Loading...

Opční fond dokáže využít i pokles trhů ve svůj prospěch.

21.05.2019

Výnosnost investic v loňském roce, který byl na akciových trzích velmi turbulentní, mluví za vše. Jednalo se o rok, na který by investoři nejraději zapomněli. Podle statistik porovnávajících výkonnost více než stovky rizikových aktiv od roku 1901 kleslo v roce 2018 více než 90 % z nich, což je za sledované období dosud nejvíce. Roční výnos BHS Option Income Fund ale ve stejné době činil 3,51 %. „Rozkolísanost trhů je totiž voda na náš mlýn,“ vysvětluje Leoš Jirman, portfolio manager BHS Option Income Fund. „Čím vyšší volatilita podkladového aktiva, tím vyšší cena opce. A tím také pro fond, který opce prodává, vyšší příležitost vydělat.“

Proč to tak je? Pro jednodušší pochopení tohoto produktu určeného kvalifikovaným investorům využívá Leoš Jirman příměr s pojištěním. Například tzv. put opce jsou de facto pojistky pro investory, kterými se chrání proti přílišnému poklesu akcií. Když se investor obává, že by např. akciový index S&P500, který se nyní pohybuje kolem hodnoty 2900 bodů, mohl k určitému datu klesnout pod určitou hranici, třeba 2500 bodů, což by mu přineslo výraznou ztrátu, tak se proti tomu pojistí tím, že si od opčního fondu koupí put opci. To znamená, že pokud se tak opravdu stane, fond od investora pomyslné akcie indexu odkoupí za oněch 2500 bodů. Jestliže cena neklesne pod 2500 bodů, fondu zůstane částka zinkasovaná za prodej put opce.

Základním parametrem pro výpočet ceny opce je volatilita podkladového aktiva, proto je pro fond příznivější, když se trhy hýbou a občas dochází k poklesům. V takovém prostředí investoři více vnímají možná rizika a jsou ochotni se proti ztrátě pojistit. „Funguje to podobně jako u pojištění majetku proti povodním. Když se občas regionálně dostaví záplavy, mají lidé v jiných částech země tendenci se více pojišťovat a cena pojistek se zvedá. Což je pro pojišťovny dobré. Špatné je naopak dlouhé období sucha, to ceny pojistek klesají. Rizikem je pak extrém, kdyby přišla stoletá voda na všech řekách najednou, protože to pak ztrátu utrpí i sama pojišťovna,“ vysvětluje Leoš Jirman, sám absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, který kapitálovým trhům zasvětil svůj život již od roku 1992.

Do karet fondům prodávajícím opce hraje i to, že analýzy historických dat potvrzují, že trh systematicky nadhodnocuje riziko a put opce jsou proto dražší, než by odpovídalo budoucímu vývoji podkladových aktiv. To je způsobeno tím, že na trhu se nachází velké množství subjektů, které se proti rizikům zajistit musí  - například některé fondy investující do akcií.

 

Hlavní důvod vyšší úspěšnosti BHS Option Income Fund ve srovnání s fondy se stejnou investiční strategií tkví podle Jirmana ve velmi dobrém řízení rizik a faktu, že fond neinvestuje za každou cenu. „Nebojíme se být v období nízké volatility (pozn. redaktora: rozuměj v době nízkých cen pojistek) méně zainvestovaní, což ve finále může fondu pomoci. V čase, kdy naopak dojde ke zvýšení volatility, nám to pak umožní výhodně otevřít nové pozice ve větším objemu,“ vysvětluje Leoš Jirman. I přes slabší výsledky fondů s podobnou strategií v uplynulých dvou letech (viz přiložený graf porovnání Eurekahedge CBOE Short Volatility Indexu a BHS Option Income Fund od jeho vzniku 31.5.2015) si jejich index počítaný od prosince 2004 udržuje výkonnost přes 7% p.a., “což je i výkonnost, ke které by se náš fond v dlouhodobém horizontu měl blížit”, dodává Jirman.

Klíčovou přidanou hodnotou fondu jsou navíc dlouholeté zkušenosti portfolio manažerů a jejich empiricky podložené a zpětně testované modely, kterými si své propočty a odhady ověřují. Rizika ošetřují také tím, že se soustředí především na nejznámější  indexy z euroatlantického světa jako je S&P500, Nasdaq 100 nebo EuroStoxx50, které doplňují o sektorové indexy. Fond obchoduje pouze s opcemi obchodovanými na regulovaných derivátových burzách. BHS Option Fund tak zvládá klouzat i po rozbouřených vlnách finančního trhu a využívat jeho pohybů tak, aby vydělával v období růstu i poklesu.

Zdroj: https://www.investice.cz/opcni-fond-dokaze-vyuzit-i-pokles-trhu-ve-svuj-prospech/

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020