Loading...

Co je SYNESGY?

10.06.2022

SYNESGY je globální digitální platforma, vyvinutá společností CRIF, prostřednictvím které je možné shromažďovat a spravovat ESG data a informace. Tato data a informace slouží k ověřování aktivit a rozsahu udržitelnosti vašich zákazníků, dodavatelů a dalších stran prostřednictvím dotazníků ve webovém prostředí. Sdílení těchto informací umožňuje rozvíjet procesy výběru a hodnocení potenciálních zákazníků, dodavatelů a dalších stran s ohledem na 17 cílů udržitelnosti OSN (SDGs). V případě, že i vy jste dodavatel zákazníka, který má zájem zjišťovat informace o aktivitách svých dodavatelů směrem k udržitelnosti, máte možnost informace o svých aktivitách sdílet se svými zákazníky prostřednictvím platformy SYNESGY. Použití SYNESGY je bezplatné, jako výraz podpory udržitelného rozvoje a procesu transformace společnosti směrem k uhlíkové neutrální ekonomice ze strany skupiny CRIF.

Platforma SYNESGY využívá jednotný systém otázek a odpovědí založený na Global Reporting Initiative – GRI (https://www.globalreporting.org/). Jedná se nejrozšířenější globální standard pro vykazování nefinančních informací. Mezi 5 hlavních důvodů, proč si CRIF vybral GRi jako základ pro svoji dotazníkovou platformu, patří například:

 • Materialita a míra sladění – GRI zohledňuje princip materiality, tj. řeší “významná témata” pro udržitelnost a zahrnuje jak obecné standardy, tak i specifické: obchodní (100) ekonomické (200), udržitelné (300) a sociální (400). Definovaná struktura dat tak významně přispívá k možnostem srovnávat jednotlivé společnosti, tzv. benchmarking.
 • Vysoce kvalitní data – datové sady GRI konsolidují nejdůležitější data z hlediska udržitelnosti i lidských práv. Společnosti, které přijaly GRI, mají mezi analytiky vyšší skóre než společnosti s jinými standardy udržitelnosti.
 • Modularita a flexibilita – existuje 34 tematicky specifických standardů GRI umožňující začlenit nově vznikající témata a metriky ESG (např. oběhové hospodářství) bez kompletního přenastavení všech standardů.
 • GRI umožňuje zapojení všech partnerů – nejen dodavatelů, zákazníků, akcionářů, ale i široké veřejnosti tím, že vyžaduje informace o sociálním zapojení podniku ve společnosti např. výší odváděných daní či mírou zapojení do filantropie a aktivit v rámci komunity.

Platforma a dotazníky, které zahrnují jak standardní anglickou jazykovou mutaci, tak dalších 10 jazyků včetně např. německého, tureckého, čínského, italského, českého a slovenského jazyka, tak umožňují oslovit zákazníky, dodavatele a obchodní partnery po celém světě a získat od nich nezbytné informace a dokumenty v lokálním jazyce bez zbytečných jazykových bariér.

Dotazníky jsou rozděleny na 5 základních sekcí, které zahrnují informace z těchto oblastí:

 • Podnikání – strategie udržitelnosti společnosti, řízení rizik, patenty, výzkum a vývoj, digitální služby, označování a politika produktů/služeb, certifikace dle ISO, existence nefinančního reportingu atd.
 • Životní prostředí – emise, spotřeba a recyklace vody, spotřeba energie, odpady a jejich recyklace, environmentální certifikace, iniciativy v oblasti energetických úspor, využívání nízko či bezuhlíkových zdrojů energie atd.
 • Sociální témata – informace a data o politikách zaměstnanosti, certifikace a legislativa, zastoupení žen ve vedení, rozdíly v odměňování, vztahy s místními komunitami, vztahy v lokalitách, kde společnost působí atd.
 • Governance – struktura statutárních a řídících orgánů, certifikace a legislativa, auditované finanční výkazy, členství v obchodních spolcích a sdruženích, etický kodex atd.

Platforma SYNESGY pokrývá 15 makrosektorů, které doplňují jádrový dotazník tak, aby bylo zajištěno, že společnost bude moci odpovědět na otázky zacílené na specifické odvětví, ve kterém působí. Zároveň nedochází ke kompromisům v kvalitě získaných informací a dat. Pokrývané sektory zahrnují: 1) těžba, 2) zemědělství, 3) stavebnictví, 4) služby, 5) ICT, 6) telekomunikace, 7) chemie, 8) potravinářství, 9) maloobchod & velkoobchod, 10) zpracovatelský průmysl, 11) doprava, 12) odpady, 13) vodohospodářství, 14) strojírenství, a 15) energetika a teplárenství.

Uživatelsky přívětivý systém SYNESGY založený v cloudové bázi Azure společnost Microsoft zajišťuje, že informace poskytnuté společnostmi zůstávají na serverech společnosti Microsoft na území Evropské unie. Hlavní funkcionality podporující uživatelský komfort zahrnují:

 • Vedení seznamu klientů/ dodavatelů – podnik nahraje seznam svých klientů/dodavatelů s kontaktními údaji (jméno, e-mail, IČ, adresa) ve formě excelu do SYNESGY prostřednictvím webového rozhraní. Nemusí se tak starat soubory se seznamy, ty vede platforma, do které stačí nové položky přidávat či mazat prostřednictvím excelů či manuálně.
 • Systémové pozvánky – platforma automaticky rozesílá prostřednictvím e-mailu obsahujícího personalizovaný odkaz zástupci společnosti k zodpovězení dotazníků, upomínky k registraci a zodpovězení dotazníků a nabízí vyhodnocení procesu oslovení/vyplnění dotazníků prostřednictvím grafického rozhraní
 • Vyplnění dotazníků a automatické kontroly – vyplněním dotazníku dotazovaná společnost sama deklaruje správnost poskytnutých ESG informací a opatření k udržitelnosti. Platforma provádí automatizované kontroly, že došlo k zodpovězení všech otázek, datové údaje jsou logicky koherentní (např. údaje v procentech jsou v rozmezí 0-100 %). Platforma dále umožňuje ukládat rozpracovaný dotazník před jeho odesláním. V případě chybných odpovědí je možné požádat společnost CRIF prostřednictvím klientské podpory o znovuotevření dotazníku a jeho úpravu.
 • ESG skóre a certifikát o absolvování průzkumu – po vyplnění a odeslání dotazník systém automaticky vyhodnotí odpovědi a stanoví skóre na 5stupňové škále A-E v 5 kategoriích: environmentální, sociální, správní, odvětvové a celkové skóre. Společnost si může stáhnout výsledek posouzení udržitelnosti, který může umístit na své webové stránky.
 • Aktualizace po 12 měsících – po uplynutí 12měsíční lhůty od odeslání dotazníků platforma automaticky vyžádá od společnosti aktualizaci dotazníku.

Platforma v neposlední řadě umožňuje stahování dat jak o stavu vyplnění dotazníků, tak i jejich vlastní obsah včetně odpovědí na otázky, získaných skóre v jednotlivých kategoriích ve formě jednotlivých pdf dokumentů či hromadně prostřednictvím excelových souborů či datového propojení prostřednictvím API.

Více informací včetně registrace do dotazníkového portálu najdete na našich webových stránkách www.synesgy.cz.

V případě zájmu o oslovení vašich obchodních partnerů s žádostí o ESG informace prostřednictvím SYNESGY se, prosím, obraťte přímo na zástupce CRIF – Czech Credit Bureau a.s. Ing. Ondřeje Veselovského na tel. +420 737224128 nebo prostřednictvím e-mailu o.veselovsky@crif.com

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020