Loading...

Institut CEMI přichází s novinkou FLEXI MBA

29.05.2018

Online studium institutu CEMI šetří studentům čas. Také proto je vhodné pro ty, kteří musí studium skloubit s náročným zaměstnáním, říká Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

 

Institut CEMI připravil pro zájemce o studium novinku v podobě zcela flexibilního MBA programu. Prosím, můžete nám jej více přiblížit?

Snažíme se naše studijní programy neustále inovovat, a proto nyní přicházíme na trh s unikátní možností flexibilního MBA studia, kde si zájemci mohou z více než 60 studijních předmětů nakombinovat skladbu studia, která jim bude dokonale vyhovovat. Cílem tohoto flexibilního studia je umožnit studentům vybrat si opravdu pouze to, o čem jsou přesvědčeni, že jim bude prospěšné pro jejich další profesní rozvoj. Navíc si studenti mohou přizpůsobit i tempo a délku studia, která se může pohybovat do 1 do 3 let. Vycházíme tak vstříc časově vytíženým manažerům, kteří potřebují MBA studium skloubit s náročným zaměstnáním. Mezi nejvyhledávanější studijní předměty v rámci FLEXI MBA patří např. Strategický management, Management osobního rozvoje, Marketing a komunikace, Koučování či třeba Manažerská ekonomika, ale určitě si každý vybere pro sebe to pravé.

Pro koho je studium s CEMI podle Vás ideální? Jaké obory lze u vás studovat?

Studium MBA na institutu CEMI je vhodné zejména majitele firem či pro vyšší a střední management firem všech velikostí, bez ohledu na to, v jaké oblasti firma podniká, případně pro aspiranty na manažerské pozice.  Pro každou firmu či pozici dokážeme nabídnout adekvátní studijní obor, případně Vám připravíme vzdělávací program přímo na míru právě v rámci studia MBA FLEXI.

Česky vyučované obory:

Executive MBA

Ekonomika a finanční management

Management obchodu

Management zdravotnictví

Bezpečnostní a krizový management

Management veřejné správy

 

Nabízíme také dva studijní obory v angličtině, které jsou vyučovány zahraničními odborníky a studenti tak během výuky získají nejen potřebné manažerské a odborné znalosti, ale ještě se zlepší v komunikaci s rodilými mluvčími.

Anglicky vyučované obory:

Global Business Leadership

Marketing Management and International Business

 

Online MBA studium je vhodné jak pro zaměstnance, kteří již mají vystudovanou vysokou školu, ale potřebují si doplnit znalosti v manažerských a odborných oblastech, tak pro manažery se středoškolským vzděláním s maturitou, pro které již klasické vysokoškolské studium není vzhledem k pracovnímu vytížení reálné. Výhoda online MBA studia oproti klasickému vysokoškolskému studiu spočívá totiž zejména v lepší možnosti skloubení studia s prací díky online výuce, v praktickém zaměření a také roční délce studia.

 

O jaké obory a studijní programy je mezi českými studenty největší zájem?

Největší zájem je tradičně o studijní obor Executive MBA, který je určen zejména pro vyšší management firem, případně jejich majitele nebo statutární zástupce, a obsahuje proto průřezové znalosti ze všech oblastí nutných pro úspěšné řízení firmy – od práva, přes marketing, personální management, až po manažerskou ekonomiku či koučování. Velký zájem je také o čerstvě spuštěný obor FLEXI MBA.

Co vidíte jako největší výhodu online studia? Jak vlastně probíhá?

Největší výhodou je jednoznačně obrovská časová flexibilita a celkově úspora času. Díky moderním výukovým metodám byl proto také náš institut CEMI vyhodnocen v průzkumu renomované agentury IPSOS jako poskytovatel nejefektivnějšího MBA studia při zaměstnání v ČR.  Princip studia spočívá v kombinaci nepovinných prezenčních setkáních s lektory na začátku každého semestru a následného online studia s podporou moderního studijního systému iTutor. V něm jsou studentům oporou studijní materiály zpracované přímo našimi lektory, a danou problematiku pak studenti s lektory konzultují přes email, Skype atd. Každý z 10 studijních modulů je pak zakončen testem či seminární prací, a na závěr studia následuje obhajoba diplomové práce, kterou studenti zpracovávají na vybrané téma, které se nejčastěji týká konkrétních problémů z jejich vlastní firmy či zaměstnání. Největší přidanou hodnotou jsou pro naše studenty právě individuální konzultace s lektory, kteří jsou špičkovými odborníky ve svých oborech, a umějí tak pomoci s mnoha potížemi, s nimiž se studenti při řízení firem setkávají.   

Další články

Partneři

Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Health+
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - S-presspublishing
Logo - Trade
Výsledky 2020