Loading...

OSLAVA V DUCHU KONÁNÍ DOBRA

21.04.2023

Andrea Bednářová začala podnikat v pouhých čtyřiadvaceti letech. Dnes má její firma ENVIROCONT globální dopad a pomáhá měnit naši společnost směrem k udržitelnosti a cirkulární ekonomice. Pro její tým se stalo tradicí podporovat projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí, a proto se rozhodli i oslavu svého 25. výročí pojmout v duchu konání dobra a oslovili ke spolupráci Národní park České Švýcarsko a Ústeckou komunitní nadaci.

 

Andreo, povězte nám více o projektu na oslavu vašeho 25letého výročí. O co se přesně jedná? 
Rádi bychom pomohli pečovat o lokality pro původní rostlinné druhy na území NP České Švýcarsko. Rozmanitost původních rostlinných i živočišných druhů Národního parku České Švýcarsko je klíčová pro zachování stability ekosystémů a odolávání nepříznivým vlivům. Rizikem je šíření nepůvodních a invazivních druhů, které se v území rychle šíří díky mimořádným rozmnožovacím a regeneračním schopnostem a vytlačují původní druhy. Eliminace těchto agresivních druhů je velmi náročná, a proto jsme se rozhodli s naším týmem a s našimi zákazníky pomoci při odstraňování janovce metlatéto (Cytisus scoparius), který má tendenci vytvářet jednodruhové porosty, které vytlačují veškerou původní vegetaci.

Co můžeme udělat, pokud se chceme k vaší aktivitě připojit? 
Projekt můžete jednoduše podpořit i darováním finančních prostředků jednoduše zde: https://www.darujme.cz/projekt/1207804

Každý dárce obdrží potvrzení o daru. Získané prostředky budou předány NP České Švýcarsko na zachování rozmanitosti původních rostlinných druhů na tomto území. Garantem dárcovské výzvy je Ústecká komunitní nadace. Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete naši snahu podpořit. Naše společnost se také rozhodla za každé vámi darované 2 Kč přidat 1 Kč, a to až do výše 15 000 Kč. Společně tak můžeme pomoci částkou až 45 000 Kč, což umožní výsadbu přibližně 3 000 sazenic. Všem předem děkujeme za podporu a pomoc jakoukoliv částkou.

Společenská odpovědnost, diverzita a rovné příležitosti jsou přirozenou součástí vaší firemní kultury. Cílem je dobře sladit firemní i rodinný život. Jak se to daří a z čeho máte největší radost?  
Rovné příležitosti jsou součástí firemní kultury naší společnosti s cílem slaďování rodinného a pracovního života každého člena našeho týmu a zajištění rovných příležitostí všech, pokud jde o pracovní podmínky i odměňování za práci. Slaďování osobního a pracovního života se věnuji již řadu let. Začalo to zcela přirozeně a intuitivně v době, kdy se této problematice věnovala jen hrstka osvícených společností. Uvědomila jsem si, že výsledek práce každého člena našeho týmu ovlivňuje i spokojenost v osobním životě. Je to jednoduché, snažila jsem se a snažím se naplnit potřeby každého člena týmu a zajímám se o každého jednotlivě. Každý člen našeho týmu má své specifické potřeby, někdo pečuje o školní či předškolní děti, někdo o své rodiče. Z toho plynou různé potřeby každého jednotlivce a já se je snažím naplnit. Výsledkem je spokojenost všech, mých kolegů i zákazníků.

V roce 2010 jsme byli osloveni Centrem komunitní práce v Ústí nad Labem a bylo nám nabídnuta role partnera projektu Slaďování osobního a pracovního života a v rámci tohoto projektu jsme absolvovali velmi úspěšně prorodinný audit. Společenskou odpovědnost vnímám jako nedílnou součást naší společnosti. Podpoře projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a zlepšování života v našem regionu se věnuji od roku 2001, a to zejména ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.  Od roku 2014 aktivně působím ve správní radě nadace. Má spolupráce s nadací začala tím, že mě oslovila studentka, dcera mé kamarádky, která se v rámci programu pro studenty snažila získat finanční prostředky pro svůj projekt. Velmi mě zaujal koncept, kdy si studenti navrhnou projekt, získají prostředky na jeho realizaci a zrealizují ho. A tak jsem tento projekt podpořila. A od té doby spolupracuji s Ústeckou komunitní nadací intenzivně, každoročně podporuji osobně i se svou společností vybrané projekty. A dokonce se od roku 2013 pravidelně účastníme na realizaci projektů v roli dobrovolníků a také pořádáme na některé projekty finanční sbírky. Do rozhodování, jaký projekt podpoříme, je zapojena celá firma a kolegové mají možnost vybrat si projekt, který je jim blízký. K účasti na praktické realizaci projektů zveme pravidelně naše zákazníky či naše rodiny. Pomáháme tak budovat povědomí podpory těchto projektů. Snažím se naše zákazníky propojovat s Ústeckou komunitní nadací. Řada našich zákazníků pomáhá neziskovkám což je mnohdy živelné nebo nahodilé a tato spolupráce jim nabízí systém a řád, pomůže s propagací projektů uvnitř i navenek firmy a pomáhá k budování dobrého jména našich zákazníků.

Můžete být konkrétní? Které z projektů kromě toho nejnovějšího, o kterém jsme mluvili byste ráda zmínila? 
Velmi ráda bych zviditelnila několik významných projektů, které jsme realizovali jako dobrovolníci a podpořili je i finančně. Pro náš tým se již stalo tradicí konání dobra a v Českém Švýcarsku jsme spolu s našimi rodinami, přáteli a zákazníky zanechali svou stopu. 20. výročí založení naší společnosti jsme oslavili vypuštěním šedesáti tisíc plůdků lososa obecného do řeky Kamenice. V darovací kampani se podařilo shromáždit 14 175 Kč, které byly předány Národnímu parku České Švýcarsko na nákup nových plůdků. Náš tým svou opakovanou účastí na tzv. Dobroběhu Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem v barvách Ústecké komunitní nadace podporuje dobročinné projekty v ústeckém regionu. Opakovaně jsme ve spolupráci s našimi zákazníky a rodinami pomáhali i finančně podpořili obnovu Dolského mlýna, kterou realizuje Občanské sdružení Dolský mlýn. Zúčastnili jsme se také opakovaně i s našimi rodinami úklidu lesa na Střížáku, který je nedaleko naší společnosti. Těší nás, že jsme mohli pomoci při vyčištění meandrovitého toku říčky Chřibská Kamenice. I u tohoto projektu jsme finančně a vlastním zapojením do prací mohli přispět k zachování přírodních krás pro naše budoucí generace. Ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací a Národním parkem České Švýcarsko jsme zrealizovali k oslavě 15. výročí založení naší společnosti projekt „Vracení původních druhů dřevin“ na území Národního parku České Švýcarsko. K projektu jsme pozvali naše zákazníky a společně jsme v okolí skalního hrádku Falkenštejn vysázeli více než tisíc sazenic původních druhů dřevin. Další úroveň společenské odpovědnosti vnímám ve spolupráci s nově vznikajícími společnostmi, jako je například Reformát, se kterým jsme započali spolupráci v době, kdy jeho majitelky ještě studovaly, a mně se myšlenka podpořit nově vznikající společnost, která se navíc zabývá designem a výrobou produktů z odpadních materiálů, velmi zalíbila. Byli jsme jedním z prvních zákazníků Reformátu a od té doby pravidelně spolupracujeme. Reformát pro nás zajišťuje design a výrobu výrobků z odpadních materiálů, které pocházejí z naší společnosti, ale například i od našich zákazníků, jako jsou zbytky kůže, dřevěné piliny a další. Využili jsme takto naše staré vizitky, ty se staly součástí ručního papíru, který tvořil desky poznámkového bloku vyrobeného z odpadních papírů. Jako jedni z prvních jsme nechali vyrobit z odpadního tyveku sáčky na potraviny, které v té době ještě v marketech nebyly k dispozici. Naším cílem je navrhovat výrobky z odpadních materiálů, které se dají používat opakovaně, a tudíž naplňují filozofii trvalé udržitelnosti. Tyto výrobky jsou určeny pro naše zákazníky a obchodní partnery a s každým výrobkem z odpadních materiálů se pojí příběh, který našim zákazníkům předáváme.

To je krásná idea. Co vás k takovým nápadům inspiruje a co vás v podnikání motivuje? 
Jednoznačně mě motivuje spokojený tým, naši spokojení zákazníci, se kterými máme dlouhodobou spolupráci, i neustálé zlepšování. V rámci našich služeb se seznamujeme s technologiemi od výroby nanovláken přes komponenty pro segment automotiv až po výrobu zařízení například pro měření pnutí skla a pro každou výrobu aplikujeme jiné právní požadavky. Tímto je naše práce velmi zajímavá a inspirativní.

Podnikáte již řadu let. Jak vás osobně podnikání změnilo?  
Podnikat jsem začala ve čtyřiadvaceti letech a mám pocit, že podnikání moji osobnost spíše pomáhalo formovat, než že by ji změnilo. Mám pocit, že tím, že jsem začala poměrně brzy podnikat, ve mně zesílil pocit vnitřní odpovědnosti za můj tým a za perfektní naplnění našich služeb a požadavků zákazníků, zakládala jsem si vždy na vysoké odbornosti a profesionálním přístupu. Budovala jsem firmu kámen po kameni, postupně – tak, aby základy byly pevné. Cítila jsem, že je to správná cesta a osvědčilo se to.

Jaký nejtěžší moment jste musela v podnikání překonat? 
Nejsem si jista, jestli nejtěžším, ale určitě nejsložitějším momentem byla pandemie covidu-19. Zákazníci zastavovali své provozy, lidé přicházeli o práci a můj tým měl přirozeně obavu, co bude. Snažila jsem se každého jednotlivě ubezpečit, že naší výhodou je to, že máme portfolio zákazníků zastoupené v řadě různých odvětví a povinnost dodržovat legislativní požadavky platí i při omezení provozu. Navíc jsme home office používali dle potřeb každého konzultanta již řadu let před pandemií a naše služby je možno částečně realizovat on-line. I přesto bylo těžké, že jsme se téměř neviděli osobně. Tak jsem kolegům poslala třeba ručně psaný dopis, kterým jsem se snažila vyjádřit podporu každému a pozitivně všechny motivovat zajímavými podcasty, příběhy nebo fotografiemi například přes náš firemní WhatsApp. Velkou radost jsem měla, když mi maminka mého kolegy poděkovala, že jsme to zvládli a že firma přežila. Je to přirozené, že rodiče mají obavy i o své dospělé děti.

Co vám dává sílu překonávat těžkosti a jít za každých okolností dál? 
Jsem optimista, v překážkách či těžkostech vidím výzvu. Snažím se na vše dívat s potřebným nadhledem. Což je třeba, když běžím a jsem v tu chvíli jen sama se sebou a s přírodou. 

Jaké byly největší milníky v rozvoji společnosti? 
První milník nastal již rok po založení společnosti čili rok 1999, kdy jsem se oprostila od vědomí vlastní dokonalosti a přijala jsem prvního zaměstnance. Hned rok poté, v roce 2000, jsme zavedli nový produkt, a to systémy environmentálního managementu, díky tomuto produktu jsme nastartovali spolupráci s řadou nadnárodních společností. V roce 2001 jsem zahájila spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, která nejen mě, ale i celou naši společnost velmi pozitivně ovlivnila. Skutečně klíčová byla změna právní formy podnikání a založení s. r. o. v roce 2005 a pak hned rok 2006, který byl rokem narození prvního syna, do té doby jsem si propojení práce a rodiny nedovedla představit. Dále od roku 2012 se věnujeme systémům energetického managementu, které spolu s dalšími systémy řízení přinesly naší společnosti velkou konkurenční výhodu. V roce 2013 jsme zorganizovali první dobrovolnickou akci v rámci patnáctého výročí založení naší společnosti a v rámci toho zorganizovali i finanční sbírku. V roce 2014 jsme uspořádali pro naše zákazníky první Fórum IMS na téma praktických příkladů úspor energie u našich zákazníků a zahájili tak propojování našich zákazníků. Milníkem byla v roce 2020 i pandemie covidu, která významně zasáhla do životů celého týmu i firmy. A jako poslední milník bych ráda zmínila vítězství v kategorii Odpovědné podnikání v rámci Oceňování českých podnikatelek v roce 2021, které mi umožnilo seznámit se s řadou zajímavých a inspirativních žen podnikatelek i jedinečnou Helenkou Kohoutovou.

Na co jste ve firmě hrdí? 
Hrdá jsem jednoznačně na svůj tým, jsou to nejen skvělí lidé, ale i vynikající odborníci. Mám je upřímně velmi ráda. Když jsme se poprvé osobně všichni setkali po dlouhém odloučení po lockdownu v rámci covidu, každého jsem objala. Myslím, že byli velmi překvapeni, ale příjemně. Dále jsem hrdá na to, že kultivujeme podnikatelské prostředí průmyslového sektoru, jak by řekl můj kolega, a to díky zvyšování environmentálního povědomí našich zákazníků či díky projektům směřujícím k prevenci znečišťování životního prostředí. A vůči okolnímu světu jsem hrdá na to, že díky filantropii a díky dobrovolnické činnosti našeho týmu každoročně společně podporujeme projekty zaměřené na životní prostředí. Když se ohlédnu, je to pro mě skvělý pocit, že tu zanecháváme viditelné stopy.

V čem jste výjimeční? 
Jsem přesvědčená o tom, že výjimečnou naši společnost dělá to, že ačkoli jsme česká firma a působíme v České republice, má naše práce globální dopad. Jako hlavní úkol naší firmy vnímám pomoc našim zákazníkům zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace. Velmi mě těší to, že jsou za námi vidět konkrétní výsledky, stojíme u zrodu cirkulární ekonomiky vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji, zabýváme se udržitelnými projekty předcházení vzniku odpadů či využívání odpadů, projekty v oblasti úspor energie, projekty náhrady nebezpečných látek či projekty v oblasti čištění odpadních vod. Výjimeční jsme v tom, že se díky realizaci našich služeb a udržitelných projektů podílíme na budování dobrého jména i na zlepšování firemní kultury u našich zákazníků.

Kdybyste měla charakterizovat krátce samu sebe – jaké vlastnosti vás předurčily k tomu, že jste ve svém oboru dnes úspěšná? 
Je to jednoznačně obrovské nadšení a energie pro mou práci, schopnost využívat příležitosti, odvaha, pracovitost, empatie a vysoké morální hodnoty.

Musela jste se něčeho kvůli kariéře vzdát? 
Vzdát jsem se nemusela ničeho. Jedinou věcí, kterou jsem plánovala, ale nezrealizovala, byl studijní pobyt v zahraničí. V době mého studia naše fakulta životního prostředí studijní pobyty v zahraničí nenabízela. A tak jsem si vybrala bakalářskou práci, kdy jsem měla jet do Skandinávie a porovnávat lesní ekosystémy u nás na Krušných horách a ve Skandinávii. Bohužel můj vedoucí bakalářské práce tragicky zahynul při autonehodě a já musela vybírat jiné téma. Po ukončení studia začali moji spolužáci jezdit do zahraničí jako au-pair, ale já v té době již založila firmu, měla první zákazníky, a tak se ani tato cesta nekonala. Navštěvovala jsem tedy zahraničí pracovně, kdy jsem se během svých cest seznamovala se systémy nakládání s odpady ve Francii, Anglii či Skotsku. To bylo nesmírně zajímavé a já mohla své poznatky pomáhat aplikovat u nás v České republice.

Jaká je vaše osobní filozofie a co byste ráda předala nastupující generaci? 
Mou osobní filozofií je dělat ve svém životě to, co mě baví a naplňuje. Vnímat a využívat příležitosti k neustálému zlepšování.  

A své zkušenosti mladší generaci už předávám, jsem členem Můžeš podnikat, což je spolek podnikatelů, kteří svým životním příběhem inspirují studenty k podnikavosti. Podnikavost je schopnost využívat příležitosti, realizovat nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Podnikavý člověk je tvořivý, aktivní a vytrvalý. Umí řešit problémy, spolupracovat s ostatními, je odvážný a ve svém konání zodpovědný. Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti. Mým cílem je dodat studentům odvahu k budoucímu podnikání a ukázat jim, že podnikat může úplně každý. Přednáším na středních školách, velmi mě to těší a po každém semináři se cítím plná energie. Snažím se studentům předat poselství, že každý je designérem svého vlastního života, že mohou dělat naprosto cokoli, ale je důležité, aby je to bavilo a naplňovalo.

Co považujete za úspěch? 
Za úspěch ve svém osobním životě považuji svou rodinu, šťastné manželství a naše dvě děti. Za úspěch z pohledu společnosti považuji neustálé zlepšování a za klíčové v dosažení úspěchu považuji to, že se snažíme pro naše zákazníky vytvářet přidanou hodnotu, která směřuje nad rámec základních cílů naší spolupráce. Přidanou hodnotu vidím zejména v podobě sdílení příkladů dobré praxe napříč našimi zákazníky a navrhování projektů vedoucích k úsporám a trvale udržitelnému rozvoji.

Co je pro vás v životě a podnikání nejdůležitější? 
Dělat to, co mě baví, naplňuje a také to, co má smysl. A to, co děláme u nás v Envirocontu, smysl má nejen pro naši společnost, ale i pro naše budoucí generace.

Jak se vám osobně daří relaxovat, ventilovat stres, jak odpočíváte, jaké máte koníčky? 
Nejradši běhám, je to má pozitivní závislost. Hlavu si vždy vyčistím, když vyběhnu do kopců za domem, kde jsem sama jen s přírodou. Někdy si jen tak přemýšlím a napadají mě nové myšlenky, které pak přenáším do firmy, někdy poslouchám podcasty se zajímavými a inspirativními lidmi nebo jen poslouchám hudbu a prostě běžím. Hodně mě baví překonávat sama sebe třeba na ultramaratonských vzdálenostech.

Jaké máte plány a vize v souvislosti s vaší firmou a co je pro vás prioritou? Kam by měla podle vás společnost ještě dojít? 
V tomto roce slavíme pětadvacet let výročí od založení, a to je úctyhodný počet let, po které s celým mým týmem kráčíme společnou cestou, společně měníme svět a společně jsme výjimeční.

Budeme pokračovat dále na naší cestě zajišťování shody s právními požadavky životního prostředí a energie u našich zákazníků včetně zlepšování systémů řízení environmentálního, energetického managementu a dalších. To je základní kámen našich služeb. Mým cílem je navrhovat a realizovat udržitelné projekty u našich zákazníků, podporovat udržitelné projekty neziskových organizací finančně a podílet se na nich spolu s našimi zákazníky i rodinami v rámci dobrovolnictví. 

Toto je vzájemně propojené, naše práce má viditelné přínosy, podílíme se na zlepšování života v naší zemi i na celé Zemi, a to je úžasný pocit.

www.envirocont.cz

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020