Loading...

Jdeme cestou hledání inovativních a neotřelých přístupů

25.03.2021

Společnost AGRA GROUP stále přichází s inovativními a neotřelými řešeními v oblasti agronomie a potravinářství. S majitelem společnosti Jiřím Kopencem jsme si povídali nejen o historii, filozofii značky a plánech do budoucna, ale také o spolupráci s významnými společnostmi, výzkumnými ústavy a inovativních produktech z jejich potravinářské divize, které letos přináší na trh.

Jste na trhu už více jak 25 let a za tu dobu společnost ušla dlouhý kus cesty. Co je tím hnacím motorem a jaké překážky jste museli překonat, abyste se stali firmou, jakou jste dnes?
Hlavním hnacím motorem bylo, je a do budoucna i bude hledání inovativních, neotřelých přístupů jak v oblasti agronomie, tak i potravinářství a s tím související naplňování obchodních záměrů a cílů. Zatímco v počátcích budování firmy byl největší překážkou jednoznačně neexistující finanční kapitál, v současné době nás nejvíce brzdí velmi omezené lidské zdroje.

Které momenty v životě AGRA GROUP považujete zpětně za ty zásadní?
Těch milníků v historii společnosti AGRA GROUP je více, nicméně tím zásadním milníkem byl bezesporu  samozřejmě rok 1992, kdy došlo k samotnému založení firmy AGRA ve Střelských Hošticích, s níž je pak následně i úzce spjata historie společnosti AGRA GROUP a.s. Dalším významným milníkem společnosti byl rok 2005, kdy se společnost začala zabývat výzkumem a vývojem a posléze i výrobou stabilizátoru močoviny na bázi NBPT a jeho praktickým použitím, kdy jako první v Evropě zavedla do široké zemědělské praxe nejprve hnojivo na bázi močoviny s inhibitorem ureázy pod obchodním názvem UREAstabil®, a poté pod obchodním názvem StabilureN® i samotný stabilizátor amidického dusíku uplatnitelný i v případě ostatních pevných a kapalných hnojiv obsahující močovinový dusík.
Za neméně významný lze v historii společnosti samozřejmě označit i rok 2008, kdy firma rozšířila své podnikatelské aktivity i do oblasti potravinářství, a to akvizicí bývalé mlékárny v Novém Bydžově, s vizí uplatnit své dlouhodobě budované kontakty a zkušenosti nabyté v rámci spolupráce se subjekty ze zemědělské prvovýroby i v oblasti vývoje a výroby nových potravinářských produktů, a to včetně poskytování služeb v této oblasti.

Patříte mezi přední výrobce hnojiv v České republice a pravidelně přicházíte s inovativními produkty. Který z nich je momentálně vaší vlajkovou lodí?
Jak již bylo uvedeno výše, v současné době je naší vlajkovou lodí, co se týče exportních aktivit, produkt StabiureN®, v rámci ČR patří mezi obchodní pilíře vícero produktů, mezi něž lze zařadit kromě produktů StabilureN® a UREAstabil® i vybraná listová hnojiva s obchodními názvy RETAFOS®prim PLUS a Forte Fenol.

Máte vlastní tým specialistů a poskytujete firmám poradenství. Prozraďte nám k tomu tématu více.
Ano, společnost AGRA GROUP se od počátku svého působení na trhu zaměřuje i na poskytování odborných poradenských služeb, především pak plošného poradenství v oblasti pěstování polních plodin prostřednictvím vlastní sítě oblastních specialistů. K významným aktivitám společnosti patří mimo jiné i dlouhodobá spolupráce s výzkumnými ústavy a zemědělskými univerzitami na řešení výzkumných úkolů a grantů v oblastech výživy a stimulace rostlin, přičemž ty nejperspektivnější výsledky výzkumu jsou pak neprodleně zaváděny formou nových technologií a přípravků do zemědělské praxe. Nashromážděné poznatky, výsledky výzkumů a dlouholeté zkušenosti odborných specialistů na výživu polních i speciálních plodin budou i nadále tvořit pevný základ pro budoucí rozvoj společnosti AGRA GROUP.

Součástí AGRA GROUP je i potravinářská divize, můžete nám přiblížit čím přesně se zabývá?
Potravinářská divize společnosti zajišťuje ve výrobním závodě v Novém Bydžově posklizňovou úpravu zemědělských plodin, balení a skladování zemědělských komodit, sušení, zahušťování a mísení potravinářských produktů a perspektivně pak připravuje i výrobu vlastních inovativních potravinářských výrobků.

V dnešní složité době se mnoho firem potýká s omezeními souvisejícími s pandemií. Jak tato situace zasáhla váš obor?

 
Z pohledu zemědělství nebyl předchozí rok pandemií až tak tvrdě zasažen jako jiné obory, zásadní dopad má však pandemie na oblast obchodu, a hlavně poradenství, především z důvodu významně omezených možností realizace osobních obchodních schůzek s našimi obchodními partnery, neboť, bohužel, online schůzky tuto přímou interakci se zákazníkem nahradit nemohou.

Co vás ve firmě momentálně nejvíce zaměstnává?
V rámci agrodivize nás s ohledem na nástup jarní sezóny momentálně nejvíce zaměstnává tvorba jarních doporučení pro zákazníky, týkající se zejména regenerace porostů po zimě a jejich správné nastartování do jarního období, a to i s ohledem na fakt, že aktuální situace na polích je v rámci České republiky regionálně hodně odlišná.
Co se potravinářské divize týče, pak letošní rok bude v našem závodě v NB ve znamení významných investic, a to jak do výzkumně-vývojového laboratorního zázemí, tak i do nových výrobních technologií umožňujících výrobu nových inovativních potravinářských produktů.

Jaké připravujete novinky pro tento rok?
Kromě vybudování již zmíněného zázemí pro výzkum a vývoj nás čeká jednak spuštění nové výrobní technologie na výrobu inovativních potravinářských produktů a současně máme v plánu uskutečnit v našem výrobním závodě v NB ještě jednu významnou investici směřující do oblasti energetických úspor a ochrany životního prostředí. Zároveň s investicemi v rámci potravinářské divize budou i nadále pokračovat všechny již započaté výzkumně vývojové aktivity realizované v rámci naší agrodivize.

Jaké máte plány do budoucna?
Plány rozvoje společnosti do budoucna budou i nadále velmi úzce spojeny se zaváděním nových inovativních výrobků, a to jak v rámci portfolia agrodivize, tak i nových potravinářských produktů. Zároveň bude naší snahou i výraznější uplatnění naší produkce na zahraničních trzích.

Mgr. Jiří Kopenec, předseda představenstva a majitel společnosti AGRA GROUP a.s.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020