Loading...

Je třeba odlišit kvalitní nemocnice od těch nekvalitních

24.01.2019

Stejně jako nemocnice po celé České republice se i Karvinská hornická nemocnice potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Řešením této situace však není další posílání peněz státu do zdravotnictví, potřeba jsou systémové změny, říká v rozhovoru MUDr. Tomáš Canibal, předseda představenstva Karvinské hornické nemocnice.

Jaká je historie Karvinské hornické nemocnice?

Historie dnešní podoby nemocnice, tedy akciové společnosti, se píše od února 1996. Do té doby fungovala nemocnice jako zdravotní ústav národního zdraví OKD, a.s., tedy jako závodní nemocnice pro horníky. Kolem roku 2000 byla v okrese Karviná vytvořená koncepce restrukturalizace lůžkového fondu nemocnic, v rámci této restrukturalizace byla přemístěna z naší nemocnice do vedlejší tehdy státní nemocnice chirurgie, Anesteziologie a resuscitace a ORL, v naší nemocnici vznikl prostor na jeden chirurgický subobor. My jsme si vybrali spondylochirurgie a ortopedii. Naše nemocnice se z původního počtu 220 lůžek postupně přetransformovala do současného počtu 150 lůžek, které provozujeme v pěti oborech interna, neurologie, rehabilitace, ortopedie a spondylochirurgie. 

Jak se v České republice v oboru zdravotnictví podniká? Jak těžké je dnes udržet chod správně fungující nemocnice?

Je to čím dál tím těžší. Vedle nedostatku kvalitního personálu, který se týká celé České republiky, se potýkáme s nerovným vnějším prostředím. Způsob financování všech nemocnic je stejný, z veřejného zdravotního pojištění, a zatímco my si musíme vystačit pouze s těmito penězi, okolní státní a krajské nemocnice dostávají další finance v řádech desítek či stovek milionů korun. Přitom i my poskytujeme stejnou službu pro občany.

O nedostatku zdravotnických zaměstnanců se v České republice hovoří již dlouho. Potýkáte se s tímto problémem i v Karvinské hornické nemocnici? Co vidíte jako možné řešení tohoto problému? Může nějak pomoci například stát?

Samozřejmě i my se potýkáme s tímto problémem. Stát může pomoci, ale ne tím, že do systému dostane více peněz na platy. Je to sice pozitivní krok, ale problém se tím neodstraní. Jako systémové a jedině možné bych viděl najít politickou odvahu a říct otevřeně lidem, že nekvalitní nemocnice budou nuceny zredukovat nebo úplně ukončit svou činnost. Existuje přitom spousta nástrojů, jak odlišit kvalitní a nekvalitní nemocnice.

Jaké jsou Vaše plány v horizontu následujících pěti let?

Zajistit chod nemocnice v plném rozsahu s dostatkem zdravotnického personálu, poskytovat nadále službu pro občany kvalitně a bezpečně.

Karvinská hornická nemocnice zvítězila v soutěži Ocenění Českých Lídrů v Moravskoslezském kraji. Jak tento úspěch vnímáte?

Vnímáme ho především jako ocenění naší práce. Zároveň také jako závazek, protože udržení kvality v dlouhodobém horizontu je pro nás stěžejní. Velkou zásluhou na tomto ocenění mají naši zaměstnanci, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Jejich práce je vysoce odborná, psychicky i fyzicky náročná a především zodpovědná.

        

Další články

Partneři

Logo - Microsoft
Logo - DAQUAS
Logo - bh securities
Logo - nsg morison
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Kopecký - Autosalony
Logo - mediarex
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Fresh Catering
Logo - KLIMSZ
Logo - PRESENTIGO
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Palatinum s.r.o.
Logo - Advanced Medical Solutions
Logo - FORTINET
Logo - TART
Logo - Veracomp
Logo - HARMONELO

Mediální partneři

Logo - Česká Informační Agentura - ČIANEWS
Logo - Franchising.cz
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - Reg TV
Logo - Trade
Logo - Age
Logo - Inpublic Group
Logo - Business leaders
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Brands&Stories
Logo - S-presspublishing
Logo - S-presspublishing
Logo - ACE (Aerospace Central Europe)
Výsledky 2019