Loading...

NERADÍME, POMÁHÁME ŘEŠIT

17.08.2021

Pro advokátní kancelář JŠK není žádná transakce příliš malá, příliš velká, příliš složitá, ani příliš banální. Klienti se mohou spolehnout na tu nejlepší kombinaci expertízy a lidského přístupu.

Můžete nám krátce představit advokátní kancelář JŠK? Kdy vznikla, jakým oblastem práva se věnuje?
Naše advokátní kancelář JŠK (dříve Johnson Šťastný Kramařík) působí na českém trhu už od roku 2004, tedy sedmnáct let. Právním poradenstvím „obhospodařujeme“ prakticky všechna možná odvětví související s podnikáním obchodních společností. Našimi pilíři jsou určitě pojišťovnictví, řešení sporů a korporátní a transakční poradenství. Mezi další klíčové praxe patří finanční právo, nemovitosti, smluvní právo, hospodářská soutěž, právo duševního vlastnictví a poradenství ohledně restrukturalizací a insolvencí.

Jaká je filozofie advokátní kanceláře JŠK? Případně jaké motto by ji nejlépe charakterizovalo?
Od začátku jsme naši kancelář vedli k absolutní srozumitelnosti směrem ke klientům. Vždy je ujišťujeme, že pro nás není žádná transakce příliš malá, ani příliš velká; příliš složitá, ani příliš banální. Mohou se na nás spolehnout a troufám si říci, že z některých klientů se stali dobří přátelé. V současnosti se profilujeme v duchu motta „Neradíme, pomáháme řešit“. Vždy nám jde o tu nejlepší kombinaci expertízy a lidského přístupu s individuálním zaměřením vzhledem ke konkrétnímu zadání.

Jste zakládající členové unikátní sítě právních kanceláří PONTES, jejímž prostřednictvím zajišťujete právní služby nejen na území České republiky, ale také v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy. Můžete nám tuto síť právních kanceláří představit?
Ano, síť PONTES: the CEE lawyers vznikla, stejně jako JŠK, v roce 2004 na základě potřeby našich klientů. Smysl našeho partnerství v ní si můžete představit tak, jako bychom měli své pobočky v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Sofii, ve Vídni a ve Varšavě. Pokud to naši klienti a jejich projekty vyžadují, umíme díky tomuto propojení zajistit plynulé poradenství podle slovenského, bulharského, maďarského, rumunského, polského a rakouského práva, ale i řady dalších jurisdikcí. S kolegy-kamarády z PONTES se pravidelně setkáváme, a to jak v rovině přátelské, teambuildingové, tak ryze profesionální. Pořádáme pravidelné partnerské meetingy, naši členové „cestují“ mezi kancelářemi v rámci stáží, v neposlední řadě organizujeme společné služební cesty do zahraničí, například do londýnských kanceláří, či k advokátům do Německa a Itálie. PONTES v současnosti čítá již přes 150 právních profesionálů a jejich počet stále roste. Pro detaily se můžete podívat na webovky www.ponteslegal.eu.

Vzpomenete si na nějakého klienta nebo právní kauzu z dávné či nedávné minulosti, o které by se dalo říct, že jste na její řešení opravdu pyšní, nebo že právě tato kauza byla pro vaši kancelář průlomovou záležitostí?
O většině projektů nemůžeme z profesních důvodů příliš mluvit. Jako konkrétní příklad bych však uvedl úspěšnou a několik let trvající obranu rodinné firmy Trevos, vyrábějící průmyslová svítidla, proti nájezdníkům, kteří se snažili kriminálními metodami společnost ovládnout. V obecnější rovině mohu dále uvést, že naše litigační praxe je nadprůměrně úspěšná při vedení soudních sporů. Velmi aktuálním profilovým projektem je zastupování největšího syndikátu věřitelů (většinou podnikatelů či majitelů rodinných firem) v rámci insolvenčního řízení týkajícího se finanční skupiny Arca Capital.

Máte nějaký vzor, inspiraci nebo vizi, jakým směrem by se měla kvalita vámi poskytovaných právních služeb ubírat? 
Mnozí z nás dlouhá léta pracovali pro mezinárodní firmy, což nás hodně spojuje. Musíme současně sledovat trendy, které se odehrávají na těch nejvyspělejších právních trzích v Londýně a USA. Jedná se především o způsob poskytování našich služeb, který je pod vlivem vývoje v oblasti IT a umělé inteligence. Současně chceme zachovat jistou lidskost, srozumitelnost a snadnou dostupnost našich služeb.

Kde vidíte advokátní kancelář JŠK za deset dvacet let?
Vize je pochopitelně nutná a s kolegy o ní často diskutujeme. Myslím, že i nadále zůstaneme firmou spíše butikového typu, která nechce za každou cenu růst a být největší na světě. Raději budeme zrát a přinášet klientům větší a větší hodnotu v rámci individuálních řešení a specializovaných oblastí či produktů. Budeme muset také reagovat na trendy, které přinesou moderní technologie. Věřím také, že se nám podaří připravit firmu na předání mladší generací kolegů.

Vaše kancelář je pravidelně doporučována prestižní mezinárodní publikací Chambers Europe pro oblast M&A a korporátního práva. Letos jste byli zařazeni mezi špičku advokátních kanceláří do celosvětové verze tohoto žebříčku Chambers Global.
Publikace zároveň vyzdvihuje expertízu partnera a vedoucího korporátního a M&A týmu Tomáše Doležila v rámci osobních hodnocení jednotlivých právníků.
Jaký je to pocit, když ze dvou set jurisdikcí z celého světa vyzdvihne Chambers Global právě Vás?
Výzkum Chambers pokrývá de facto všechny světové jurisdikce a v rámci každé země dělá žebříček, sestavovaný na základě počtu a zajímavosti projektů v daných právních oblastech, ale hlavně na základě zpětné vazby od klientů. Dlouholeté umístění v tomto žebříčku je pro nás proto nesmírně cenné a je nám pomyslným motorem, který nám pomáhá se neustále zlepšovat. Dá se říci, že místo v Chambers je zárukou vysoké hodnoty a profesionality a pro mnohé klienty či obchodní partnery jakýmsi osvědčením kvality. Mé individuální umístění je takovou třešinkou na dortu, které si samozřejmě velmi vážím. Publikací tohoto typu je více, jako JŠK se účastníme jen dvou nejprestižnějších. Ostatní, včetně těch ryze českých, zatím necháváme stranou.

Ovlivnila aktivity Vaší kanceláře situace spojená se současnou pandemií koronaviru?
Samozřejmě ovlivnila a ovlivňuje, nakonec jako všechna myslitelná odvětví. Některé praxe se s lockdownem citelně zpomalily. Klienti čekali, co se bude dít, byla cítit určitě větší opatrnost a rozvážnost. Některé projekty se zastavily úplně a některé vyčkávají. Jiná odvětví, například pojišťovnictví, zažívají naopak relativní boom, pojišťovny a další finanční instituce musí pružně reagovat na novou situaci a standardy, upravují obchodní podmínky, plnění, mnohem více se řeší např. oblast kybernetické bezpečnosti. Rozhodně máme stále hodně práce, i když se malinko změnil její charakter i forma, hlavně díky absenci klasických schůzek a využití různých on-line setkávacích platforem. Tady bych určitě rád zmínil aktivitu Helasu, který velice pružně na situaci zareagoval a nadále reaguje. Neúnavně vytváří komunikační příležitosti. Sám jsem měl možnost participovat na čtyřdílném seriálu poradenství pro rodinné firmy (týkajícím se nástupnictví a palčivé otázky, zda je lepší prodat či předat firmu dětem). Toto téma zůstává velice aktuální i v době covidové.

Obsah rubriky "Q&A z karantény" na vašich webových stránkách je inspirován aktuálními dotazy klientů kanceláře.
Jednalo se o jednorázovou záležitost v rámci prvního lockdownu. Určitě si vzpomínáte, že nastala velká nejistota ohledně budoucnosti a současně začala vláda metodou pokus a omyl vydávat různá opatření. Rozhodli jsme se, že si odpovědi na konkrétní živé situace nenecháme v takto náročné době jen pro sebe, a po jistém zobecnění jsme některé z nich ve zkrácené podobě publikovali. Aktuálně to již není třeba. Vracíme se k normálu a klienti již většinou ví, co mají dělat a čím se mají řídit.

Osvědčila se Vám tato forma stručné konzultace?
Určitě ano. Zpětná vazba z našeho okolí byla velice pozitivní, často jsme slýchávali, že odpovídáme na otázky ještě dříve, než našim klientům přišly vůbec na mysl. Tak to myslím byl záměr, který se zdařil. V neposlední řadě nám tento formát umožnil být aktivnější na sociálních sítích v té tak trochu okurkové covidové sezoně… Nicméně metodu informování klientů formou stručných aktualit používáme zejména na sociálních sítích již dlouhodobě.

Od září roku 2018 jste partnerem projektu Ocenění českých lídrů. Můžete nám povědět, co Vám partnerství s tímto projektem přináší?
Své pocity jsem vám shrnul nedávno do tiskové zprávy – dovolím si tedy citovat přímo z ní: „Setkání se skutečnými lídry ve svých oborech je vždy velkým zážitkem. Letos je sice „potkávání“ jen virtuální, ale o to více impresivní. I na dálku totiž z Českých lídrů čiší pozitivní energie, odhodlání a vytrvalost. Silně jsme vnímali elán a nebojácnost, které jim pomáhají překonávat mnohdy složitou situaci způsobenou epidemií a vládními opatřeními“. Rodinné firmy, které se Ocenění českých lídrů účastní, jsou nám svou mentalitou, pracovitostí a nápaditosti blízké. Cítíme se v této vybrané společnosti jako doma, pokud to není příliš troufalé konstatování. Vždy nás fascinuje, kolik pracovitých a talentovaných lidí tato země má, a jak se dokázali prosadit za jejími hranicemi v tolika rozličných oblastech a oborech. Jak jsem uvedl výše, prosté setkávání a sdílení jejich zkušeností a příběhů je pro nás přínosem a inspirací.

Jak vnímáte aktivity Podnikatelské platformy Helas a práci její zakladatelky Heleny Kohoutové?
Houževnaté Heleně Kohoutové nějaká pandemie jen tak nezlomí vaz. Naopak. Vždy dokáže zdánlivou nepřízeň osudu přetavit v novou příležitost. Je to inspirující přístup a věřím, že naše společné úsilí má smysl. Teď možná víc než kdy jindy. Těšíme se na další spolupráci.

Co považujete za úspěch?
Jdeme vždy krok za krokem a řešíme jednotlivé problémy. Někdy člověka potěší něco většího, jako je úspěšně dokončená transakce nebo vyhraný spor, ale ve finále je to otázka pocitu z poctivě odvedené práce a čisté svědomí. Nic víc ke spokojenosti není třeba.

Jaké máte plány do budoucna?
Velké!

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020