Loading...

ENERGETICKÉ ÚSPORY PRO PAMÁTKY A VEŘEJNÉ BUDOVY V PRAZE

20.10.2023

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali o otevření dotačních programů Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy a Energetické úspory památkově chráněných budov.

 

NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT:

Snížení energetické náročnosti veřejných budov.

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Rekonstrukce předávacích stanic tepla.
 • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.


Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).

 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.


Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.


Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
  • Součástí projektu může být i výstavba nebo rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové akumulace.
 • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

 • Města, obce, kraje a městské části hl. m. Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Školy a školská zařízení
 • Církve
 • Podnikatelské subjekty vlastněné ze 100 % státem

 

Příjem žádostí bude probíhat od 16.10.2023 do 29.2.2024.

Míra podpory se odvíjí od konkrétního opatření a podle stupně rozsahu renovace budovy.

 

Společnost 201 consulting vám nabízí bezplatné předběžné posouzení projektu v rámci kterého, Vám bude ověřeno, jaké jsou Vaše šance na úspěch.  

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020