Loading...

2 DOTAČNÍ TITULY NA NÁKUP TECHNOLOGIE A DIGITALIZACI

12.01.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

dovolujeme si vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting, informovat o dvou atraktivních dotačních programech na podporu nákupu technologie a digitalizace podniku.


DIGITÁLNÍ PODNIK – TECHNOLOGIE 4.0
Příjem žádostí: do 15. 2. 2024!
Max. termín realizace: do 30. 6. 2026
Podporované aktivity:
- robotizace – výroby, manipulace, skladování
- měřící a skenovací technologie
- stroje a technologické vybavení
- ICT vybavení, kybernetická bezpečnost a informační systémy
Míra dotace: 30 – 60 % dle velikosti podniku a místa realizace
Výše dotace: až 30 mil. Kč
Důležité podmínky:
- Součástí projektu musí být pořízení informačního systému nebo rozšíření stávající verze.
- Hodnotí se posun v digitalizaci celého podniku.
- K žádosti o dotaci je nutné doložit na každou položku projektu 2 indikativní nabídky.


VIRTUÁLNÍ PODNIK
Příjem žádostí: do 29. 3. 2024!
Max. termín realizace: do 31. 7. 2025
Podporované aktivity:
- ICT vybavení, kybernetická bezpečnost a informační systémy
- robotizace – logistika, skladování
Míra dotace: 40 % pro malý podnik, 30 % pro střední podnik
Výše dotace: až do max. limitu podpory de minimis - ekvivalent 200 tis. EUR či dle stavu čerpání daného žadatele.
Důležité podmínky:
- Nejsou podporovány výrobní technologie.


SPOLEČNÉ PODMÍNKY
Kdo může žádat: malé a střední podniky s místem podnikání na území ČR mimo hl. m. Prahy.

 

Společnost 201 consulting vám zajistí BEZPLATNÉ PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ vašeho investičního záměru a připraví váš projekt tak, aby získal co nejvyšší počet bodů a byl úspěšný.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti Ing. Pavlínu Torhanovou na telefonním čísle +420602751392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas - Budujeme hrdé Česko

 

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Trade
Výsledky 2020