístupu anglosaského školství. V tomto modelu přinášíme firmám tzv. “2 v 1”, protože rozvíjíme nejen kompetence, ale i hodnoty zaměstnanců. Zároveň jako jediní kontinuálně obohacujeme trh o novinky z TOP 10 univerzit a pomáháme tak posouvat českou business společnost vpřed,“ říká Tamara Šindelářová, partner společnosti Palatinum.

Jaká je Vaše profesní kariéra?

Už více jak 20 let se pohybuji ve vrcholovém byznysu, a to v oblastech od obchodu, přes marketingovou komunikaci až po rozvoj produktů. Zároveň mám více jak 10letou konzultační a trenérskou praxi v soukromém i korporátním sektoru. Od roku 2010 působím jako partnerka a projektová manažerka ve společnosti Palatinum, kde mám na starosti vybrané zákaznické projekty a marketing. Ve své práci se zaměřuji zejména na zlepšování obchodníků, managementu a sales procesů ve firmách, na konzultační a změnové projekty včetně jejich analýzy, designu a implementace, na řízení výkonu společností a na Sales Force Effectiveness. Před vstupem do společnosti Palatinum jsem byla součástí týmu DHL Express CZ, kde jsem byla v různých pozicích zodpovědná za obchod, marketingovou komunikaci a vedení týmu klíčových zákazníků.

Co Vás přimělo změnit branži? 

Bylo to těžké rozhodnutí, protože jsem svou práci v DHL Express měla opravdu moc ráda. Vždycky mě bavil obchod a řízení lidí. A zároveň jsem v budoucnu chtěla dělat práci, která by šla dlouhodobě skloubit s rodinou a mojí odborností. Což jsem si v tehdejší době kdy, v expresní divizi, bylo potřeba řešit věci hned, urgentně, bez větších odkladů, neuměla představit. Proto jsem se o možnosti další profesní kariéry začala bavit s vedením společnosti Palatinum, kterou jsem znala. V DHL Express Palatinum rozvíjelo celý obchodní tým i moje lidi. A já měla možnost na vlastní oči vidět jejich posun a dávalo mi to celé smysl. Proto jsme všichni našli společnou cestu, jak vedení oddělení postupně předat a hladce přejít do Palatina.  

Proč jste si vybrala právě obor vzdělávání?

Vzdělávání a rozvoji jsem se věnovala již v době mého působení v DHL. Viděla jsem, a to i na vlastním příkladu, jak vás může vzdělání posunout vpřed, prodloužit vám profesní kariéru, zvýšit vaši cenu na pracovním trhu, nebo představovat výraznou konkurenční výhodu. Navíc se vzdělanými lidmi, kteří mají dobré kompetence a správné hodnoty, není jednoduché manipulovat. A lépe se kvalitněji rozhodují. Toto vnímám jako klíčové přínosy vzdělání a vzdělávání vůbec. Proto i naše motto „Děláme svět lepším místem“, které v Palatinu máme, vše zmíněné velmi dobře vystihuje.

Jak byste porovnala svět expresní logistiky a světové korporace versus vzdělávání a privátní české firmy?

Oba světy jsou si velmi podobné, zejména tím, že za úspěchem stojí vaše dovednosti, píle, disciplína. Musíte být zkrátka dobří, rozvíjet se, pracovat na sobě, jít dopředu a nežít z podstaty. Například v oblasti expresní logistiky je obrovský trend e-commerce, přesunu do onlinu. Zákazník si může na e-shopu koupit cokoli odkudkoli. Vy jako poskytovatel služby tak musíte reagovat na neustálý vývoj trhu, na nejnovější trendy, které na něm panují. Je tak nutné vyvinout produkt, technologie, aplikace, které vám s tím pomohou a budou plnit očekávání vašich zákazníků a jejich smyslu podnikání. To samé platí i v konzultačních společnostech. Proto v Palatinum přicházíme s novými programy, metodami rozvoje a přinášíme na český trh novinky z TOP 10 světových univerzit. Sledujeme, jaká nová témata a trendy se objevují a pracujeme na jejich uvedení. Jako příklad z poslední doby mohu uvést témata, jako jsou Design thinking, či Problem solving. O ta je momentálně velký zájem.

Čím se společnost Palatinum zabývá a v čem jste nejlepší?

Pomáháme firmám nastartovat a dosáhnout dvouciferného růstu pomocí “Oxfordského modelu koučování”, který vychází z přístupu anglosaského školství, kterým rozvíjíme nejen kompetence, ale také hodnoty našich klientů. U nás tak „studenti“ za jednu investici získají hned 2 „věci“, které se navzájem doplňují. Díky takovému přístupu jsou změny, které ve společnostech nastartujeme, trvale udržitelné, a to i po ukončení projektu Palatinum. Potvrzením toho, že se nám to daří, je fakt, že klienti, kteří si naše služby vyzkoušejí, si nás znovu v 80 % koupí opakovaně. Vědí totiž, že s námi dostanou nejen kvalitní obsah vzdělávání/kompetence, ale také metodu, s jakou ho uplatnit. Umíme totiž lidem vštípit i hodnoty a ukázat jim, jak jako filtry, při jejich rozhodování, umějí hodnoty pomoci k dlouhodobému úspěchu. Pravdou totiž je, že člověk je velmi učenlivý tvor a má schopnosti naučit se téměř cokoli, ale „je záhadou“, proč tyto nabyté znalosti v praxi pak nepoužívá… Díky této „záhadě“ dokážeme snadno vyfiltrovat lidi, kteří mají potenciál růst a změnit svůj přístup, a ty, kteří jej v praxi, opravdově, nikdy nezmění.

Umíte pomoci i s náborem a začleněním nováčka do týmu?

Samozřejmě, firmy v rámci adaptace své nové zaměstnance zaučují převáženě na technické věci, ovládaní interních systémů a částečně i na vybrané soft skills. Co je v rámci adaptace podceňováno a může se tak stát je, že si nováček již např. ve zkušební době vytvoří špatný návyk, že pojede „na půl plynu“, protože to prostě stačí. Nebo, že část dnešní generace není zvyklá překonávat překážky, může být více netrpělivá. A lehce nastane situace, kdy šikovný nováček narazí na problém, ale neumí ho překonat. Protože ho to nikdo nikdy nenaučil. Nebo v jiné situaci neumí předvídat riziko a dostane se tak snadněji do zbytečně náročné situace. A raději odejde, protože to není práce pro něj a jde jinam. Toto jsou třeba typické situace, kde umíme firmám a jejich vedení v adaptaci nováčků pomoci. A samozřejmě také v proškolení standardních kompetencí, které by měl obchodník a manažer umět jako svoji „profesní kvalifikaci“. Protože i, v základu řemesla těchto pozic, bývají velké mezery.

Společnost Palatinum byla založena v roce 2004. Jak se branže specializující se na vzdělávání obchodníků a manažerů, za tu dobu změnila?

V naší branži je hodně vzdělávacích agentur, od těch „one man/woman show“ až po velké, renomované.  Šíře je způsobena neznalostí a chybějící odborností na českém trhu, protože si hodně lidí myslí, že lektora může dělat každý. Na školení přece každý byl, vypadá to snadno, prezentaci mám, něco si o tom přečtu a nějak jsem to v praxi dělal. Kvůli tomuto ne zcela profesionálnímu přístupu ničí obor, snižují ceny, a tím poškozují celý trh. Výsledek je takový, že kvalitní lektory, kteří za svou práci chtějí adekvátní odměnu, je málo kdo ochoten zaplatit a lidé na školení nechtějí chodit, protože jim to nic nepřináší.

Klasickou ukázkou je, když bývalý manažer chce lektorovat např. manažerské dovednosti, bez znalosti metodiky, hloubky obsahu. Tak Vás učí, jak to fungovalo jemu, ale vy můžete potřebovat ale něco úplně jiného. Jako kdyby mě Tiger Woods učil svůj golfový švih. Jemu funguje, já bych ho nebyla na své současné úrovni schopna zahrát. A jsou pak obě strany zbytečně zklamané. Zkrátka musíte velmi dobře znát know-how, rozumět mu z praktického úhlu pohledu, mít metodiku a dovednost lidi učit a přizpůsobit metodu učení jejich aktuálnímu stavu. Být pro ně odborným oponentem a zároveň jim dodávat energii a chuť dělat věci jinak, zlepšovat. Tato kombinace je klíč a na trhu bohužel není tak často koupitelná.

Dalším takovým „nešvarem“ je v mnoha případech až enormní důraz klientů na stále nová témata. S vidinou dalšího posunu svých týmů, firem a motivace lidí, neustále přemýšlí, v čem by se jejich kolegové a podřízení měli dále zdokonalovat, aby vše šlapalo podle jejich představ. A volí většinově cestu novinek. S tím, že toto bude třeba „ten kouzelný proutek“, který jim pomůže. Nová témata mohou pomoci, pokud jim pomohou s hledáním novým zdrojů. Ale sami od sebe nevyřeší jejich problémy, protože neodstraní kořenové příčiny. Takže místo vyléčení se jen nalepí hezká náplast. A zase jsme zpátky u toho, že kromě know-how/kompetencí, jsou klíčové i hodnoty. Metoda, která je naučí hledat příčiny problému, pídit se po nich jako Sherlock Holmes a neřešit jen důsledek, jen to, co je na první pohled vidět. A navíc ve správné štábní kultuře a v určité variabilitě a šíři různých přístupů.

Čím se od sebe v oblasti využívání externího vzdělávání liší privátní české firmy a světové korporace?

V zásadě řeší oba tyto subjekty naprosto stejné oblasti. Co je rozdílné, je jejich přístup a smysl. Zahraniční korporace jsou zvyklé své lidi posouvat a jsou ochotné do jejich rozvoje investovat. V tomhle jsou české firmy jiné. Většinou investují do odbornosti lidí a do základních soft skills. Ale nadstavbu v podobě obtížných situací a oněch hodnot, tedy umění své znalosti používat v praxi, již tak často neřeší. Svým lidem tak dávají minimum, díky němuž budou schopni svou práci vykonávat dobře, ale bez dalšího zásadního rozvoje jejich potenciálu. A to je škoda, protože jsme šikovní. V zahraničí se to o nás Češích ví, že jsme skvělí odborníci, ale často nám chybí sociální dovednosti, schopnost navázat kontakt s novými lidmi, s lidmi z jiných oborů. Jsme často zalezlí ve „své bublině, své firmy či oboru“. Pro posun je však důležitá rozdílnost, umět ji uchopit, propojit, vytěžit. A i díky dalšímu vzdělávání získat nový rozhled, vidět kontext naší práce a její vliv na okolí, umět výborně využívat své měkké dovednosti (soft skills). Právě ty totiž mnohdy vaši firmu odliší od konkurence.

Uspořádali jste pro naše členy seminář na téma PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY – poznej své kolegy a podřízené. Proč by se majitelé a vrcholní manažeři firem měli zaměřit právě na toto téma?

Je to opět o hledání příčiny. Díky tomu, že znáte své podřízené a kolegy, a víte, jaký kdo je, můžete je efektivně vést, víte, jak k nim přistupovat, a jaký volit způsob komunikace. Na každého totiž funguje něco jiného. Jako šéfové i podřízení budete spokojenější, když tyto odpovědi budete znát a vaše práce a práce vašich kolegů vám bude dávat větší smysl a ve větší pohodě dosáhnete lepších výsledků. V semináři se věnujeme i tématu obtížně řiditelných lidí. Díky jeho absolvování tak můžete odhalit kořenové příčiny, proč se lidé mohou chovat zrovna tak, jak se chovají a zjistit, jak je vést, na co slyší, co je motivuje a posouvá vpřed.

Jaká je vize společnosti Palatinum? Čeho byste chtěli na českém trhu dosáhnout?

Určitě chceme i nadále poskytovat služby na špičkové úrovni, být takovou „Oxford College“ v České republice, která přináší novinky z nejlepších univerzit světa k nám, našim manažerům a obchodníkům. Rozvíjí jejich kompetence i hodnoty. Chceme také, aby se vědělo, že firmy, které s námi budou dlouhodobě pracovat, skutečně dosáhnou dvouciferného růstu a bude se jim, jejich manažerům a zaměstnancům lépe dařit.

Fotky ze seminářeZDE.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020