Loading...

STAPRO: Předpokladem úspěchu je dokonalá znalost prostředí

11.09.2018

Fungování zdravotnických procesů má svá specifika. Zdravotnická zařízení si nás vybírají právě pro komplexnost, kterou jim můžeme nabídnout a kterou se snažíme stále rozvíjet a zdokonalovat, říká jednatel společnosti STAPRO Zdeněk Jirsa.

Jaká je historie společnosti STAPRO?

Stapro jsme s Milanem Kudrnou založili v roce 1990. Potkali jsme se čtyři roky před tím ve výpočetním středisku pardubické nemocnice. Znali jsme tedy zdravotnické prostředí a nebylo těžké odhadovat, že potenciál pro využití počítačů v medicíně je veliký. Z počátku nás živil prodej a servis počítačů. Z vydělaných peněz jsme nastartovali vývoj programů pro automatizaci procesů v klinické biochemii a pro podporu administrativy a vedení pacientské dokumentace v ordinacích ambulantních lékařů. Podařilo se dát dohromady tým nadšenců, kteří se chtěli podílet na vznikajícím odvětví – zdravotnické informatice. Ukázalo se, že jsme měli velké štěstí a parta, která se vytvořila si lidsky i odborně velmi sedla. Do dvou let jsme měli k dispozici produkty, které postupně získaly klíčové postavení na trhu informačních systémů pro zdravotnické laboratoře i pro ambulantní lékaře. Přibližně 5 let po založení jsme se pustili do vývoje řešení pro nemocnice. Firma v těch letech rostla o 50 % ročně a my se opakovaně učili, jak ji řídit. V roce 2006 měla již přes 200 zaměstnanců, pobočku na Slovensku a významné postavení na trhu nemocničních i laboratorních informačních systémů. Od roku 2007 jsme se s Milanem Kudrnou stáhli z provozního řízení společnosti a předali ji profesionálním manažerům. Od té doby firmu řídí Ing. Leoš Raibr, pod jehož vedením společnost dále expandovala na českém i slovenském trhu, získala zakázky v zahraničí a dokázala úspěšně vyvinout a u velkých zákazníků instalovat, zcela novou generaci nemocničního informačního systému FONS.

Vašimi zákazníky jsou zejména nemocnice a další zdravotnická zařízení. O jaké produkty je mezi nimi největší zájem?

Lůžkové zdravotnické zařízení je složitý systém, který musí nepřetržitě fungovat bez možnosti odstávky. Je to systém, kde se potkává řada procesů – medicínských, logistických a administrativních. Od dodavatele informační podpory tedy požaduje potřebnou funkčnost SW vybavení, jeho instalaci za plného provozu a s plným akceptováním specifik zdravotnických provozů. Následně zajištění takové podpory, která fakticky vylučuje výpadky funkčnosti systému. Bavíme se o řešeních, kde spolupracuje i několik tisíc uživatelů nad velmi detailní a komplikovanou procesní logikou. Není to pouze o jednotlivých produktech. Zdravotnická zařízení si nás vybírají právě pro komplexnost, kterou jim můžeme nabídnout a kterou se snažíme stále rozvíjet a zdokonalovat.

Co je mezi zdravotníky momentálně největším tématem, který jim prostřednictvím specializovaných programů a aplikací pomáháte řešit?

Určitě je to podpora medicínských rozhodnutí, protože ta velmi závisí na disponibilitě potřebných informací o pacientovi (historie léčby, provedená vyšetření v komplementu atd.), dále organizace péče a snížení administrativní zátěže medicínské činnosti. Tématem jsou i podpůrné činnosti a jejich automatizace, jako například logistika zásobování léky. Věčným tématem je podpora vyúčtování zdravotní péče a nastavení systému tak, aby nemocnice měla rychlou zpětnou vazbu pro řízení péče. Pro tuto oblast poskytujeme, konzultační služby zkušených analytiků, ekonomů. Oblast laboratorní medicíny je na informatice plně závislá. Z ekonomického pohledu je to odvětví s velmi limitovanou úhradou. Bez kontinuální optimalizace využívání kapacit v rámci spolupracujících sítí laboratorních míst, důsledného řízení logistiky vzorků a informační podpory kontroly a předávání výsledků se laboratoř neobejde.    

Co je pro úspěch ve Vašem oboru klíčové?

Určitě dokonalá znalost prostředí a pokora k medicíně jako takové.

Společnost STAPRO se stala vítězem Ocenění Českých Lídrů v Pardubickém kraji. Co to pro Vás znamená?

Je to ocenění dobré práce všech zaměstnanců a ocenění managementu, že míříme správným směrem. Ale je to jako ve sportu, když dostanete medaili, tak je to za něco, co se vám povedlo v minulosti. Příští závody vyhrajete, pokud budete znovu nejlepší, a to je dřina.

PARTNEŘI

Logo - Microsoft Logo - DAQUAS Logo - Fortinet Logo - DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC Logo - AUTOCONT Logo - MasterCard Logo - gerlach Logo - Czech Trade Logo - bh securities Logo - nsg morison Logo - JŠK advokátní kancelář Logo - Kopecký - Autosalony Logo - Kopecký - Autosalony Logo - ZÁTIŠÍ GROUP Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA Logo - mediarex Logo - presentigo Logo - blue holiday Logo - DENTALO Logo - PROGRAM H PLUS Logo - ČESKÁ MINCOVNA Logo - Belvec

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Logo - Franchising.cz Logo - Franchising.cz Logo - Svět Průmyslu Logo - BusinessInfo.cz Logo - Reg TV Logo - Trade Logo - Age Logo - Hospodářské noviny Logo - Bonuss.cz Logo - Inpublic Group Logo - A11 Logo - A11 Logo - XANTYPA Logo - LIVE SIGNAL Logo - Business leaders Logo - EPRAVO.CZ
Výsledky 2018