Loading...

FINANČNÍ NEZÁVISLOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

21.10.2022

Spolupráce s dobrým správcem majetku je základem pro získání doživotní renty, a to ať už jste majitel velké prosperující firmy, nebo řadový zaměstnanec. Martin Adámek se investičnímu poradenství věnuje již řadu let a využívá svých zkušeností z vlastního podnikání i manažerských pozic. Opírá se o společnost SwissLife, která je předním hráčem v oblasti nezávislých služeb wealth managementu v Evropě a zahrnuje finanční plánování, správu investičního portfolia a několik dalších agregovaných finančních služeb jako jsou například nákupy a prodeje firem, nebo mezigenerační předání majetku.

Jak jste se dostal k oboru, ve kterém nyní působíte?
Za období svého ekonomicky aktivního života jsem prošel vlastním podnikáním, manažerskými pozicemi v několika malých i velkých firmách vlastních či cizích. Podílel jsem se na velkých i malých projektech a byly to projekty úspěšné a také neúspěšné. Získal jsem tím obrovský přehled, jak věci fungují, když se vám daří, ale také když se vám nedaří, ale zejména schopnost vnějšího pohledu na věc jako celek a vnímání možných rizik dopadajících na běžný život osob a firem.

V posledních letech se ovšem zabýváte investičním poradenstvím. . . 
Ano, tyto své praxí nabyté schopnosti a zkušenosti se posledních 8 let snažím předávat svým klientům v rámci wealth managementu, nebo chcete-li  investičního poradenství, která zahrnuje finanční plánování, správu investičního portfolia a několik dalších agregovaných finančních služeb jako jsou například nákupy a prodeje firem, mezigenerační předání majetku a jiné. V těchto službách se opírám o společnost SwissLife, která je předním hráčem v oblasti nezávislých služeb wealth managementu v Evropě.

Pomáháte s plánováním investic. Proč je z vašeho pohledu plánování tak důležité? 
Po bouřlivých porevolučních dobách, při přechodu od centrálně ekonomického plánování měla většina pocit, že plánování je zbytečnost a přežitek. Dnes již většina z nás ví, že to tak není. Nejdříve na to přišli majitelé malých firem s tím, jak jejich firmy rostly. Když mám plán vím, kam směřuji, jdu k cíli. Ve skutečnosti jdu pak k cíli různými cestami, to je normální, ale jdu pořád k cíli. Pomineme-li různé charitativní projekty či obecně prospěšné společnosti, tak je ve většině firem cílem růst majetku či podílu na trhu. Stejně na tom jsme jako fyzické osoby, primárně se chceme mít dobře. Což většinou obnáší mít finanční prostředky na pohodlný život. Chceme být finančně nezávislí. Toho všeho se dá dosáhnout, jen to chce mít plán. Bez plánu je to o náhodě.

V čem nám spolupráce s poradcem může pomoci? 
Jak již jsem zmínil na začátku, důležitá je komplexnost a pohled na věc jako celek. Je důležité si uvědomit, že poradce tuto činnost vykonává jako práci a dělá pro klienty jen správu jejich majetku. Navíc má za sebou obrovský tým analytiků, právníků a dalších osob, díky nimž má dokonalý přehled o možnostech, které klient může využít, ale také o rizicích, které případně klientovi hrozí při nakládání s jeho majetkem. Troufám si říci, že klienti sami nejsou schopni tuto oblast sledovat, jelikož mají své vlastní druhy podnikání či zaměstnání, kde se potýkají se spoustou pracovních problémů. A jejich hlavním úkolem je vydělávat prostředky v businessu či v zaměstnání na pozicích, kterým rozumí a v nichž jsou odborníci. 
V souladu s výše uvedeným si troufám tvrdit, že hlavním a nejdůležitějším úkolem je ochrana vybudovaného majetku klienta proti inflaci, fyzickému zničení a nepříznivým vnějším vlivům, zejména ekonomickým, různým státním zásahům nebo geopolitickým rizikům.

Majitelé firem jsou často k poradenství skeptičtí a cítí se finančně nezávislí. Mohou být i pro ně vaše služby přínosem?
Když přijdete za člověkem, úspěšným podnikatelem a nabídnete mu pomoc při správě jeho majetku, často řekne, že ji nepotřebuje. On přece ví sám nejlíp jak peníze vydělat a postarat se o sebe.  Má přece velkou úspěšnou firmu. Výnosy, které mu můžete nabídnout jsou často v jednotkách procent, on však ve firmě otáčí peníze s maržemi několik desítek procent. Mnozí majitelé firem mají pocit, že jsou finančně nezávislí a žijí spokojeným životem. Skutečnost je však často jiná. Majitel firmy vlastní nemovitost, ve které bydlí, on a celá rodina jezdí auty renomovaných značek, na firemním účtu je několik desítek milionů korun a z firmy pobírá pravidelný měsíční příjem v řádech statisíců pokrývající jeho soukromé potřeby. Při bližším zkoumáni zjistíte, že auta jsou firemní a manželka, případně děti také pracují v rodinné firmě a jsou na firmě ekonomicky závislí. Veškeré prostředky na život chodí z firmy a jsou použity na chod rodiny při daném standardu života. Rodina drží minimální rezervy na svých soukromých účtech na několik měsíců života. Rodina nikde neinvestuje. Proč taky, mají přeci prosperující firmu, která je živí a v budoucnu ji prodají za spoustu peněz. Jedná se zde o takzvané podnikatele zaměstnance. Jsou existenčně závislí na své firmě. S koncem fungování firmy přijdou o svůj zdroj příjmů, stejně tak jako obyčejný zaměstnanec.

Je pravdou, že v obzvláště v dnešní turbulentní době není možné se spoléhat na jeden zdroj příjmů a prosperující firma může skončit doslova ze dne na den. . .   
Život z pravidelných firemních příjmů a následně z příjmů z prodeje firmy je hezký plán, ale má jednu podstatnou vadu. Co se stane, pokud zde firma nebude? Pro spoustu majitelů firem donedávna nemyslitelná představa. „Jak nebude, proč by nebyla, jsme zdravá prosperující firma.“ Ale i firma má své ekonomické fáze růstu a útlumu. Dále jsou zde vlivy tržního prostředí a další. Nemusíme chodit daleko. Vliv Covidu v minulých letech, růst cen vstupů s ohledem na vývoj cen energií či inflace, zamával s hospodářskými výsledky mnoha firem. Tyto hospodářské výsledky mohou mít vliv na externí financování. Jestli jste si jako firma již v minulosti prošli krizí, tak jistě víte, že banka vám cpe peníze jen když jste v ekonomické kondici, když banku opravdu potřebujete v době krize, tak od vás dá většinou ruce pryč. Rizik je však mnohem více. Někdo například na firmu podá neoprávněný konkurz. Než se to vyřeší přijdete o nejlepší klienty. Případně nechvalně známé kauzy zajišťovacích příkazu od finanční správy. Je úplně jedno, zda jsou oprávněné či nikoliv. Podstatné je, že to velmi poškodí a existenčně ohrozí vaši firmu. Další věcí, kterou je nutné si uvědomit, že finanční prostředky, které jsou ve firmě, jsou finanční prostředky firmy a pokud se firma dostane do potíží, spotřebuje je celé nebo ve velké míře na sanaci těchto potíží. Je až s podivem, kolik majitelů firem nerozlišuje termín vlastní a firemní.

Je výhodnější otáčet vlastní prostředky ve firmě nebo je investovat jako osoba? 
Je úkolem finančního ředitele říct majiteli co je pro něj výhodnější. Avšak zcela otevřeně, často je majitelem od osoby na pozici finančního ředitele očekáváno, že firma má v pořádku účetnictví, správně zaplacené daně a neporušuje žádné finanční předpisy. Vždy je dobré si zjistit, jaká je vlastně rentabilita vlastního kapitálu. To znamená kapitálu, který jsem do firmy vložil či ve firmě nechal jako nerozdělený zisk. V mnoha případech je tato rentabilita vlastního kapitálu velmi nízká a pokud by majitel firmy své prostředky investoval jako osoba, tak by byl efekt mnohem vyšší. Druhou věcí je, že vlastní kapitál je obvykle mnohem dražší než kapitál cizí. To vše se dá spočítat a s tím vším jsem schopen majitelům poradit.

Co je vlastně cílem podnikání pro splnění cíle získání finanční nezávislosti? 
Cílem podnikání z mého pohledu je mít úspěšnou prosperující firmu, generující svému majiteli kapitál pro pořízení osobního majetku majitele, a to v takové formě, aby mu tento majetek byl schopen generovat rentu v takové výši, která pokryje minimálně jeho obvyklé náklady na život. Uvědomme si, že majitelé úspěšných firem dokázali vydělat prostředky na to, aby mohli mít čerpanou doživotní rentu oni a obvykle i jejich dědici, avšak nevhodným rozdělením mezi osobní a firemní prostředky o tuto možnost přijdou.

Co dalšího může majitelům firem jejich poradce přinést 
Jak již bylo zmíněno, dokážeme pomoci s prodejem a nákupem firem. Dokážeme firmám pomoci se zajištěním externího financování, ale také vylepšit finanční výsledky firmy vhodnou správou finančního majetku na firemních účtech. Obvykle lépe než jejich bankovní poradci, při stejném a někdy dokonce menší riziku. Ve vazbě na komplexní znalost finančního trhu jsme schopni zajistit i snížení finančních či mzdových nákladů firmy.

Může zaměstnanec získat finanční nezávislost? 
Téměř každý člověk mající po dobu svého ekonomicky aktivního života příjem, je schopen získat spoluprací s dobrým správcem svého majetku, základ pro získání doživotní renty v ekonomicky neaktivním věku bez nutnosti spoléhat se na stát. A proto dělám tuto práci, která mě naplňuje a dává mi možnost být prospěšný lidem, kteří moji pomoc chtějí a také jsou za ni rádi.

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020