Loading...

NAŠIM ŘEŠENÍM JE KOMBINACE EXPERTÍZY A LIDSKÉHO PŘÍSTUPU

01.07.2022

Advokátní kancelář JŠK dokázala vždy flexibilně reagovat a přizpůsobit své služby potřebám klientů. Ani v dnešní složité době pro ni není žádná transakce příliš malá, příliš velká, příliš složitá, nebo příliš banální. Klienti se mohou spolehnout na tu nejlepší kombinaci expertízy a lidského přístupu. O aktuální situaci v advokacii, výzvách a proměnách trhu jsme si povídali s Tomášem Doležilem.

 

Jaké vize jste měli v začátcích fungování vaší společnosti a jaká je advokátní kancelář JŠK dnes?
Všechny nás spojuje kromě jisté vášně pro obor i potřeba posouvat věci kupředu a potřeba kultivovat prostředí. Pochopitelně nejzajímavějším obdobím byly začátky v devadesátých letech, kdy jsme pokládali základy a rozehrávala se hra podle nových dynamických pravidel. Dnes máme každý z nás něco, čemu se nad rámec čistě klientské práce věnujeme. Je to například podpora studentů, dnes i těch ukrajinských, aktivní účast při přípravě a dotváření právních předpisů – legislativně, nebo pomocí komentářů, nebo třeba podíl na vedení odborného časopisu.

Pokud byste měl zhodnotit období posledních dvou let. Jak se vám dařilo překonávat krize a reagovat na všechny turbulentní změny ve společnosti? Máme za sebou období pandemie a mnohým z nás nedá spát blízkost válečného konfliktu. . . 
Období dvou let v pandemii a současná geopolitická situace přímo či nepřímo zasahuje a ovlivňuje trh, jednotlivé podnikatele a jejich záměry. S tím samozřejmě souvisí právní a obchodní strategie. Velmi se to liší obor od oboru. V tomto ohledu mají rodinné a střední firmy velkou výhodu v možnosti rychlé adaptace a vysoké flexibility. Velmi záleží na managementu. Pokud se podíváme na celý trh, tak je pro všechny obory prakticky nemožné dlouhodobě a střednědobě plánovat jakékoli aktivity. Ceny klíčových vstupů a jejich dostupnost se mění v podstatě na denní bázi a v tomto ohledu si situace žádá flexibilitu a jistou míru improvizace. Stejně tak i kroky vlády jsou v tomto ohledu nepředvídatelné a tržní predikce jsou velmi rozporuplné. Zatím to vypadá, že trhy stále fungují, mají tendenci růst, zvláště v některých oblastech. Se zájmem sledujeme průběžné výsledky jednotlivých oborů za první polovinu tohoto roku a uvidíme, jak budou trhy fungovat v letním období, a hlavně jak se projeví relativně vysoká inflace a snížená predikovatelnost v ekonomice.  

Jak se vám podnikalo v roce 2020-2022. Byla pro vás tato doba a s ní spojené okolnosti velkou výzvou? 
V našem oboru, tedy v právních službách je stále trvalý a dlouhodobě rostoucí zájem ze strany klientů. Paradoxně byly léta 2020-2022 ve znamení růstu, což jsme vnímali především v druhé polovině roku 2021 jako velmi překvapivé. Nová situace na trhu samozřejmě výzvou je, došlo ke změně struktury a dynamiky projektů, celkově došlo k jisté proměně chování trhu. Nicméně podnikání je o tom, správně a včas reagovat na stále měnící se podmínky. Vždy se něco mění, něco je v pohybu. 

Mnoho firem v posledních dvou letech pochopilo, že budování image a vlastního jména je klíčem k upevnění pozice firmy na trhu. Jak jste na tom vy?
Budování image a vlastního jména firmy je pro právní firmu trvalá a dlouhodobá práce a výzva. V tom se dle nás téměř nelišíme od jakéhokoliv jiného podnikání. Pro nás je to především otázka reputace a dlouhodobé identifikace s hodnotami, se kterými jsme do tohoto businessu vstupovali. Mám na mysli především etiku, integritu, předcházení konfliktu zájmů a odpovědnost vůči našim lidem a okolí. Tyto hodnoty nikdy nestavíme nad čistě obchodní zájmy. Nemusíme a ani nechceme. Naše pozice na trhu je budovaná dlouhodobě a posilujeme ji především profilací, rozšiřováním našeho týmu specialistů, perfektně odvedenou prací a samozřejmě také dalšími odbornými výstupy. Věříme, že klidnou a neagresivní prezentací našich dovedností a úspěchů si krok za krokem upevňujeme naše postavení na trhu a získáváme nové klienty.   

Využíváte sociálních sítí ke své prezentaci? Jak moc je pro vás důležitá vaše webová stránka? 
Sociální sítě využíváme stále intenzivněji. Naše prezence a výstupy v poslední době výrazně posílily, a to hned v několika oblastech. Pravidelně v našich sítích sdílíme odborné informace, právní změny, uzavřené transakce, upozorňujeme na nové obchodní a tržní trendy, zveme na odborné semináře a nezapomínáme ani na oblast CSR.
Letos se nám po jistém úsilí podařilo zprovoznit úplně nové webové stránky, které myslím pěkně vyjadřují naše aktuální firemní nastavení, nový vizuál, a které jsou také propojeny se sociálními sítěmi. Snažíme se být srozumitelní, odlišitelní a dobře dohledatelní. Web má stále pevné místo v paletě prezentačních nástrojů a jednoznačně dotváří naší image. Ze zkušenosti však víme, že si nás naši klienti podle něj zpravidla nevybírají, ale spíše si zde jen potvrzují svou volbu či případnou referenci.   
Jsme také rádi, že jsme se po dvou letech mohli plně vrátit k osobnímu setkávání. To je bohudík pořád nenahraditelné.  

Současná stále se měnící situace v lidech vyvolává obavy, často i strach o zaměstnání a u zaměstnavatelů naopak rozporuplné pocity v souvislosti s efektivitou práce a loajalitou zaměstnanců na home – office. Jak motivujete své zaměstnance?
Současná situace vyvolává rozporuplné pocity a obavy jistě ve všech z nás a zároveň v každém z nás odlišně. Snažíme se vytvářet a udržovat stále stejně stabilní a přátelské pracovní prostředí s akcentem na individuální potřeby našich kolegů. S tím je také spojena individuální odpovědnost za výsledek a rozvoj osobních schopností každého člena týmu. 
Home-office jsme nikdy nevnímali jako problém, a to ani před pandemií. Je to již léta přirozená možnost, jak v naší kanceláři pracovat. V době pandemie byl home-office v jistých obdobích nutnost, nicméně kolegové se rádi a sami vraceli zpět do kanceláře, protože zpravidla mají v kanceláři lepší zázemí než doma. Až jsme je museli v některých momentech brzdit, aby nás v kanceláři z epidemiologických důvodů nebylo více, než bylo „zdrávo“. Nicméně je skvělé, že dnešní technologie umožňují efektivně pracovat na dálku, aniž by klient na první pohled viděl rozdíl. 
Pro integritu týmu, předávání informací, nápadů a zkušeností a vůbec týmovou práci na projektech vidíme „živou“ přítomnost v kanceláři a s klienty jako klíčovou a pro všechny zapojené ve finále jako přínosnou. Vlastně je to jen o hledání správné rovnováhy v daném místě a čase. Jako ostatně téměř ve všem.

Jaké máte vize v souvislosti s vaší firmou a co je pro vás prioritou?
Myslím, že jde o to správně využít trendů v oblasti moderních technologií. Poradenství pravděpodobně bude i nadále závislé na posouzení situace živým člověkem, který má nejen znalosti a technické dovednosti, ale také „cit pro věc“. Jedná se o „artovou“ disciplínu, kde jedničky a nuly asi nikdy nepřeváží nad lidským duchem. Nicméně nové technologie budou řadu rutinních činností přebírat, usnadňovat a zefektivňovat. Pečlivě sledujeme tyto trendy a také jistou poptávku ze strany klientů, Zdá se, že i v poradenském byznysu technologie budou rychle měnit způsob poskytování služeb. Advokacii nevyjímaje.  

Často se v souvislosti s podnikáním mluví o společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Jaké jsou vaše cíle v této oblasti? 
V oblasti společenské odpovědnosti je celá kancelář velmi aktivní a kolegové se do jednotlivých aktivit cíleně zapojují dle svého přesvědčení a často ze své vlastní iniciativy. Nejde o prázdný slogan. Cílem firmy je koordinovat naše zapojení v dobročinnosti, abychom dokázali pomáhat cíleně a dlouhodobě. V souvislosti s krizí na Ukrajině jsme velmi rychle reagovali, jak formou přímé finanční podpory, tak sběrem potřebného materiálu pro uprchlíky a neméně významně také pro bono odborným poradenstvím ukrajinským podnikatelům či zaměstnáním ukrajinských studentů.
V oblasti udržitelnosti zkoumáme naše možnosti a hledáme prostor, který by pro naše aktivní zapojení dával dlouhodobě smysl. Jsme velmi blízko startupům a venture kapitálu, kde je toto téma často chápáno jako nosné. Můžeme se pochlubit, že jsme byli u několika prvních impaktových investic v České republice (např. Datlab či Dot Glasses).

Na co jste ve firmě hrdí? 
Na to, že se nám daří celkem s nadhledem překonávat řadu překážek, i když se často docela zapotíme. Ale to zná každý podnikatel. Dále na to, že jsme z našich základních principů neustoupili, i když to třeba pro nás bezprostředně nebylo výhodné. Věříme v osobní přístup a vztah s klientem bez ohledu na rozsah a velikost problému. To vnímáme jako základní princip našeho fungování. Opravdu pyšní jsme na to, že se naše značka stala synonymem profesionality, odbornosti a integrity.

Co je pro vás v životě a podnikání nejdůležitější?
Jsem velký fanoušek Jordana B. Petersona. Jeho celosvětový úspěch podle všeho spočívá v tom, co rezonuje i ve mně samotném. Dokázal velmi dobře v kontextu doby vystihnout kumulovanou a v mnoha ohledech metafyzickou zkušenost lidstva a zároveň vyjádřit osobní pocity mnohých z nás. Jedním z jeho mnoha závěrů je, že ve finále máme jednat v souladu se svým svědomím, našim vnitřním hlasem, i když máme často chuť jít pro němu a vlastně ani nevíme odkud se bere. Takový přístup přináší vnitřní uspokojení, duševní zdraví a dlouhodobě vede k vytýčeným cílům v osobním i pracovním životě. Také mimo jiné znamená, že nemáme ustupovat zlu, i když je v principu všudypřítomné a můžeme ho potkat na každém kroku. Dnes velmi aktuální téma. Kdo Petersona nezná, doporučuji jeho knihy či dostupná videa.     

Co vás motivuje? 
Můj otec, znamenitý violoncellista a pedagog, mi často citoval výrok jednoho z nejlepších cellistů historie Pabla Casalse: „Když je myšlenka správná, věc se podaří“. Na to si často vzpomenu. Zmíněný Peterson zase doporučuje, abychom v globálním světě, kdy každému z nás konkuruje bezpočet talentovaných lidí, nutně neměli ambici, být nejlepší na celém světě. Vždy totiž bude někdo lepší a úspěšnější. Jistě jsou takové případy, třeba ve sportu, ale to jsou spíše výjimky, které se týkají několika málo mimořádných jedinců. Pro zdravou motivací a dosažení výborných výsledků „postačí“, když se člověk měří sám se sebou a se svým nejbližším okolím. Dnes bych měl být lepší než včera a zítra lepší než dnes. Nedávno jsme toto téma diskutovali s naší dospívající dcerou a myslím, že ji tento pohled nejen uklidnil, ale i nasměroval. Měla asi jako řada lidí jistý pocit ztracenosti v tak velkém a otevřeném světě, což je u mladého člověka na prahu dospělosti přirozené. Důležité je, aby tato složitost někoho neodradila od produktivního života v domnění, že v takové konkurenci stejně nemůže ničeho rozumného dosáhnout.    

www.jsk.cz

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020