Loading...

Model Concierge Medicine se v Česku těší velkému zájmu

30.07.2019

Zpočátku se Program Health Plus specializoval hlavně na péči o jednotlivce a rodiny s dětmi, v posledních letech se stále více zaměřujeme rovněž na zdravotní péči o zaměstnance firem, říká MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, zakladatel a provozní ředitel Programu Health Plus

Jaká je historie společnosti PROGRAM HEALTH PLUS?

Poliklinika Program Health Plus, která sídlí v Praze na Smíchově, vznikla již v roce 2006 jako soukromé zdravotnické zařízení. Hlavním cílem společnosti bylo nabídnout obyvatelům ČR možnost využívat komplexní a nadstandardní lékařské služby, které jim veřejné zdravotnictví nedokáže zajistit. Podle statistik mají běžní lékaři na pacienta jen 8 až 10 minut, a během takto krátké doby jim nedokážou poskytnout skutečně individuální péči. Proto jsme v Česku zavedli nový model privátní lékařské péče, tzv. Concierge Medicine, který vznikl koncem 20. století v USA a rozšířil se do většiny vyspělých zemí světa. Je založen na názoru, že lékařská péče by měla nabízet vysokou profesionalitu, komfort a prvotřídní služby, jaké člověk očekává od poskytovatele jakýchkoliv jiných služeb. Ukázalo se, že o Concierge Medicine je v ČR velký zájem, za 13 let existence se z Programu Health Plus stala velmi úspěšná privátní poliklinika, která pečuje o několik tisíc klientů. Dnes zajišťujeme lékařskou péči ve více než 20 oborech medicíny a náš lékařský tým čítá více než 50 zkušených odborníků, kteří společně koordinují preventivní, diagnostickou, terapeutickou i rehabilitační péči o zdraví našich klientů.

Můžete přiblížit, co model Concierge Medicine klientům konkrétně nabízí?

Concierge Medicine je založena na tom, že klienti za paušální poplatek získají svého osobního lékaře, který věnuje plnou pozornost jejich potřebám a poskytuje jim maximálně komplexní a individualizovanou lékařskou péči. Snaží se najít vždy nejlepší řešení jejich zdravotních obtíží a pomocí cílené prevence jim předcházet. Díky tomu, že osobní lékaři mají v rámci Concierge Medicine omezený počet pacientů, mohou jim poskytnout tolik času a osobní péče, kolik právě potřebují. Své klienty velmi dobře znají, jejich celkovou zdravotní i rodinnou anamnézu a životní zvyky, proto jim mohou zajistit mnohem kvalitnější prevenci, diagnostiku i terapii. O dospělé klienty pečují dvojatestovaní internisté, o děti zkušení pediatři, a koordinují péči se specialisty všech potřebných lékařských oborů. Kromě toho Concierge Medicine klientům přináší mnohé další výhody, například péči v komfortním prostředí bez čekání a zbytečného stresu nebo nadstandardní služby, jako jsou třeba telefonické konzultace a domácí návštěvy lékaře, dodání léků do domácnosti či zajištění hospitalizací v partnerských nemocničních zařízeních v ČR i zahraničí. Zdravotní péče je zajištěna 24 hodin denně a 365 dní v roce, klienti tak mají naprostou jistotu, že je o jejich zdraví vždy všestranně postaráno. Hlavním cílem osobních lékařů v rámci Concierge Medicine je zdravotním obtížím u svých klientů předcházet a udržet je zdravé až do vysokého věku.

Kdo jsou Vaši nejčastější zákazníci?

Zpočátku se Program Health Plus specializoval hlavně na péči o jednotlivce a rodiny s dětmi, v posledních letech se stále více zaměřujeme rovněž na zdravotní péči o zaměstnance firem. Poskytujeme služby již několika významným klientům z řad nadnárodních společností. Kromě pracovnělékařských služeb nabízíme firmám i zajištění komplexní lékařské péče šité přesně na míru zdravotním potřebám jejich zaměstnanců. Každé povolání má totiž svá specifická zdravotní rizika. Zájem společností o tyto služby neustále roste, protože zdravotní péče je u zaměstnanců jedním z nejvíce oceňovaných pracovních benefitů. Nedávno jsme proto do Česka přinesli také nový model firemní lékařské péče nazývaný Primary Care Superclinic.

Jaký prospěch Primary Care Superclinic pro firmy přináší?

Tento model vznikl nedávno v USA a spočívá v tom, že si firma platí lékaře, který má ordinaci přímo na pracovišti a zaměřuje se výhradně na péči o její zaměstnance, nebo o jejich rodinné příslušníky. Kromě pracovnělékařských služeb a konzultací zajišťuje také služby praktického lékaře, který kompletně organizuje preventivní, diagnostickou, léčebnou i rehabilitační péči pro zaměstnance a v případě potřeby vše koordinuje se specialisty. Firemní lékař pečuje o omezené množství lidí, proto jim může zajistit kvalitnější služby, které lze nastavit dle potřeb dané společnosti. Cena za službu Primary Care Superclinic je poměrně přijatelná a přínos pro firmu i její zaměstnance skutečně obrovský. Pro společnosti je to užitečný model, protože komplexní zdravotní péče u zaměstnanců podporuje nejen jejich dlouhodobé zdraví, ale také spokojenost, motivaci a pracovní výkonnost, což má pozitivní vliv i na výsledky firmy. Díky cílené preventivní péči také pomáhá předcházet vzniku chorob z povolání nebo civilizačních nemocí, které jsou častou příčinou předčasné ztráty kvalifikovaných zaměstnanců. Primary Care SuperClinic tak mimo jiné pomáhá snížit náklady spojené s nemocností pracovníků.

Co je pro úspěch ve Vaší branži klíčové? Co Vaši firmu odlišuje od konkurence?

Klíčové je věnovat plnou pozornost všem potřebám a přáním klientů, rozšiřovat nabídku služeb a sledovat nové trendy, které nám pomáhají stále více zkvalitňovat poskytovanou zdravotní péči. Technologie ve 21. století se velmi rychle rozvíjejí, Program Health Plus se proto neustále snaží zavádět technické i medicínské novinky, aby mohl klientům zajistit tak vysokou úroveň lékařské péče, jaká je dostupná v nejlepších zdravotnických zařízeních v zahraničí. Již od doby vzniku polikliniky třeba využíváme eHEALTH, tedy elektronické zdravotnictví. Každý z našich klientů má k dispozici svou kompletní elektronickou zdravotní dokumentaci, k níž má zabezpečený online přístup, takže může mít stále přehled o svém zdravotním stavu, termínech prohlídek, výsledcích všech vyšetření, předepsané medikaci a mnoha dalším užitečným informacím. Aktuálně se chystáme zprovoznit také novou mobilní aplikaci, kterou pracovně nazýváme „Poliklinika v mobilu“. Ta umožní klientům nejenom přístup k jejich elektronické zdravotní dokumentaci, ale také k dalším zdravotním službám. V blízké budoucnosti se chystáme zavést do praxe také telemetrii, která umožňuje měření některých zdravotních údajů na dálku a jejich přenášení do systému polikliniky, lékaři tak budou mít možnost průběžně sledovat stav svých chronicky nemocných klientů a v případě potřeby velmi rychle zareagovat. Součástí našich služeb by se brzy měla stát i telemedicína, tedy přímé spojení s lékaři pomocí videohovoru nebo chatu. Díky propojení telemetrie a telemedicíny dojde k výraznému zrychlení a zjednodušení přístupu k lékařské péči, například bude možné řešit lehčí obtíže našich klientů na dálku, aniž by museli přijít za svým osobním lékařem přímo do ordinace.

Kam chcete svůj byznys dále posunout?

Chceme nadále pokračovat v tom, co děláme již od počátku. Smysl naší práce je obsažen již v našem názvu – Program Health Plus. Snažíme se moderní trendy v medicíně propojovat do komplexního programu, který zajišťuje dobré zdraví našich klientů. Mezi klíčové trendy patří hlavně genetika, protože její poznatky se dají skvěle aplikovat v individualizované medicíně. Nejde jen o možnosti cílené prevence vycházející z genetických vloh, které jsou u každého z nás odlišné, ale také o citlivost na různá léčiva v závislosti na genetickém kódu jednotlivce a genetických změnách v nemocné tkáni. Dalším zásadním pokrokem je využití digitalizovaných informací pro telemetrii, sdílení dat mezi lékaři a také využití umělé inteligence pro zvýšení účinnosti práce zdravotníků. Díky výměně zkušeností s podobnými pracovišti v USA a EU můžeme nové poznatky aplikovat prakticky on-line. Co se týče podnikatelského modelu, tak pečlivě odlišujeme jednotlivé byznysové aktivity. Vedle modelu „Concierge Medicine“ a „Primary Care Superclinic“ jsme založili rovněž společnost eHealth plus, která rozvíjí model elektronického zdravotnictví s využitím aplikace a dálkové komunikace s lékaři pomoci chatu či přímo eVisit. V obecné rovině nám jde o to rozvíjet programy efektivně podporující dobré zdraví našich klientů pomocí různých moderních postupů. Medicína v Čechách je na výborné úrovni, my se snažíme ji správně a efektivně organizovat.

Proč jste se zapojili do Podnikatelské platformy Helas? Co Vám to přineslo?

Podnikatelskou platformu Helas vnímáme jako skvělou příležitost pro setkávání s mnoha příjemnými lidmi z různých oborů podnikání a také jako možnost, jak společnost Program Health Plus více zapsat do povědomí podnikatelů v ČR. Kromě zajímavých byznysových partnerů nám spolupráce přinesla i mnoho užitečných podnětů, proto chceme pokračovat i do budoucna a rozvíjet naše vzájemné vztahy.

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020