Loading...

Novela ZOK – 8. díl – Odpovědnost členů statutárního orgánu

03.02.2021

1. ledna 2021 vstoupila v účinnost dosud největší novela zákona o obchodních korporacích. Kromě řady technických úprav přináší mimo jiné zásadní změny v rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, liberalizuje možnosti s ohledem na druhy akcií, významně upravuje monistický model řízení akciových společností nebo mění povinnosti členů statutárních orgánů a způsob jejich odměňování. Jedná se o změny, které ovlivní prakticky každého. Korporátní tým JŠK pod vedením Tomáše Doležila pro Vás proto připravil sérii příspěvků k těmto tématům.

Zásadní body k odpovědnosti členů statutárního orgánu:

  • Nově se pravidla o střetu zájmů uplatní i ve vztahu k osobám, které se v postavení statutárního orgánu nachází pouze „fakticky“.
  • Dodržování informační povinnosti dle pravidel o střetu zájmů se aplikují i při uzavírání smluv mezi společností a její osobou vlivnou či ovládající, nebo osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou.
  • Novela mění pravidla odstupování z funkce člena statutárního orgánu.
  • Pokud člen statutárního orgánu přispěl porušením svých povinností ke konkurzu společnosti, může mu být soudem (na návrh insolvenčního správce) nově uložena sankce spočívající v povinnosti doplnit majetek společnosti o částku až ve výši toho, čeho se věřitelům společnosti nedostává.

více informací ke stažení zde

Odkaz na předchozí díly naleznete ZDE

Přestože změn je relativně hodně, věříme, že Vám náš přehled pomůže se v nich zorientovat. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, potřebovali některou ze změn provést či chtěli některá témata upřesnit formou webináře, jsme Vám k dispozici!

Tomáš Doležil a korporátní tým JŠK

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020