Loading...

Lze uzavřít pracovněprávní smlouvu elektronicky bez dodržení pravidel pro doručování dle zákoníku práce?

10.06.2022

Podle Nejvyššího soudu ano.

V posuzovaném případě byla mezi zaměstnancem zpochybňujícím platnost výpovědi a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o narovnání tak, že zaměstnavatel scan podepsaného vyhotovení zaslal zaměstnanci e-mailem, na který reagovala právní zástupkyně zaměstnance e-mailem s potvrzením, že dohoda byla zaměstnancem schválena a podepsána. Zaměstnavatel následně uzavření dohody zpochybnil s tím, že nebyla dodržena pravidla pro doručování podle zákoníku práce. Nejvyšší soud konstatoval, že zákoník práce postrádá komplexní úpravu právních jednání, a proto na uzavírání dohod uplatní pravidla obsažená v občanském zákoníku. To znamená, že i když nebudou dodržena pravidla pro doručování v pracovněprávních vztazích, může dvoustranné právní jednání vzniknout výše popsaným způsobem, který je v souladu s občanským zákoníkem.

Problémem však je, že Nejvyšší soud se (s ohledem na dovolací argumentaci) v daném případě nezabýval otázkou platnosti takového právního jednání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 ze dne 27. dubna 2022)

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020