Loading...

JAK FUNGUJÍ DOTACE

17.06.2022

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom Vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili, JAK FUNGUJÍ DOTACE.

ODKUD SE DOTACE BEROU?

Každá z členských zemí EU přispívá do několika fondů, mj. do Evropského fondu regionálního rozvoje. Z něj jsou prostředky přerozdělovány podle toho, který region je nejvíce potřebuje, a to podle HDP na obyvatele.

Míra podpory se člení podle 3 kategorií: méně rozvinuté regiony, přechodové regiony a více rozvinuté regiony.

Česká republika dlouhodobě ekonomicky roste, proto bude míra dotační podpory od letošního roku členěna i do jednotlivých regionů podle jejich ekonomické úrovně. Mezi více rozvinuté regiony se řadí například hl. m. Praha. Naopak, do méně rozvinutých regionů lze zařadit:

 • Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
 • Moravskoslezsko
 • Severovýchod (Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj)
 • Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)

Do těchto regionů pak putuje nejvíce peněz z EU.

JAK FUNGUJÍ DOTACE?

Dotace jsou přerozdělovány v rámci 7letých programových obdobích. Částka, kterou jednotlivé členské země EU obdrží, je pak přerozdělena do několika operačních programů.

Pro období 2021-2027 může podnikatelský sektor využít:

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – program soustředí podporu do oblasti výzkumu a vývoje, digitalizace, modernizace technologického vybavení či do energeticky úsporných opatření, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru.
 • OP Spravedlivá transformace – program podporuje revitalizaci uhelných regionů prostřednictvím dotací do výzkumu a vývoje, regenerace brownfieldů, obnovitelných zdrojů energie, digitalizace či modernizace průmyslu.
 • Modernizační fond – zaměřuje se na proměnu krajiny a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Národní plán obnovy – má za cíl podpořit podnikatelský sektor poškozený pandemií COVID-19. Peníze z toho fondu jsou přerozdělovány do zdravotnictví, vzdělávání, digitální transformace a úsporných energetických opatření. Tento program jako jediný nabízí podporu i pro žadatele z hl. m. Prahy!

Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení Výzvy daného programu – zveřejnění podmínek stanovujících pravidla typu, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněz může získat.

V nejbližší době můžeme počítat s programy:

 • Digitální a virtuální podnik se zaměřením na digitální transformaci firem
 • Úspory energie se zaměřením na snížení energetické náročnosti provozoven
 • Inovace na podporu výzkumu a vývoje v podnikání

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020