Loading...

Dotace se zaměřením na podporu přizpůsobení se změně klimatu

08.04.2022

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace - společnosti 201 consulting informovali o nových dotačních programech pro podnikatele se zaměřením na podporu přizpůsobení se změně klimatu, které jsou určené pro firmy všech velikostí na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

V rámci NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY bude v průběhu tohoto měsíce vyhlášen program CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH.

Podporované aktivity:

  • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin; 
  • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými;
  • zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití;
  • důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace; uplatňujících remanufacturing.

V měsíci květnu pak bude vyhlášen program ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU.

Podporované aktivity:

  • využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku); 
  • optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením); 
  • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody; 
  • zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků a zvýšení spolehlivosti v zásobování vody pro uživatele; 
  • revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že dlouho avizovaný PROGRAM NA POŘÍZENÍ FV SYSTÉMŮ je stále otevřen a je vyčerpáno cca 2,3 mld. Kč z plánovaných 4 mld. Kč. Doporučujeme zahájit přípravu projektu co nejdříve.

Společnost 201 consulting vám nabízí bezplatné předběžné posouzení projektu, v rámci, kterého stanoví parametry projektu tak, aby žádost o dotaci byla následně úspěšně schválena.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

Další články

Partneři

Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - BEWIT
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - Enbra
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Health+
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - Česká Informační Agentura - ČIANEWS
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Reg TV
Logo - S-presspublishing
Logo - Trade
Výsledky 2020