Loading...

Dotace na úspory energie pro města a obce

13.01.2023

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

 

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali o dotačních programech zaměřených na úspory energie pro města a obce.

Energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie patří v současné době k jedné z hlavních priorit České republiky i celé Evropské unie. Pro tuto oblast tedy směřují nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými obory.

Vysoké ceny energií a obavy z nedostatku jejich zásob nutí nejen občany a podnikatele, ale především i veřejné subjekty k razantním opatřením s cílem modernizace měst a obcí za pomoci energetické transformace.

Budovy, které byly postaveny před několika desítkami let, ať už se jedná o školy, školky či úřady, od té doby neprošly výraznější rekonstrukcí a prakticky ve všech ohledech nesplňují požadavky kladené současnou legislativou. Ve většině případů to znamená nejen vysoké náklady na běžný provoz, ale i komplikace související s modernizací technologického vybavení a nezbytnými stavebními úpravami.

Evropská unie již v polovině letošního roku v rámci Národního plánu obnovy přislíbila na přechod k tzv. zelené energii veřejným i soukromým subjektům několik desítek miliard korun. Dalších cca 300 miliard korun poskytne do roku 2030 v rámci Modernizačního fondu, čímž však dotační podpora nekončí.

S koncem roku 2022 se totiž ještě rozeběhl Operační program Životní prostředí (OPŽP), jenž se zaměřil v rámci programu Obnovitelné zdroje energie na veřejných budovách na podporu pořízení nových solárních elektráren, modernizaci současných energetických provozů a další úsporná opatření.

S výstavbou vlastních energetických zdrojů je nutné počítat i se zvýšením energetické účinnosti stávajících objektů a potažmo i se snížením jejich energetické náročnosti. V tomto ohledu je potřeba uvažovat například o zateplení obvodového pláště, výměně oken, modernizaci soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací, využití odpadní energie ve výrobních procesech apod. Všechna tato opatření jsou výše uvedeným programem podporována. Příjem žádostí do programu probíhá až do 31.05.2023.

Dotace na fotovoltaiky a tepelná čerpadla však nejsou jediné prostředky, jak dosáhnout požadované úspory. V některých obcích se může spíše vyplatit využití biomasy a dalšího bioodpadu z vlastních pozemků. V takovém případě je možné čerpat podporu na bioplynové stanice.

Aby byla žádost o dotaci úspěšná, je potřeba mít patřičné know-how. Jedním ze zásadních kroků je mít správně vypracovanou jednu z povinných příloh k žádosti o dotaci, a to energetický posudek od autorizovaného energetického specialisty.

Společnost 201 consulting vám nabízí zajištění bezplatné vstupní energetické analýzy, v rámci, které se optimalizují parametry projektu tak, aby měl vysokou šanci na schválení.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

 

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020