Loading...

INFORMACE VÁM DÁVAJÍ TY NEJSILNĚJŠÍ ZBRANĚ

18.02.2022

Lenka Harmon pro své klienty realizovala přes 1000 nejrůznějších průzkumů trhu, a to jak v Čechách, tak i v zahraničí. Pravidelně přednáší na marketingových konferencích a přispívá do odborných marketingových časopisů.

V rámci platformy Helas jsme již loni publikovali zajímavý článek o tom, jakým způsobem paní Lenka pomáhá svým klientům k dosažení ještě většího úspěchu a rozvoji jejich byznysu. Služby, které ve své „butikové výzkumce“ Harmon Research nabízí jsou v této turbulentní době obzvláště důležité. Na Helas marketingových on-line seminářích pravidelně prezentuje, jak Covid změnil a mění spotřebitelské chování Čechů. Navíc, společně s platformou Helas během minulého roku připravila a natočila několik edukativních videí, kde jste se podělila o rady a tipy, jak si majitelé firem, marketéři a obchodníci mohou předem z(a)jistit, že se něco v jejich businesse (ne)povede. 

Jaké téma byste navrhla teď pro náš další rozhovor, co je podle vás aktuální a horké téma? 
Zaměřila bych se tentokrát na to nejcennější, co každá firma (ne)má, a tím jsou její zaměstnanci. Zaměstnanci představují takzvané firemní zlato, které předurčuje a do jisté míry garantuje její úspěšnost, stagnaci či pád. Sebelepší nápad, myšlenka, produkt nebo služba bez nadšených, loajálních, kompetentních, pracovitých a motivovaných lidí nemá příliš šancí na přežití. Klíčové je, obklopit se schopnými zaměstnanci, kteří společně vytvoří dobrou, vzájemně kooperující partu, kde si všichni uvědomují, že jsou na jedné lodi a mají  tah na branku. Zaměstnanec je vizitkou firmy. V mnohých oborech není úplně snadné najít a udržet si dobré zaměstnance. Investice spojené s náborem, školením a plánováním lidských zdrojů a kapacit jsou poměrně vysoké, nemluvě o potenciální škodě, která může vzniknout v souvislosti s odchodem některých klíčových lidí. S jejich odchodem často uniká i unikátní know-how, které je mnohdy nenahraditelné.  V neposlední řadě může dojít i k rozbití nebo ochladnutí vztahů se zákazníky. Proto se jednoznačně vyplatí věnovat se průběžně prevenci, než pak „hasit“ možné personální, obchodní či jiné výpadky a škody.

Loajalita zaměstnanců. Zaměstnanecká angažovanost a spokojenost. Je to v dnešní stále turbulentní době téma, kterému se právě teď vyplatí věnovat? Vždyť pořád se něco mění a vyvíjí, pracujeme z domova, lidé jsou demotivovaní a pořád ještě nejsme v „normálu“? Není to plýtvaní časem a financemi? 
Dnes víc než kdykoliv předtím, protože spotřebitelské a nákupní chování se diametrálně změnilo a mění, nejen mezi koncovými spotřebiteli, ale také rámci BtB, tedy mezi firmami. Lidé si obecně krizí osvojili spoustu nových pracovních návyků a „vychytávek“.  Rozhodují se, chovají a pracují jinak, než tomu bylo dřív. Co platilo dříve už neplatí.  Proto je v zájmu každé firmy mít na všech postech kvalitní zaměstnance, kteří dokáží vaše zákazníky co nejlépe obsloužit, tak aby se k vám zákazníci znovu vraceli. V ideálním případě, aby předávali referenci na vaši firmu dál. To vyžaduje perfektně odvedenou práci a servis od prvotního kontaktu, až po následný servis nebo bezproblémové vyřízení možných reklamací. Z pohledu dnešních lídrů a vedoucích pracovníků úspěšných firem je nutné mapovat nejen trh, konkurenci ale také být v obraze, znát a pochopit svou vlastní firmu, předvídat, být o krok napřed. Takové hlubší insighty a informace vám dávají moc. Externí vhled vám nastaví zrcadlo, které ukáže z pohledu vašich zaměstnanců, jak Vaše firma opravdu funguje a identifikuje příležitosti a případné bariéry. To vám dá nadhled a nezkreslené vodítko, jak si skutečně udržet dobré zaměstnance a případně, jak „vytáhnout“ ostatní. Zvlášť v dnešní době, kdy hodně pracujeme z domu, kdy se zaměstnanci obecně a jednotliví členové týmů „odcizili“ a příliš se nepotkávají, je naprosto klíčové, aby tým lidí byl skutečně sehraný, motivovaný a efektivní.

Není to dnes všude stejné? Vždyť firmy mají podobné podmínky a potýkají se s podobnými výzvami. 
Když se podíváme kolem sebe, konkurence je obrovská, a je třeba se odlišit, třeba i tím, že máte nejlepší lidi, naprosto „srdíčkový tým lidí“, který dokáže navzdory době a tlakům prodat a plnit obchodní plán. Vše se odvíjí o lidí, kteří pro vás pracují. Dobrý a strategický leader, kromě stanovování plánů a cílů, musí také do lidí kontinuálně investovat a mít skvělý tým zaměstnanců. Je to více cílené a lehčí, když pochopí vztah zaměstnanců k firmě, jejich loajalitu, míru spokojenosti, motivace svých lidí, co k výkonu práce potřebují, jak rádi chodí do práce, jak vnímání řízení firmy, nadřízené, ostatní oddělení, se kterými mají spolupracovat, své pracovní vyhlídky, náplň práce, kolegy, školení, pracovní prostředí, pomůcky, benefity a mnoho dalšího.  S tím pak můžete krásně pracovat dál. Takže za mě, jednoznačně nezávisle mapovat situaci, mluvit se zaměstnanci, implementovat co je třeba a pořád se rozvíjet. Nicméně, toto by mělo proběhnout nezávisle, aby měli zaměstnanci chuť a především důvěru se o své pocity a potřeby bez obav z možných důsledků anonymně podělit a být třeba i kreativní.

Jak ale dosáhneme toho, aby naši zaměstnanci byli schopní nasdílet zpětnou vazbu? Jak zjistíme, co zaměstnanci potřebují, co si myslí a jak s nimi návazně pracovat dál, tak, aby to dávalo smysl? Současná stále se měnící situace v lidech vyvolává obavy, často i strach o zaměstnání a u zaměstnavatelů naopak rozporuplné pocity v souvislosti s efektivitou práce a loajalitou zaměstnanců na home office. Vnímáte to jako dobrou příležitost pro výzkum? 
Určitě nikdo z nás nechce až z prodejních čísel nebo zpětné vazby od klienta zjistit, že něco ve firmě „nefunguje“, že jsou naši zaměstnanci demotivovaní. I když výsledky takového průzkumu zákaznické spokojenosti znamenají varování, že ve Vaší firmě není něco v pořádku  a představují  spouštěč obvykle na sebe navazujících kroků k nápravě. Nejlepší je prevence, a proto je na místě nestranná sonda, průzkum zaměstnanecké spokojenosti, která se obvykle realizuje 1x ročně. Takový nezávislý průzkum může včas odhalit interní příležitosti a zachránit, restartovat či „katapultovat“ fungování celé firmy.

Máte z poslední doby příklad výsledků nějakého výzkumu zaměřeného na spokojenost zaměstnanců? 
S klienty mám uzavřenou exkluzivitu, a tudíž výsledky každého takového průzkumu držím pečlivě pod pokličkou. Nicméně jsem poprosila klienta, o pár vět: "V naší společnosti každoročně probíhají v rámci HR oddělení výroční pohovory zaměstnanců s vedoucími pracovníky, abychom zjistili, zda všichni zaměstnanci mají dostatečnou motivaci a jsou spokojeni. V minulém roce jsme se rozhodli přizvat si externí butikovou společnost Harmon Research, zajímal nás názor nestranného pozorovatele a pak názory našich zaměstnanců, které sdělí nestranné osobě. Zakladatelka Lenka Harmon se velmi rychle sžila s logistickým prostředím a musím ocenit osobní přístup a obrovské nadšení, které nám věnovala. Oceňuji také kvalitu zpracování výstupních dat, velmi konkrétní doporučení a interaktivní workshop. Na základě výsledků vedení společnosti vybralo několik hlavních oblastí, kde můžeme a chceme něco změnit a na tom teď aktivně pracujeme. Když bychom si tento výzkum dělali sami, nebo spoléhali jen na naše interní výroční pohovory, tak bychom jen těžko tyto cenné vhledy a validaci názorů sami zjistili a odkryli. O spokojenosti se spoluprací svědčí i fakt, že jsme se na Lenku obrátili i s dalším projektem, tentokrát na téma zákaznická spokojenost." říká Václav Lorenc, zakladatel a jednatel společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

Jak se Covid podepsal po pracovní stránce na lidech, zaměstnavatelích? 
Rok 2020 změnil naše životy. Tak hluboká a dlouhotrvající krize doby pandemické-covidové vyvolala nové emoce, obavy, motivace, ale také pracovní hygienické návyky, pracovní morálku a s tím spojená očekávání a potřeby. Pandemická epocha spoustu věcí uspíšila, přinutila majitele firem, vrcholové manažery, řídící složky a řadové zaměstnance se rychle adaptovat, rozvíjet, učit se novým dovednostem,  implementovat nové způsoby řízení, jinak a často jen virtuálně komunikovat, sami si rozvrhnout a být zcela zodpovědní za svěřenou práci na „dálku“, vidět a „meetingovat“ s kolegy a nadřízenými převážně „on-line“, ale také vzdáleně  kontrolovat, prodávat, motivovat a  poskytovat zpětnou vazbu, školení atd. Mezi obavy se řadí strach z neznámého, ze změn, strach z budoucna, strach z toho, jak budu kontrolovat tým, zda budou mí lidé na home-office produktivní, nebo naopak, jak a kdo mě bude kontrolovat, zda to všechnu zvládnu. Strach z propouštění, snižování úvazků, ale i to, že ne vždy si věříme a jsme otevřeni se učit novým věcem, hlavně pak technologiím. Je zde samozřejmě i další rozměr, jak lidé zvládají práci z domu, kde se najednou intenzivně potkává nebo je pořád celá rodina pohromadě. Děti se většinou učí nebo učili on-line, jeden z manželů má jednu místnost jako svou pracovnu, druhý partner obývá jinou další místnost, on-line meetingy většinu dne. Ne vždy pak adekvátní podmínky a vyhovující zařízení bytů, a to i po zdravotní stránce, např. kancelářské židle, pracovní stoly, prostory pro „šanony“. I tak se ale ukazuje, že transformace na home-office nakonec proběhla poměrně dobře. Jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců. Nejenom díky obrovskému tlaku, který na nás byl vyvíjen, jsme se naučili být efektivnější, technologicky gramotnější a především samostatnější. Přidanou hodnotou home-officu je ale také fakt, že se nám do jisté míry změnily hodnoty a priority. To, že jsme teď ve volném čase opustili dříve bezmezně konzumovaný virtuální svět, a po dni stráveném před obrazovkou počítače a zakletí po sobě jdoucích on-line meetingů a prezentací si častěji najdeme čas na osobní setkání, více času trávíme s rodinou, například u společného vaření, pečení, procházek a podobně. Většina z nás si již na home-office za necelé dva roky zvykla, uzpůsobila tomu rytmus a rituály svých rodin. Nemusíme ztrácet čas dojížděním a naše nadšení, výkonnost je kolikrát i větší, než když jsme byli fyzicky v kancelářích.

Jsou nějaká čísla a trendy z této oblasti?
Z exkluzivního BtB výzkumu, který naše agentura realizovala vyplývá, že polovina manažerů považuje on-line fungování a on-line business za dostatečný, zatímco jedna třetina považuje tento způsob za nedostatečný. Ambivalentní fenomém „Home office“.  Dříve unikátní benefit, v posledních dvou letech je dneska v podstatě nevyhnutelnost. Pro 42% vrcholových manažerů a majitelů firem něco, s čím by v určitém modelu chtěli fungovat i nadále, zatímco 43% manažerů už to dál nemůže vydržet. Domov se pro někoho stal krátkodobě, pro jiné dlouhodobě multifunkčním centrem všeho dění. I proto se spousta Čechů pustila do úprav a zvelebování svých bytů a domů. Vedle základní funkce domov často plnil a pořád plní funkci školy, školní jídelny, fitka, herny  a podobně.  V neposlední řadě se mnoho obýváků a ložnic (ne)dobrovolně přeměnilo v kanceláře a zasedačky. Každá firma tento přesun pojala po svém, někde přestěhovali i kancelářské ergonometrické židle a stoly, jinde se z domova pracuje na kuchyňském stole. A to samozřejmě také přispívá k produktivitě práce a loajalitě k zaměstnavateli. 35% top manažerů a majitelů firem říká, že chce a musí investovat do sebevzdělávání. 36% manažerů chce více investovat do svého zdraví.54% manažerů deklaruje, že povede zdravější životní styl. Včetně toho, že budou nakupovat kvalitnější potraviny & zdravěji se stravovat a 9 z 10 firem věří v inovace a kreativitu. Pro 61% je nevyhnutelná digitalizace a o automatizaci uvažuje 55% firem. 65% firem říká, že pokud bude moci, chce podporovat české firmy a český průmysl.

Co momentálně zaměstnance nejvíce trápí a snižuje jejich výkon? 
Všichni stále více a neúprosně sledujeme efektivitu, produktivitu, snižujeme marketingové výdaje a hlídáme rozpočty. Ceny se na všech stranách citelně zvyšují, takže tlak na firemní hospodaření, výkon zaměstnanců a především výsledky je enormní. To se pak přenáší do všeobecné nejistoty, na zaměstnance, ať už v podobně strachu z propouštění, ponížení úvazků, snížení odměn, přechod na práci z domova, zrušení či redukce firemních benefitů, různých akcí pro zaměstnance, ztráta sociálních kontaktů a týmového ducha, ale také třeba i vybavení pomůckami, zařízení pracovního prostředí (pokud lidé chodí do práce nebo sdíleného officu) a další.  To se propisuje do firemní kultury, na obchodníky, marketing a celý tým lidí. No a to pak ovlivňuje to, zda se Vaší firmě daří a bude dařit i dál.

Je to univerzální? 
Některé obavy jsou sdílené, nicméně každá společnost je unikátní. Jednak svým vlastním osobitým přístupem, v jakém oboru podniká, jaké výzvy zrovna řeší.  Je třeba, aby si každá firma sama v rámci své vlastní společnosti zjistila a udělala tzv. SWOTku, co teď právě dobře funguje a rezonuje s jejími zaměstnanci, klienty, co hýbe trhem. Je třeba si uvědomit, že co někde platí nemusí platit někde jinde. Každá firma a každý podnikatel se teď obává něčeho trochu jiného, nemůžeme paušalizovat. Každá společnost čelí trochu odlišným výzvám, a to včetně např. výpadkům či zpomalení dodávek, častěji se měnící obchodní podmínky, motivace zaměstnanců, důležitý je sektor podnikání a další externí a interní hrozby. Dříve jsme mohli mít jeden plán, dneska se vyplatí mít v záloze jeden nebo dva další.

Na výzkumu trhu jste začala pracovat ještě na vysoké škole. V čem se situace od té doby nejvíce změnila?  
No, to se změnilo k nepoznání. Když jsem začínala, chodily nám dotazníky ještě faxem. Dneska je úplně jiná doba a využíváme současné moderní technologie, která umožňují naprosto skvostné sondy. To pak klientům nabízí takové podklady, na základě, kterých mohou směle dělat velká strategická rozhodnutí.

Vaše butiková výzkumka je relativně nový koncept. Jaké výhody máte oproti konkurenci? 
Kdybych byla klient a zadávala výzkum, vím, komu bych ho dala a komu ne. Více než 20 let zkušeností ve výzkumu trhu mi otevřelo oči a pomáhá mi orientovat se na trhu malých i velkých dodavatelů. Abych některým z vás usnadnila pátrání a rozhodování, ráda se s vámi o svá zjištění a tipy podělím. Pro společnosti, které si mohou svobodně zvolit svého dodavatele průzkumů sami, je výhodnější spolupracovat s někým lokálním, kdo se „vyzná“ a je třeba ze stejného města. Někdo, kdo za vámi kdykoliv přijede, vše proberete, nastavíte podle toho, co je třeba opravdu zjistit, a to tak rychle, jak potřebujete a za rozumné ceny. Čím déle spolupracujete s jedním takovým dodavatelem, tím více výhod z toho pro vás plyne. Maximální porozumění vašemu businessu, výzvám a příležitostem, kterým čelíte a maximální návratnost vašich investicí do výzkumu trhu. Oproti konkurenčním agenturám si zakládáme na partnerství a úzké spolupráci s klienty. Protože nejsme velká korporace, tak od prvotního kontaktu až po odevzdání závěrečné zprávy, prezentace či workshopu vždy víte, s kým jednáte. Jsme opravdu rychlí a umíme zrychlit všechny procesy. Jsme pro všechny cenově dostupní a vždy je kladen důraz na kvalitu a efektivitu. Jsme opravdu nezávislí a zakládáme si na svobodě zvolit ta nejlepší a nejvýhodnější řešení a přístupy pro klienta. Rádi a často využíváme netradiční přístupy a inovace. Jsme nezávislí a pro případné subdodávky vybíráme ty nejlepší. Historicky se zaměřujeme na Českost. Lokálnost a porozumění Čechům, českým zákazníkům, zvyklostem, historickým důvodům, které ovlivňují naše chování je naše obrovská přednost. Více než 20 let praxe a zkušeností v oboru a nám umožňuje nadhled, zasazování informací do využitelných kontextů a rámců. Máme bohaté zkušenosti s implementací výsledků do marketingových strategií. Tato profese nás baví, troufnu si říct, že máme nadšení a radost z hezké práce a spolupráci se všemi klienty. Jsem ráda a vděčná, že poslední dobou je stále více klientů, kteří přichází na chuť malým místním butikovým agenturám a vidí jejich přednosti. Chtějí maximálně vytěžit expertízu a pestrost odborných názorů všech zúčastněných, které se v ideálním případě vzájemně doplňují. Máte k tomu vaše postřehy či otázky? Ráda se s vámi na toto téma pobavím. Můžete mě kontaktovat na lenka@harmonresearch.cz nebo tel. +420 737 191 483.

Každá firma potřebuje perfektní analýzu, externí pohled, data a konfrontaci s realitou. Může si vás ale dovolit i malá společnost? Často je výzkum vnímán jako nástroj pro velké firmy. . .
Každá firma chce, aby ji klienti zbožňovali. HARMON research přibližuje a zpřístupňuje marketingový výzkum trhu i těm menším a středním firmám. Edukujeme je v tomto směru, protože výzkum je opravdu důležitý a měl by být součástí každého marketingového plánu, zvlášť v dnešní nejisté době.  Strategie firem by měla vycházet z nezávislého poznání, mapování potřeb a příležitostí, očekávání, trendů přímo z trhu. Mění se úplně všechno, proto je třeba ještě víc než kdy jindy pracovat s aktuálními informaci a pre-testovat, omyly si firmy nemohou moc dovolit. Výzkum je investice, nicméně taková, která se vám mnohokrát vrátí. Předtím, než vynaložíte spoustu energie a finančních prostředků do něčeho, co připravujete, můžete si velmi dobře ověřit, zda se vaše investice do projektu vrátí a záměr vyplatí.  Dostanete odpovědi na otázky Proč? Kolik? A to pomocí marketingového průzkumu trhu, který predikuje, zda se něco (ne)povede.

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020