Loading...

Dotace je akcelerátor

10.11.2023

Vydejme se společně na cestu k úspěchu, vyzývá firmy inženýrka Pavlína Torhanová, majitelka společnosti 201 consulting, která patří k lídrům mezi dotačními poradci. Její tým pomáhá zorientovat se v labyrintu strukturálních fondů již od roku 2010 a má za sebou stovky projektů v hodnotě několika miliard korun. Radí, jak s pomocí zdrojů z EU financovat rozvoj vašeho podnikání.

 

Na jaké obory podnikání se specializuje 201 consulting v rámci dotačního poradenství? 
Zaměřujeme se hlavně na zpracovatelský průmysl, především na oblast kovoobrábění. Po celou dobu existence naší společnosti se totiž výhradně věnujeme programům, které podporují pořízení nové technologie. Tyto dotační tituly jsou především od Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho operačního programu.

Oblast kovoobrábění stejně jako jiné obory zaznamenala velký tlak na zavádění automatizace, digitalizace a úspor energie ve výrobě. Firmy tedy byly a jsou nucené neustále obnovovat strojový park. Možnost získat dotační podpory při nákupu nové technologie je tedy stále cenná.

Jakým dotačním programům se nejvíce věnujete? 
Nejoblíbenější u žadatelů je program Úspory energie. Především proto, že je multifunkční. Umožňuje totiž nejenom vyměnit starou technologii za novou energeticky úspornější, ale také podporuje pořízení solární elektrárny, čerpadel, rekuperace, kogenerace, zateplení provozovny, výměnu oken, kotlů a ostatní opatření, která vedou k úsporám energie v rámci celého podniku.

My žadatelům navíc poskytujeme velký bonus v podobě zajištění bezplatného energetického posouzení záměrů. Během tohoto kroku provede zkušený energetický specialista takový náhled do zamýšleného projektu, aby vyhodnotil smysluplnost celé akce. Naším cílem je totiž zpracovávat pouze projekty, u kterých jsme si dopředu jisti, že budou úspěšné.

Krom tohoto programu je aktuálně žádaná podpora digitalizace podniků. Hodně diskutovanou oblastí je pořízení nových informačních systémů a zajištění kyberbezpečnosti podniků.

Poslední dobou se také hovoří o zavádění ESG skóringu ve firmách. Mohou být dotace nápomocny i v tomto procesu?
Environmental, Social and Governance je jedním z aktuálních témat, která Evropská unie samozřejmě ve velké míře v rámci dotační politiky podporuje. Hlavní programy, které mohou vylepšit ESG skóring ve firmách, jsou například Úspory energie, Technologie – Průmysl 4.0, Digitální a Virtuální podnik. Dále pak jsou to programy podporující pořízení fotovoltaické elektrárny s akumulací i bez. Všechny jmenované programy budou otevřené a mají nachystány pro žadatele zajímavé výše alokací. Díky dotačním programům se tedy na zavedení ESG do firmy dá snáze připravit a svůj skóring značně vylepšit.

Peníze se ale nesypou jen tak z nebe. Jaké jsou pasti a pastičky dotačních procesů? 
Tajemství úspěchu dotačního projektu spočívá v jeho kvalitní přípravě. Na začátku každého projektu je potřeba udělat pečlivé předběžné posouzení. Při něm se ověřuje soulad žadatele i samotného projektu s podmínkami vybraného dotačního programu. Dále pak je nutné projít hodnotící kritéria programu, která jsou dopředu známa, a stanovit takzvané optimalizace, aby projekt při hodnocení dostal co nejvyšší bodový zisk. Podle velikosti investice pak může být nutné provést výběrové řízení na dodavatele. To je poměrně složitý proces, kdy je potřeba dodržet spoustu pravidel a dát pozor, aby všechny dokumenty obsahovaly detailně veškeré potřebné informace, a hlavně, aby se pak žadatel i dodavatel chovali zodpovědně při naplňování podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a kupní smlouvě. Zkrátka, aby dotace nebyla nijak krácena, je potřeba mít celé výběrové řízení v pořádku.

A určitě musím zdůraznit důležitost závěrečného kroku jménem Žádost o platbu, na jehož základě je pak dotace vyplacena. I během celého procesu je nutné průběžně účtovat všechny náklady uvedené v rozpočtu projektu tak, aby byly v souladu s dotačními pravidly.
Naše společnost provází žadatele dotačním procesem od A do Z. Ve všech výše jmenovaných etapách projektu zajistíme díky svým dlouholetým zkušenostem žadatelům kvalitní poradenský servis.

Je možné si zpracovat žádost sám? 
Ano, víme o některých společnostech, které si projekty zpracovávají samy. Tyto firmy ale obvykle zaměstnávají člověka na plný úvazek, který jim řeší dotace pro celý podnik. Jedná se většinou o velké podniky a korporace. Je tedy na zvážení, zdali se to vyplatí. Také jsme se setkali s modelem, že si firma troufne napsat žádost o dotaci sama, nicméně do dalšího procesu řízení projektu a výběrového řízení se už bojí pustit. I v těchto případech umíme být nápomocni. Jsme vždy schopni naskočit do rozjetého případu a všechny procesy řádně dokončit.

A čím se vaše společnost liší od jiných dotačních poradců? 
Naší hlavní předností je, že děláme velmi detailní bezplatnou přípravu projektu. Myslím, že přesně tento krok naši klienti velmi oceňují, protože je dokážeme na projekt a na všechno, co je pak čeká, optimálně naladit. Také je seznámíme s možnostmi, jak si sami mohou projekt vylepšit a díky tomu získat vyšší bodový zisk při hodnocení žádosti.

Často slýcháváme, že v jiných poradenských společnostech se u jednoho klienta vystřídá hodně poradců, kdy každý z nich dělá pouze určitou etapu projektu. My máme jiný přístup. Zachováváme jednu kontaktní osobu po celou dobu projektu. Také bych chtěla vyzdvihnout, že i přes moderní online svět se snažíme každého našeho klienta poznat osobně. Kanceláře máme na Praze 9, v areálu LETOV, ale klienty máme ze všech koutů České republiky.

Jak je vaše práce odměňována?
Naší zvyklostí je detailně seznámit klienta hned na začátku s celou časovou osou vyřízení dotace a doby udržitelnosti projektu. Z tohoto procesu pak vyplývají mezníky, které jsou placené. Jak už jsem říkala, předběžné posouzení projektu děláme zcela zdarma. Pokud shledáme společně s klientem projekt nadějným, podnikneme další kroky vedoucí k zahájení vzájemné spolupráce. Během přípravy projektu totiž s klientem vyladíme výši rozpočtu, harmonogram a počet etap projektu. Na základě těchto informací můžeme už odhadnout náročnost projektu a vypracovat nabídku.

Prvním placeným produktem je zpracování žádosti o dotaci. Žádné zálohy si nebereme. První fakturu vystavíme, až když je žádost řádně a včas podaná do elektronického systému a klient má vygenerované registrační číslo projektu. Další platba je až za úspěch. Jedná se o moment, kdy poskytovatel dotace vydá žadateli tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. To je něco jako smlouva plná podmínek pro žadatele, jak se během realizace projektu chovat. Jakmile klient zaplatí všechny výdaje, které popsal v žádosti o dotaci, přistupujeme k závěrečnému kroku jménem Žádost o platbu. S tím souvisí i naše další fakturace – po převodu dotace na účet klienta.

Naše agentura zajištuje i výběrové řízení na dodavatele, které může mít různou obtížnost. Pokud je žadatel z regionu, kde dotace přesáhne více jak 50 %, spadá automaticky do výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, která jsou složitější.
Poslední poplatky se vážou na monitorovací zprávy, které je potřeba pro žadatele jedenkrát ročně zajistit v tří nebo pětileté době udržitelnosti projektu.

Povězte nám, jaké zajímavé projekty se díky dotační podpoře uskutečnily
Pro nás je zajímavý každý projekt, který vede k rozšíření výrobních kapacit či k jinému růstu firmy. Vzpomínám si ale třeba na projekty z programů, které podporují vývoj a zavádění inovací do výroby. Zpracovávali jsme například projekt, díky kterému se uvedl na trh nový typ větrného tunelu pro simulaci volného pádu. Dále to byla výstavba nové linky na eloxování s ochranou proti pH 13,5, nebo vývoj nové aplikační stanice radiofarmak. Zajímavý také byl projekt nové měřící antény s širokým frekvenčním rozsahem 14 – 110 GHz.Je nějaká hranice minimální investice, pod kterou nemá smysl žádat o dotaci?
Tohle je dobrá praktická otázka. Každý dotační program má svou minimální výši dotace. Zároveň podmínky programu stanovují procentuální míru podpory, která se liší podle velikosti podniku. Takže podle těchto dvou faktorů se dá vypočítat, kolik musí být minimální investice žadatele. Někdy je ale program na přípravu tak složitý, že se v těch minimech nevyplácí projekt s dotací realizovat. U každého programu se tedy minimální doporučená výše investice posuzuje individuálně, podle náročnosti.

Kdy mám vlastně oslovit dotačního poradce? Až budu mít nápad, nebo akutní potřebu?
Ideálně hned ve chvíli, kdy máte ujasněnou vizi! Často při jednáních říkáme klientům, aby se zamysleli nad dlouhodobým investičním plánem firmy, a my jim na základě jejich potřeb můžeme zpracovat dotační audit. Jejich investice přeci mohou být podpořeny dotacemi. To, že aktuálně firma nemá v plánu investovat například do nové technologie, neznamená, že za dva roky se jí toto téma nebude týkat. V dotacích platí pravidlo myslet v dlouhodobém horizontu. Pokud za dva – tři roky plánuji do něčeho investovat, je potřeba podat žádost o dotaci letos!

Žadatel je oprávněn začít s realizací projektu hned po zaregistrování žádosti o dotaci. Tuto variantu využívají podnikatelé, kteří na investici spěchají, a je jim jedno, jestli nakonec dotaci dostanou, či ne. Většina však ale čeká několik měsíců na schválení žádosti a teprve pak vše odstartují. Každý dotační program má nastavený nejzazší termín pro realizaci projektu. Od podání žádosti o dotaci mívají žadatelé někdy až tři roky na realizaci. Investici je tedy možné rozložit v čase a rozdělit projekt na etapy. Oblíbený model bývá dělení investice do dvou etap, kdy první část projektu se zrealizuje co nejdříve, protože žadatel například na pořízení nového stroje spěchá. Začátek druhé etapy je pak možné odložit až o dva roky.Krom dospělých majitelů firem pomáháte k úspěchu i docela malým dětem. Povíte nám o tom? 
V roce 2015 jsem se stala majitelkou areálu bývalého dětského tábora na kopci Turov. Jedná se o kopec opředený pověstmi na Broumovsku, kterému se také říká Blaník Jiráskova kraje. Na kopci je Jiráskova chata a bývalé rekreační zařízení včetně deseti chatek. Před pár lety jsme dokončili na kopci kamennou mandalu – Semeno života, poskládanou z menhirů. Mým velkým snem je areál jednou opravit a vytvořit tam holistické centrum.

V létě jsme s mým mužem na kopci uspořádali tábor s šachovou tématikou. Oba šachy považujeme za úžasnou hru s puncem noblesy, která dětem krásně rozvíjí logické myšlení. A my oba tyto aktivity rádi podporujeme. V loňské školním roce se mi podařilo otevřít na 5. základní škole v Brandýse nad Labem šachový kroužek, kde vznikla dobrá parta kluků, které tato královská hra opravdu oslovila a baví.

www.201consulting.cz

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - JVS Service
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - STAVEBNÍ FIRMA PLUS
Logo - Hydraulics
Logo - J 4
Logo - Carollinum
Logo - Inca Collagen

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - Foodway Catering
Logo - IDC - FOOD
Logo - Japonská rýže
Logo - MY JAPAN
Logo - Smart Walls

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Franchising.cz
Logo - Franchising.cz
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - Trade
Výsledky 2020