Loading...

Lze uzavřít pracovněprávní smlouvu elektronicky bez dodržení pravidel pro doručování dle zákoníku práce?

10.06.2022

Podle Nejvyššího soudu ano.

V posuzovaném případě byla mezi zaměstnancem zpochybňujícím platnost výpovědi a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o narovnání tak, že zaměstnavatel scan podepsaného vyhotovení zaslal zaměstnanci e-mailem, na který reagovala právní zástupkyně zaměstnance e-mailem s potvrzením, že dohoda byla zaměstnancem schválena a podepsána. Zaměstnavatel následně uzavření dohody zpochybnil s tím, že nebyla dodržena pravidla pro doručování podle zákoníku práce. Nejvyšší soud konstatoval, že zákoník práce postrádá komplexní úpravu právních jednání, a proto na uzavírání dohod uplatní pravidla obsažená v občanském zákoníku. To znamená, že i když nebudou dodržena pravidla pro doručování v pracovněprávních vztazích, může dvoustranné právní jednání vzniknout výše popsaným způsobem, který je v souladu s občanským zákoníkem.

Problémem však je, že Nejvyšší soud se (s ohledem na dovolací argumentaci) v daném případě nezabýval otázkou platnosti takového právního jednání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 ze dne 27. dubna 2022)

Další články

Partneři

Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Health+
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - S-presspublishing
Logo - Trade
Výsledky 2020