Loading...

Oxford koučování přináší rychlé výsledky

27.11.2018

Konzultační společnost Palatinum při své práci využívá metody Oxford koučování, kterou v současnosti u nás v Česku nikdo nenabízí. Více nám o ní v rozhovoru prozradila Tamara Šindelářová, partner společnosti Palatinum.

Čím se společnost Palatinum zabývá?

Jsme konzultační společnost, specializujeme se na rozvoj obchodu a managementu. Na pozice, které přinášejí firmám největší příjem. Umíme zaměstnance na jednotlivých pozicích již 25 let kvalitně naučit potřebné řemeslo. Palatinum pracuje v sedmi segmentech trhu pro korporace - farmacie, bankovnictví, rychloobrátkové zboží, průmysl, auta, IT a služby. Podporuje manažery v implementaci změn a přináší tak rychleji zvýšení obratu a profitu.

Kdo jsou vaši nejčastější klienti?

Společnosti, které neprodávají jen na ceně, ale chtějí se udržet na špičce ve svém oboru. Dále to pak jsou firmy a lidé, kteří jsou ambiciózní, kteří věří, že se lze zlepšit a že má smysl se o to pokoušet.

O jaké vaše vzdělávací programy je největší zájem?

V současné době je největší zájem o Oxford koučování, Solution Selling a MiniWeb Survey. Oxford koučování je jedinečné svým stylem a metodou učení, které používá dlouhodobě nejlepší univerzita na světě. Unikátnost je v postupu učení a ve způsobu uvažování. Lidé se naučí speciální metodu pro lepší rozhodování a řešení těžkých situací. Důraz na znalosti není tak tradiční jako v rakousko-uherském stylu vzdělávání – „nalej, vylej“, ale na metodu řešení problémů. Znalosti a informace si v dnešní době lidé doplní poměrně snadno. Prakticky, vyberete si klíčovou situaci k řešení, kterou, když vyřešíte, tak se Vám oddělení nebo firma posune hodně dopředu. A na ní pracujete celý rok pomocí eseje, oponentury a hledáte nové přístupy a možnosti řešení. Proto lidi koučování najednou baví a má jasné konkrétní, rychlé výsledky. Většinou v oblasti rozšíření potenciálu firmy, ve dvouciferném nárůstu v obratu, v udržení a motivaci klíčových lidí ve firmě. Je ideální pro manažery 40+, kteří již absolvovali většinu možných školení.

Jaké výhody přináší Solution selling?

Solution Selling je komplexní přístup v prodeji. Přístup, který obchodníky učí, jak vytvářet nabídku, kterou konkurence nemá. Jak uniknout komoditnímu prodeji, prodeji na ceně a jak zvýšit průměrnou hodnotu zakázek. Tento přístup zároveň v dnešní době pomáhá firmám reagovat na nedostatek obchodníků, protože i s menším množstvím obchodníků, jste schopni do firmy přinést více větších zakázek. A navíc Ti nejlepší obchodníci se mají stále kam posouvat a sales je zase baví a ve firmě tak zůstávají.

Proč se stále větší oblibě těší MiniWebSurvey („MWS“)?

Při dnešním tlaku na profit firem, na spokojenost zákazníků a zaměstnanců se čím dál víc zavádí do života heslo „Co se neměří, se neřídí“. Většina firem už dneska má základní měření různých spokojeností, alespoň jednou ročně. A i přesto jim, v každodenní rutině a operativě, unikají klíčové věci, proč se zákazníci nevracejí, zaměstnanci odcházejí apod. A také chtějí stále více ovlivňovat budoucnost, a nejen sčítat čísla, data z minulosti. MiniWebSurvey je on-line nástroj na kvalitní zpětnou vazbu v definovaných oblastech, který navíc umí od uživatelů zjistit, co musí firma zlepšit, aby zákazníci koupili znovu a zaměstnanci zůstali. Zároveň slouží i jako sběr dat, ověřování i inspirace, co s firmou dělat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, aby byla zdravá, efektivní a úspěšná.

A v rámci ovlivnění budoucnosti funguje jako „dálková světla“ u automobilů – pokud je mám, mám větší přehled, mohu jet rychleji, lepší cestou, lépe reaguji a dříve dosáhnu požadovaného cíle. Každý MiniWebSurvey dotazník se šije na míru podle situace, která se bude měřit, sledovat. Výstupy se generují v elektronické platformě. A s interpretací výsledků Vám pomohou naši zkušení konzultanti.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chceme i nadále zůstat na špičce ve svém oboru a našim klientům doručovat kvalitu. Naši klienti se tak i v budoucnu budou moci spolehnout na to, že umíme skvěle Oxfordské koučování, i když máme omezenou kapacitu na 160 manažerů za rok, kvůli kvalitě, kterou dodáváme. Že jejich manažery opravdu zlepšíme, jak ve výkonu, tak i ve strategii, vedení lidí a motivaci. A že se z jejich obchodníků stanou businessmani, kteří umí prodávat velké zakázky a nebojí se jednání o ceně. Zkrátka chceme i nadále pomáhat našim zákazníkům s růstem obratu, profitu, výkonu nebo spokojenosti. Ať jsme na špičce společně.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020