Loading...

Je třeba odlišit kvalitní nemocnice od těch nekvalitních

24.01.2019

Stejně jako nemocnice po celé České republice se i Karvinská hornická nemocnice potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Řešením této situace však není další posílání peněz státu do zdravotnictví, potřeba jsou systémové změny, říká v rozhovoru MUDr. Tomáš Canibal, předseda představenstva Karvinské hornické nemocnice.

Jaká je historie Karvinské hornické nemocnice?

Historie dnešní podoby nemocnice, tedy akciové společnosti, se píše od února 1996. Do té doby fungovala nemocnice jako zdravotní ústav národního zdraví OKD, a.s., tedy jako závodní nemocnice pro horníky. Kolem roku 2000 byla v okrese Karviná vytvořená koncepce restrukturalizace lůžkového fondu nemocnic, v rámci této restrukturalizace byla přemístěna z naší nemocnice do vedlejší tehdy státní nemocnice chirurgie, Anesteziologie a resuscitace a ORL, v naší nemocnici vznikl prostor na jeden chirurgický subobor. My jsme si vybrali spondylochirurgie a ortopedii. Naše nemocnice se z původního počtu 220 lůžek postupně přetransformovala do současného počtu 150 lůžek, které provozujeme v pěti oborech interna, neurologie, rehabilitace, ortopedie a spondylochirurgie. 

Jak se v České republice v oboru zdravotnictví podniká? Jak těžké je dnes udržet chod správně fungující nemocnice?

Je to čím dál tím těžší. Vedle nedostatku kvalitního personálu, který se týká celé České republiky, se potýkáme s nerovným vnějším prostředím. Způsob financování všech nemocnic je stejný, z veřejného zdravotního pojištění, a zatímco my si musíme vystačit pouze s těmito penězi, okolní státní a krajské nemocnice dostávají další finance v řádech desítek či stovek milionů korun. Přitom i my poskytujeme stejnou službu pro občany.

O nedostatku zdravotnických zaměstnanců se v České republice hovoří již dlouho. Potýkáte se s tímto problémem i v Karvinské hornické nemocnici? Co vidíte jako možné řešení tohoto problému? Může nějak pomoci například stát?

Samozřejmě i my se potýkáme s tímto problémem. Stát může pomoci, ale ne tím, že do systému dostane více peněz na platy. Je to sice pozitivní krok, ale problém se tím neodstraní. Jako systémové a jedině možné bych viděl najít politickou odvahu a říct otevřeně lidem, že nekvalitní nemocnice budou nuceny zredukovat nebo úplně ukončit svou činnost. Existuje přitom spousta nástrojů, jak odlišit kvalitní a nekvalitní nemocnice.

Jaké jsou Vaše plány v horizontu následujících pěti let?

Zajistit chod nemocnice v plném rozsahu s dostatkem zdravotnického personálu, poskytovat nadále službu pro občany kvalitně a bezpečně.

Karvinská hornická nemocnice zvítězila v soutěži Ocenění Českých Lídrů v Moravskoslezském kraji. Jak tento úspěch vnímáte?

Vnímáme ho především jako ocenění naší práce. Zároveň také jako závazek, protože udržení kvality v dlouhodobém horizontu je pro nás stěžejní. Velkou zásluhou na tomto ocenění mají naši zaměstnanci, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Jejich práce je vysoce odborná, psychicky i fyzicky náročná a především zodpovědná.

        

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020