Loading...

Pravidla

JAK SE FIRMY MOHOU ZAPOJIT DO SOUTĚŽE OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ?

 • Do projektu je společnost nominována na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 • Předpokladem je dostupnost závěrek za poslední dva hodnocené roky (v roce 2019 budou hodnoceny roky 2016, 2017) iRating ve stupních 1 - 11.
 • Firma vyplní dotazník, který je součástí registrace a přidá ekonomické výsledky posledního známého čtvrtletí nebo výsledky závěrky za rok 2018. 
 • Majitelé společnosti jsou čeští občané (100 % českého kapitálu).
 • Společnostmi s ročním obratem od 200 mil korun alespoň v jednom z uzavřených roků a minimálním počtem 50 a více zaměstnanců.
 • Hodnocená společnost má podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let.
 • Vítěz předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky.
 • Hodnocení poroty má váhu 30 %, ekonomické hodnocení má váhu 70 %.
 • Každá společnost soutěží za KRAJ, ve kterém má své zapsané sídlo. Má-li své skutečné sídlo v jiném kraji a toto doloží, může soutěžit za tento kraj. Skutečným sídlem se rozumí místo, kde má společnost svou hlavní provozovnu, nebo místo, kde převážně vykonává svou činnost její statuární orgán.


Obecně platné podmínky účasti:

 • Firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku.
 • Předmět podnikání společnosti se nezabývá vývozem surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní či službami finanční povahy


Doplňující informace:

 • Registrace do soutěže, vyhodnocení odbornou porotou nenese pro nominované firmy finanční náklady.
 • Účast v projektu není časově náročná.
 • Každá firma, která soutěží ve finále projektu,  obdrží vstupenky na slavnostní vyhlášení vítězů pro jednu osobu zdarma.
 • Registrace do projektu je on-line.
 • Business development∗∗

 

iRating

Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání vyvinutý CRIF Czech Cerdit Bureau. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III. Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu Rating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů nově také výpočet pravděpodobnosti bankrotu.

∗∗ Tato služba je zpoplatněna

Partneři

Logo - Microsoft
Logo - DAQUAS
Logo - bh securities
Logo - nsg morison
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Kopecký - Autosalony
Logo - mediarex
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Fresh Catering
Logo - KLIMSZ
Logo - PRESENTIGO
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Palatinum s.r.o.
Logo - Advanced Medical Solutions
Logo - FORTINET
Logo - TART
Logo - Veracomp
Logo - HARMONELO

Mediální partneři

Logo - Česká Informační Agentura - ČIANEWS
Logo - Franchising.cz
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - Reg TV
Logo - Trade
Logo - Age
Logo - Inpublic Group
Logo - Business leaders
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - Brands&Stories
Logo - S-presspublishing
Logo - S-presspublishing
Logo - ACE (Aerospace Central Europe)
Logo - A11
Výsledky 2019