Loading...

INFORMACE K NEZAPLACENÍ

30.07.2017

Včasné prověření hospodářských výsledků vašeho obchodního partnera včetně jeho obchodních vazeb vás bude stát určitě méně času i peněz, než o kolik volbou nesprávného obchodního partnera můžete přijít, říká Přemysl Cenkl, marketingový ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Jaká je historie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau v České republice?

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau (CRIF) byla založena v roce 2000 pod původním názvem CCB – Czech Credit Bureau. V roce 2013 přijala jméno mateřské skupiny, která je od roku 2005 jejím jediným akcionářem. Na Slovensku má svou sesterskou společnost CRIF – Slovak Credit Bureau. V současnosti působí ve skupině  CRIF celkem 58 firem ve 27 zemích světa, které mají celkem 3 700 zaměstnanců.

Jaké služby svým klientům nabízíte?

Společnost CRIF je zejména významným poskytovatelem obchodních informací.  Prostřednictvím aplikace Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů, nabízí pohodlný přístup k informacím o obchodních partnerech.  Obsahuje detailní údaje o vlastnických vazbách firem, data z Centrální evidence exekucí a Katastru nemovitostí ČR. Jedním z důležitých modulů aplikace Cribis je služba SkyMinder, obsahující kreditní a obchodní informace o 200 milionech zahraničních firmách z 230 zemí a území světa. Vedle toho poskytuje firma i řadu dalších služeb, a to jak bankám a finančním institucím, tak i ostatním komerčním subjektům nebo veřejné správě. Jde o nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace společností, podnikatelů, municipalit, bytových družstev či neziskových organizací pod značkou iRating. CRIF je rovněž organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které jsou největšími úvěrovými registry v ČR. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Společnost CRIF je společně s BRKI a NRKI provozovatelem portálu www.kolikmam.cz , jehož prostřednictvím může široká veřejnost získat on-line výpis z registrů. Od roku 2012 provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců. V roce 2017 zahájil svou činnost také Registr platebních informací (REPI), který slouží k prověřování platební historie klientů, například u poskytovatelů mikro půjček, telekomunikačních služeb, energií, nájemců nemovitostí, provozovatelů e-shopů, splátkových a dalších společností.

O které z nich je mezi nimi největší zájem?

Roste zájem zejména o aplikaci Cribis, což se projevuje ve významném nárůstu výnosů i počtu klientů. Začíná se projevovat zvýšený zájem o novou verzi služby SkyMinder poté, co je již možné získat reporty zahraničních firem z více než 160 zemí on-line a z dalších desítek států na objednávku s investigací v dané zemi. Zaznamenáváme rovněž stále více dotazů klientů do Bankovního i Nebankovního registru klientských informací. V Bankovním registru jsou již členy všechny veliké retailové bank u nás a počet společností v Nebankovním registru v posledním období významně roste.

Proč by tuzemské firmy měly sledovat ratingová/scoringová hodnocení svých obchodních partnerů?

Vždy je účinnější a zároveň levnější prevence, než až následné řešení způsobených problémů. Platí to i v obchodních vztazích a je to v současné době velmi důležité i vzhledem k postupu finančních úřadů, které vymáhají vratku DPH u firem, které si dodavatele neprověřili a který DPH neodvedl. Včasné prověření hospodářských výsledků vašeho obchodního partnera včetně jeho obchodních vazeb vás bude stát určitě méně času i peněz, než o kolik volbou nesprávného obchodního partnera můžete přijít. Přitom na první pohled nemusíte odhalit například nebezpečné vazby daného obchodního partnera, protože jsou vidět až na třetí nebo dokonce až čtvrté úrovni jeho vazeb. To však nezjistíte z žádného veřejného rejstříku, ale z  jen k tomu určené aplikace, která umí kombinovat a zobrazovat informace ze všech potřebných zdrojů.

Jaký trend v zájmu o vaše služby lze pozorovat? Jsou období (např. horší ekonomická situace země), kdy je o ně ze strany klientů větší zájem?

České firmy již jsou většinou natolik zkušené, že si prověřují své obchodní partnery pravidelně. Trend lze vypozorovat u našich klientů zejména v tom, že zpočátku spolupráce a využívání aplikace Cribis si prověřují hlavně klíčové klienty a postupně i všechny ostatní obchodní partnery, protože se přesvědčí, že se jim včasné prověřování firem vyplatí.

Jak jsou na tom české firmy se „zdravím“?

Z naší analýzy, ve které jsme se zaměřili na zjištění úrovně hospodaření českých firem, vyplývá, že u velké  části českých společností, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, se mezi lety 2011 a 2015 zlepšila celková finanční stabilita. To je možné vysledovat ze zlepšení  řady  klíčových parametrů firem, jako jsou například objem krátkodobého finančního majetku těchto společností, který se za pět let zvýšil o třetinu a objem vlastního kapitálu, který se zvýšil o osminu.  Ve sledovaném období vzrostla také suma vlastního kapitálu společností, která se zvýšila téměř o 14 %. To vše ukazuje na skutečnost, že se českým firmám daří.

Jaká je dnes na trhu situace ohledně firemních bankrotů? Jak je tomu v porovnání s ostatními roky?

Naše sledování vývoje počtu bankrotů ukazuje, že na rozdíl od FOP, počet bankrotů obchodních společností za posledních 12 měsíců klesá. Z hlediska krajů se počet bankrotů za uplynulých 12 měsíců meziročně snížil v osmi krajích. V dalších šesti krajích se jejich počet zvýšil. Nejvíce tomu tak bylo na Vysočině, kde vzrostl o 40 %, a v  Ústeckém kraji, kde nárůst činil 17 %. Naopak největší pokles zaznamenal Zlínský kraj, konkrétně 22 %, a Středočeský kraj, kde pokles činil 21 %.

Existují z vašeho pohledu rozdíly mezi firmami řízenými muži a ženami?

Rozdíly v řízení společností mezi muži a ženami určitě existují. Zjistili jsme například, že ženy preferují více než muži plnou kontrolu nad svými firmami.  Zatímco totiž společnosti ve vlastnictví mužů mají jediného vlastníka v 69 % případů, u společností ve výlučném vlastnictví žen má jediného vlastníka 88 % firem. To potvrzuje i skutečnost, že ženy spoléhají při vlastnictví svých firem více samy na sebe a méně na spoluvlastnictví než muži. Mezi společnostmi vlastněnými ženami je pouze 12 % těch, které mají dva a více vlastníků. Naproti tomu muži vlastní firmu spolu s jedním či více společníky téměř v 31% případů.

Jak byste celkově zhodnotil české podnikatelské prostředí?

Z výše uvedených informací vyplývá, že se českých firmám v posledním období daří dobře a podnikatelské prostředí je příznivé.

Potvrzují to i údaje o tržbách firem, které odevzdávají účetní závěrky, kdy jejich celkové tržby vzrostly od roku 2011 do roku 2015  o 22,6 %. Nejvyšší nárůst tržeb přitom zaznamenaly společnosti ze sektoru kulturní, zábavní a rekreační činnosti, kterým se tržby v tomto období zvýšily dokonce na dvojnásobek.

Ziskovost firem se také ve většině sledovaných let postupně zvyšovala. Výjimkou byl jen rok 2013, kdy společnosti zaznamenaly v průměru čtvrtinový propad čistého zisku oproti roku 2012. Celkově se za pět let zvýšila výše čistého zisku těchto firem o více než třetinu.

Dvojciferné procentuální nárůsty tržeb a čistého zisku u sledovaných firem potvrzují pozitivní trendy, které sledujeme v poslední době v celém českém hospodářství.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020