Loading...

ECOGLASS: DŮRAZ NA KVALITU STÁLE ROSTE

16.01.2018

Výrobce lisované technické skleněné optiky, společnost EcoGlass působí na tuzemském trhu od počátku 90.let. Jak moc se od té doby změnil tento obor v rozhovoru prozradil Jiří Kočárek, předseda představenstva EcoGlass.

Můžete nám představit společnost EcoGlass?

Společnost EcoGlass je rodinná firma založená v roce 1991. Od původně výzkumné společnosti zaměřené na vývoj sklovin se specifickými vlastnostmi a barevností se naše aktivity dostaly k přesnému lisování skla a dnes patří EcoGlass mezi významné evropské výrobce přesně lisované technické skleněné optiky pro osvětlovací aplikace. Lisované čočky se používají zejména v reflektorech automobilů, hranoly pak v naváděcích světlech ranvejí na letištích. Lisovaná optika se uplatňuje v LED veřejném osvětlení, optice solárních elektráren, ale i v dalších optoelektronických konstrukcích. EcoGlass nabízí kompletní servis počínaje optickým návrhem a výrobou prototypů přes fotometrickou kontrolu až po sériové dodávky. Výroba je založena na vlastních technologiích, patentovaném postupu lisování a výchozím materiálem je v naprosté většině české sklo. Z dalších aktivit je možné uvést výrobu skleněných reklamních předmětů, vývoj sklovin, vyhodnocení barevnosti a sklářský software.

Kdo jsou Vaši nejčastější zákazníci?

Použití lisované optiky pro osvětlování přináší výhody do mnoha řešení, kde je nutné mít optiku odolnou proti působení tepla, chemikálií nebo vlivům povětrnosti. Největšími zákazníky jsou výrobci automobilových a motocyklových reflektorů. Můžeme se pochlubit tím, že naše lisovaná optika svítí na cestu těm nejprestižnějším značkám aut, za všechny můžeme jmenovat například Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin nebo Teslu. Lisované skleněné hranoly používají také výrobci osvětlení ranvejí letišť. Naše čočky jsou díky téměř neomezené životnosti výhodné pro veřejné osvětlení, průzory do aparatur, světla pro lodě, dopravní informační systémy a podobné náročné aplikace. Poslední dobou je naše lisovaná optika žádaná také pro solární elektrárny.

Vaše firma je na trhu od roku 1991. Jak za tu dobu změnil Váš obor?

Když pominu neustále agresívnější dobývání trhu výrobci plastové optiky, kdy teprve špatná zkušenost s tímto často nevhodným materiálem donutí koncové uživatele k návratu ke sklu, tak hlavní změny jsou v požadavcích na přesnost výrobků a stabilitu jejich funkce. Zejména v automobilových reflektorech jde technologie rychle dopředu. Na místech, kde ještě před pár lety byla pouze kulatá čočka se žárovkou nebo výbojkou jako zdrojem světla, jsou nyní desítky LED zdrojů, často řízených obrazovou analýzou okolí vozidla snímaného kamerou za čelním sklem auta. A to se zdá, že největší změny teprve přijdou s nástupem projekce světla před vozidlo spolu s další grafikou, která bude řidiči usnadňovat noční jízdu. Také tvary čoček se stále více mění a design světel přináší nové výzvy pro výrobce optiky. My tyto vývojové trendy vítáme a podporujeme, současně s tím vyvíjíme i náš výrobní proces, aby tyto nové směry zachytil. Dříve bylo naše know-how hlavně v tom, že jsme uměli čočky přesně vylisovat, dnes musíme být součástí vývoje reflektorů včetně sofistikované zpětné kontroly přesnosti a virtuální simulace funkce čoček včetně simulace vlivu rozměrových tolerancí. Je to dnes velmi komplexní obor, kde dochází k propojení různých technických oborů.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků – to je problém, na který v současné době upozorňuje celá řada firem v České republice. Vnímáte tento trend i ve Vaší firmě? Jak s ním případně „bojujete“?

Naše společnost si vychovává pracovníky sama, pokud k nám nastoupí někdo, kdo má chuť do práce a má alespoň nějaké technické cítění, je vítaný. Lisování skla u nás dělají různí lidé, od lidí bez kvalifikace, přes vyučené v nějakém technickém oboru až po maturanty. Je to těžká práce s horkým sklem, ale kritický nedostatek pracovníků nemáme. Vždycky se někdo nový hodí, ale snažíme se chovat rozumně i při získávání zakázek, takže si hlídáme naše kapacitní možnosti a těm se přizpůsobuje i náš marketing a rozvoj prodeje. Obecně je ale velmi málo nástrojařů, konstruktérů a podobných profesí.

Společnost EcoGlass obsadila v projektu Ocenění českých lídrů 3. místo v Libereckém kraji. Co pro Vás tento úspěch znamená?

Úspěšnost firem a podnikání obecně se neměří počtem a kvalitou získaných ocenění, ale pozicí na trhu, stabilitou výsledků a schopností investovat a rozvíjet se bez dotací a podobných deformačních finančních mechanismů. Výsledky soutěží, mezi které Ocenění českých lídrů patří na jedno z předních míst, jsou pro nás možností srovnání naší společnosti s firmami podnikajícími v jiných oborech a působícími na zcela jiných trzích. Ocenění českých lídrů je zajímavé i v tom, že porovnává firmy založené na českém vlastnictví, často rodinných firem s vývojem podobným tomu našemu. Ocenění si velmi vážíme a je pro nás ctí, že jsme v této soutěži uspěli.

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020