Loading...

OXALIS - Dokonalý šálek čaje a kávy‎

28.02.2020

Rozhovor s Petrem Zelíkem, majitelem společnosti Oxalis.

V minulém roce jste oslavili významné 25. jubileum. Jaké byly hlavní milníky firmy?

Záhy po založení firma jsme v roce 1994 otevřeli ve Zlíně Čajovnu na Sadové. Brzy poté ji doplnila i prodejna a vznikl tak Čajový dům. V roce 1995 jsme vstoupili do Prahy a spustili obchod ve Vinohradském Pavilonu. O dva roky později následovala prodejna v Centru Černý most. Pražské provozovny byly pro vývoj společnosti nesmírně důležité, neboť znamenaly začátek prosperity firmy. Dalším stěžejním okamžikem byl rok 1999 – k sypanému čaji přibyla komoditní káva a zároveň jsme v tomto roce zvládli proces míchání a aromatizování čajových směsí. Rok 2001 byl počátkem exportní činnosti. Dnes vyvážíme naše produkty již do 28 zemí. Zlomem v historii bylo rovněž pořízení sídla ve Slušovicích v roce 2002. Poprvé jsme se tak ocitli ve vlastních prostorách. V roce 2005 se rozvinula spolupráce s katedrou designu při universitě Tomáš Bati, při které studenti vytvořili motivy aplikované na naše příslušenství. Vznikl OXALIS design. Velmi důležitý byl také rok 2011. Pořídili jsme moderní pražičku a začali sami pražit výběrovou kávu. V tomtéž roce jsme se stali členem České asociace franchisingu a rozvinuli franšízový způsob podnikání dle mezinárodních zvyklostí. Na podzim 2016 byl spuštěn distribuční sklad v Tečovicích. Vlastní prostory tak v souhrnu dosáhly plochy 6.000 m2. V roce 2017 síť vlastních a franšízových prodejen zahrnovala již všechna krajská města. V roce 2018 jsme dopracovali master-franšízový manuál – otevírá se tak cesta vývozu naší franšízy do zahraničí.

Jaké jsou Vaše plány pro nadcházející období?

V roce 2018 překročil OXALIS poprvé v historii hranici 250 mil Kč obratu. Počet zaměstnanců na stálý pracovní poměr dosáhl čísla 130 a je navíc doplněn několika desítkami brigádníků. V obratu stále dominuje čaj s podílem 60 %, káva tvoří 20 %, stejných 20 % také náleží příslušenství a obalům. Činnost firmy je již dostatečně diverzifikována, stojí relativně bezpečně na několika pilířích. Do blízké budoucnosti si vytyčujeme několik nových strategických cílů, které by měly postavení firmy dále posílit. Máme za to, že v desetimilionové České republice je prostor na 75 až 80 maloobchodních jednotek OXALIS. Rozšiřování chceme podniknout jak budováním nových vlastních prodejen, tak spoluprací s franšízanty. Tímto krokem by mělo dojít k vyšší koncentraci obratu směrem k páteřní větvi firmy. Podíl exportu na celkovém obratu činí u našich nejvýznamnějších západoevropských konkurentů cca 50–60 %. Touto cestou bychom se rádi vydali také a z OXALISu vytvořili výrazně proexportní společnost. Jednoznačná je tedy všestranná podpora vývozu. Napomoci tomu by mělo rovněž sestavení master-franšízového manuálu, který vytvoří předpoklady pro vývoz našeho franšízingu jako systému. Současně bychom chtěli upravit e-shop takovým způsobem, aby se naše virtuální nabídka dostala i do vybraných zemí Evropské unie. Začátkem roku 2019 jsme také vstoupili do nového segmentu. Pouze pro naši maloobchodní síť je určena řada kosmetických produktů se zeleným čajem a zelenou kávou pod značkou ASTRAIA. Věříme, že vhodně naváže na náš bazální sortiment. V jarních měsících pak také představíme originální řadu ledových čajů a káv.

Vaše vlastní obchody procházejí redesignem. Proč a jakým?

Tyto změny se začaly pomalu realizovat již v roce 2012, kdy jsme zahájili spolupráci s reklamní agenturou a kdy jsme se, po mnoha diskuzích o směřování podoby naší maloobchodní sítě, dohodli na postupné úpravě a potřebné modernizaci stávajících jednotek. V té době došlo rovněž k výrazné změně logoboardu a redesignu loga společnosti. V samotných prodejnách však k zásadním změnám nedocházelo. Spíše šlo jen o vložení nových inovativních prvků, jako například změna osvětlení, nebo umístění dekoračních tapet či intenzivnější práce s merchandisingem.  Po dalších dvou letech jsme se však prodejny rozhodli změnit radikálně, a tak se zrodil styl ZEN. Charakteristický je čistě ladnými tvary světlého nábytku, výrazným plošným osvětlením, umístěním ortodoxních čajů v plechových dózách a také velkoformátovou dlažbou. Cílem byla jednoduchost, vzdušnost a modernost. V tomto stylu se nyní realizují všechny naše prodejny a ty starší se postupně transformují.

A co franšízové prodejny?

Aktuálně síť Oxalis čaj a káva reprezentuje 70 prodejen v ČR a SR. Z toho 32 jednotek je ve vlastnictví našich franšízových partnerů, což tvoří velmi důležitou a významnou část sítě. Začátky našeho franšízingu se současnou podobou však vůbec srovnávat. Také to v pravém slova smyslu franšíza nebyla.  Šlo o velkoobchodní zákazníky, kteří měli zájem odebírat čaj pouze od nás a také jej prodávat z našich patentovaných skleněných dóz – tedy využít jeden z nejtypičtějších identifikačních prvků, nicméně žádná další striktnější pravidla pro prodej neměli, ale franšízanty jsme je nazývali. Franšízing bez přívlastků jsme zahájili až v roce 2011 po zpracování podrobné Provozní příručky s pevně danými pravidly pro licenční prodejny a po našem vstupu do České asociace franchisingu. Stávající „franšízanti“ byli osloveni s nabídkou zapojení do nové podoby jako první, někteří se rozhodli daná pravidla respektovat a upravit kompletní způsob prodeje požadovaným a popsaným způsobem. Někteří bohužel odpadli. Naopak se ale přihlásili noví, které právě tento způsob spolupráce oslovil, a který samozřejmě přináší oboustranné výhody.

„Měkká“ forma franšízingu bez striktních pravidel ukázala, že tudy cesta dlouhodobě nepovede. Teprve spolupráce s fundovaným poradcem a vstup do ČAF nás revolučně posunuly dále. Ukázalo se, že zvláště v dnešní době stojí zato vytvářet síť v unifikované podobě za jasně daných regulí. Značka se pak daleko lépe profiluje, jednotný způsob prodeje na různých místech je pak srozumitelnější i pro spotřebitele. Na základě právě této zkušenosti nyní důsledně dbáme na dodržování předem stanovených not u nových projektů a postupně transformujeme projekty stávající do nové podoby. To platí jak pro vlastní, tak i franšízovou síť.

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020